Bygga nytt

Blogg

Sida 2

Ta hjälp av en takläggare

6 jul 2018

Om man ska bygga ett nytt hus så har man också en väldigt stor chans att påverka sin framtida ekonomi. Den chansen bör man också ta. Att välja ett hus som isolerar bra är ett typiskt exempel på hur ett aktivt val rent initialt kan bära mycket frukt i framtiden. Ett område blir särskilt viktigt gällande detta: taket. Att välja rätt tak är en sak som kan påverka energin och uppvärmningen ganska rejält. Taket står nämligen för en väsentlig del av det energitapp som många hus har - och som ägarna får lida för i form av högre kostnader för uppvärmning.

Taket är viktigt - men likaså är vem som lägger det. Den frågan är om möjligt ännu viktigare och vårt råd är att man alltid tar hjälp av en takläggare. Det ger ett tätare tak, det minimerar riskerna för framtida skador och det ger ett tak som står emot tidens tand och de yttre påfrestningar som naturen utsätter huset för.

Taket är i det hänseendet att likna vid ett stort paraply. Drar vi den liknelsen vidare och kopplar den till en takläggare så innebär det att om du lägger taket själv så riskerar du läckage och kostsamma fukt- och vattenskador. Anlitar du en takläggare så får du ett tätt paraply där vattnet rinner av direkt.

Taket är ofta en svag punkt vid nyckelfärdiga hus

Många väljer idag den enkla lösningens om ligger i att köpa ett prefabricerat hus - ett så kallat nyckelfärdigt hus som levereras i moduler och som tar kortare tid att sätta ihop. Det är en bra lösning. Idag finns det massor av producenter och det finns extremt många olika modeller att välja bland. Som konsument så har det blivit lättare att hitta sitt drömhus och få en snabbare väg - utan egen ansträngning - till inflytt.

Det är heller inte så extremt dyrt och då dessa nyckelfärdiga hus rent generellt också håller en högre standard så kan vi rekommendera lösningen. Ska du köpa ett sådant hus och resa i Stockholm så gör du, av allt att döma, också en god affär. Men, det finns ett område som brukar kunna generera en del problem och, mycket riktigt: det handlar om taket.

I och med att husen sätts upp och byggs så pass fort så kan det ske misstag. Sker ett sådant - vilket är relativt vanligt - vid taket så kan det komma att innebära mycket problem. Särskilt vanligt är det om det handlar om modulhus som har takfönster eller takkupor. Om man ska lägga tak runt sådana detaljer krävs det stor noggrannhet; en noggrannhet som tyvärr tiden inte ger tillåtelse för att inta. Där bör du som husägare vara vaksam.

Låt en takläggare genomföra en besiktning

Det kommer att ske en slutbesiktning av ditt nyckelfärdiga hus där allt kontrolleras och där man ser att byggregler är åtföljda, där man ser att konstruktionen är hållbar och där huset kontrolleras både in- och utvändigt. Vårt råd är att du kompletterar denna besiktning av huset i Stockholm med en takläggare.

Helst av allt skulle vi rekommendera att du anlitade samma takläggare för att lägga taket - men det är inte ekonomiskt försvarbart då det skulle påverka det totala priset i och med att tidsplanen skulle förskjutas ganska rejält.

Men, för besiktningen av taket så är en takläggare nödvändigt och i synnerhet då om du valt ett modulhus med takfönster eller kupor. Den utgiften kan spara dig ganska mycket besvär i framtiden.

Allt detta måste du ordna innan ett bygge

20 jun 2018

Alla som planerar att bygga nytt måste genomgå en tröskel av byråkrati innan de kan sätta igång. Har man inte byggt hus eller gjort omfattande renoveringar förut, som kan ha krävt bygglov, kan man bli överraskad över den stora mängd byråkratiska processer och blanketter som ska fyllas i. Det tar sin tid innan allt är klart och man får ett godkännande att sätta igång. Är man privatperson som ska bygga antingen ett helt nytt hus, eller en tillbyggnad, eller renovering av ett hus, kan det vara svårt att vet riktigt hur en bygglovsansökan ska se ut och vara för att gå igenom stadsplaneringsnämnden i en kommun.

Be om hjälp till ansökan om bygglov

I sådana fall kan man faktiskt be det byggföretag som ska utföra själva bygget, renoveringen eller tillbyggnaden om hjälp. De har till skillnad från oss lekmän gjort bygglovsansökningar tidigare  och är vana vid hur man går till väga. Om man är osäker på hela den process som det innebär att bygga, kan man ta in konsulter som är vana vid vilka andra ansökningar och blanketter som ska fyllas i, innan ett bygge är klart. Här tar vi upp annan byråkrati som ska till innan bygget är klart.

Vatten och sanitet

Varifrån ska  du ta ditt vatten och hur ska du anlita till kommunens avlopp. Dessa frågor måste lösas och det är du som måste ha lösningen. Det är inte kommunen som löser det åt dig. Här kan du ta konsulter till hjälp, eller fråga byggfirman som du anlitar (om du anlitar en sådan). Det är sällan en byggfirma som förser dig med ett nyckelfärdigt hus, som kan hjälpa till med sådana saker.

Bredbadsanslutning

Att få en bredbandsanslutning är mycket viktigt för de flesta. Detta är inget problem så länge man bygger inom en storstad, det är först om man bygger på landsbygden som detta kan vara ett litet problem. Kommunerna är ansvariga för att förse sina invånare med möjligheten till bredband, även om de själva inte tillhandahåller det.

Bygglov tar lång tid

En bygglvosansökan kan ta lång tid, oavsett om du råkar bo i Stockholmsområdet som i Huddinge, Botkyrka eller någon annanstans i huvudstadsområdet. Ofta börjar man innan planeringen av själva bygget, med att för det första ansöka om bygglov eftersom det tar så pass lång tid. När man väl har fått bygglovet kan man sedan börja med att ordna den andra delen av byråkratin. Vilken byggfirma vill du anlita? Vilket byggmaterial? Vad för sorts grund? Och hur ska tomten se ut? Alla frågor som man alltid kan få hjälp ifall man anlitar ett byggföretag.

Ta hand om det farliga avfallet

19 jun 2018

Oavsett om man bygger nytt eller om man renoverar ett befintligt hus så kommer man att få en hel del bråte att hantera och transportera till miljöstationen. Det är något som många inte tänker på och det leder i sin tur till att arbetet går långsammare. Det gå, helt enkelt, snabbare om man hyr exempelvis en container och slänger allt bråte där allteftersom det uppstår. Det underlättar dessutom rejält vid städningen efteråt.

Vi ska här dock fokusera på en annan typ av avfall och hur man ska hantera detta. farligt avfall, kemiska produkter, färg, tillsatser och exempelvis lim som använts i en större skala måste hanteras på ett korrekt sätt. Av uppenbara skäl då samtliga dessa saker kan medföra skada både för person och för naturen.

Märk väl: de handlar inte om att du använt en färgpyts och ska slänga resterna ur denna - det kan du göra på en vanlig miljöstation. istället handlar det om att ta hand om och transportera större volymer av giftiga ämnen och annat farligt - och svårhanterligt - avfall.

Hyr en IBC Tank och låt företaget sköta transporten

IBC Tank är det som industrier använder sig av för att transportera bort farligt avfall. Det kan även du - vid behov - göra om du har väldigt mycket avfall som du inte vill, eller vågar, hantera på egen hand. En IBC Tank är ett större kärl som rymmer en kubik. Formen på kärlet gör att det är lättare att transportera och där en minimal risk för skada kan uppstå. För dig som privatperson så kanske en IBC tank inte kommer att användas på daglig basis - eller alls.

Men, för olika företag så utgör ett sådant ofta en väsentlig del av verksamheten. Ska man transportera olika vätskor - eller det avfall vi nämnde - så är en större behållare, läs flera stycken, det bästa sättet. Inte sällan så handlar det om transporter som sker över hela Sverige och även utomlands.

Oavsett vilket så ska man se till att de företag man använder sig av har tagit rekonditioneringen på allvar: en IBC Tank måste rengöras och det måste finnas rutiner kring detta. Det går inte att ena dagen transportera gifter och kemikalier bara för att veckan efter transportera dricksvatten för en en fälttävlan i ritt.

Viktigt är även att en IBC Tank har UV märkning så att man kan se vad som transporteras i kärlen i fråga. En annan sak som bör tilläggas gäller tiden för kassering. En IBC tank som är tillverkad av plast måste kasseras efter fem år - oavsett hur pass välanvänd den är. En tank som är gjord av galvaniserat järn har en längre livslängd och följer inte samma hårda regler. En sådan kan återanvändas och hålla i upp till tjugo år.

Slutligen: om du är i behov att få farligt avfall bortforslat så ska detta ske av ett företag som har förare med ADR-utbildning och ett sådant förarbevis. Tyvärr så fuskas det en del med den biten och för att säkerställa en säker transport så bör ett sådant intyg kunna visas upp. Du som uppdragsgivare ska även säkerställa att företaget har entreprenörsbevis/certifikat.

Mer info: https://www.ibctank.se/.

Så får du byggordning

15 jun 2018

Ordning och reda på bygget. Det är väl alla hantverkares dröm, eller hur? I Sverige har vi mycket höga krav och reslutat när det kommer till olika husbyggen. Våra hus, byggnader och villor håller en mycekt hög kvalitet, jämfört med många andra länder. Liksom i Finland, Norge och Danmark har vi tvingats till att bygga väldigt gedigna hus på grund av det kalla klimatet. Vi har inte haft råd att fuska, för då fryser vi ihjäl. Vi har genom historien använt oss av väldigt olika bytggmaterial för att bygga och åstadkomma så gedigna hus osm vi historiskat har: allt från betong och stål, till timrade trähus. Idag har vi därför en tradition av husbygge som i stort vilar på den långa husbyggstraditionen som finns här. Många hantverkare sätter därför en ära i att bygga med riktigt material och följer de stränga branschregler som finns.

Få hjälp med att behålla den höga kvaliteten

Det gäller att ha odrning och reda på bygget för att kunna behålla den ordning och reda som ett stort bygge behöver. Varför behövs det en kontrollansvarig? En kontrollansvarig är inte den som leder ett bygge framåt, däremot tar den som är kontrollansvarig ansvar för att alla branschregler följs och gör det möjligt för hantverkarna att kunna komma ihåg vad som gäller och minskar fusket när man bygger. Dessutom kan en kontrollansvarig ta fram allt administrativt som är viktigt vid ett bygge; all dokumentation, alla intyg, ansökningar och blanketter som är viktiga.

Finns konsulter som har hög kunskap

Många kan missförstå en konstrollansvarigs arbete och tror att de finns där för att kika över axeln på hantverkarna ch mest är i vägen och försenar ett arbete. Så är inte fallet. I stället är en kontrollansvarig där som en garant för att arbetet sker på en hög nivå av kvalitet. Det är högt utbildade ingenjörer som vet vilka olika gångar som ett bygge ska gå och som istället för att befinna sig i vägen ser till att arbetet går till som det krävs enligt branschregler och lagar och förordningar.

De samarbetar med byggarna, inte motarbetar. Det är sådana som man kan fråga till råds ifall man är osäker om hur man kan gå till väga eller om man inte vet hur man dokumenterar och kan på det sättet komplettera byggarna som mest står för det praktiska arbetet. Då kan konsulterna se till att astå för det teoretiska arbetet. Sådant som byggarna kan tycka är tråkigt, svårt och onödigt.

Så bygger du säkert när du bygger nytt

1 jun 2018

Du tänker väl på säkerheten när du bygger nytt? Det spelar ingen roll om du bygger ett bostadshus, eller ett stort komplex med kontor – säkerheten är viktigast oavsett vilken användning ditt nya hus kommer att ha. Här ställs höga krav på både byggföretaget och konstruktören av huset. Här omgärdas bygget av flera säkerhetsregler enligt lag. Vi vill inte ha hus som störtar ihop för att någon har fuskat med bygget. Det finns olika säkerhetsregler som ska följas när man bygger nytt. Vi tar upp de viktigaste säkerhetsaspekterna här.

Visste du detta?

Visste du att ett nybyggt hus måste vara byggt så att de tekniska egenskaperna är uppfyllda vad gäller: 

 1. Vara konstruerat vad gäller stadga på huset, bärförmåga och beständighet
 2. Byggnaden ska vara brandsäker
 3. Vara skyddande när det kommer till hygien, hälsa och miljön
 4. Kunna användas på ett säkert sätt
 5. Vara bullersäkert
 6. Vara isolerat så att man kan spara på både energi och värme
 7. Vara lämpligt för den användning som man har planerat för
 8. Vara konstruerat så att även rörelsehindrade personer ska kunna ta sig in och ut ur byggnaden
 9. Göra det möjligt för människor att hushålla med vatten och avfall
 10. Kunna ansluta till ett tillgänglig bredband

Om du som bygger inte känner till hur man kan konstruera eller bygga så att byggnaden blir brandsäker kan man alltid leta efter något företag som kan brandsäkerhet och vet hur man gör. Man kan leta efter ett sådant företag genom att googla brandtätning Stockholm för att kunna hitta ett sådant företag i Stockholm. Har man behov av brandtätning i någon annan stad, skriver man in den orten i stället. Kontrollera sedan upp företaget genom att be om offert och referenser.

Medvetenheten olika under olika tidsepoker

Man kan nästan se vilken utveckling av säkerhetstänk som byggnationerna har genomgått genom att studera vilka säkerhetsåtgärder som fastigheten har. Under 1950- och 60-talet hade man så gott som inget säkerhetstänk när det kommer till till exempel fönsterkonstruktion. Det kan man se på hur fönster var konstruerade i byggnader från denna tid. Många gånger har man stora fönster, som man kan öppna utan minsta säkerhetshakar. Fönster som byggs efter denna tidsperiod går inte att öppna utan att släppa på en jobbig säkerhetshake. Vissa fönster går inte alls att öppna mer än högst tio centimeter, om man inte släpper på hela fönstret. Tittar man på hus som byggs just nu kan man få fönster som inte öppnar sig varken utåt eller inåt, utan som vrids i nästan 360 grader. Då behöver man inte oroa sig för att något bran trillar ut.

Återanvända golv är det mest skonsamma för miljön

28 maj 2018

Det finns många tecken på att vi behöver göra ännu mera för att skona vår jord och spara på de resurser som jorden besitter. Alltför länge har vi enbart roffat åt oss av jordens resurser utan att tillföra det som behövs för att den ska fortsätta försörja oss och de generationer som ska komma efter oss. På märkliga sätt har hela vår civilisation lett till att allt det vi lever av, håller på att ta slut. Därför behöver vi både ändra på vår livsstil och hur vi konsumerar. Hittills har vi konsumerat för att det ekonomiska livshjulet ska fortsätta framåt, men utan att vi tillför resurser till jorden kommer vi till en återvändsgränd när jordens resurser tar slut, eller påverkar oss på sätt som gör att vi inte kan fortsätta som vi har gjort förut. Kanske var och en behöver fundera igenom vad vi kan göra för att hindra denna negativa och kritiska utveckling.

Viktigt att göra val med hänsyn till miljön

Här bryr vi oss om hur vi konsumerar tjänster som gör våra boenden, hus och lägenheter till bättre platser för alla som bor där. Vi rekommenderar att alltid vara medveten om hur stor påverkan på miljön som alla produkter och tjänster innebär. Det är ett av de viktigaste stegen mot en hållbar miljö; medvetenheten och att alltid tänka i dessa banor. Därför rekommenderar vi att i stället för att köpa nytt, återanvända det som går att återanvända. Har man bra golv, kan man gott och väl slipa dem i stället för att lägga nytt. Att slipa dem är mycket mer skonsamt mot miljön, mot att köpa nya golv. Att tillverka plasten, linoleumet eller trägolven kräver så mycket mer energi än vad en slipning innebär. 

Alla sorts nyare golv går alldeles utmärkt slipa

Är det så att du har plastgolv av det nyare slaget går det mycket väl att slipa. De äldre plastgolven, från 70-, 80- och 90-talet går dessvärre inte att slipa. Även linoleummattor går aldleles utmärkt att slipa, liksom alla slags trägolv, även klickgolv och laminatgolv. Det enda som krävs är att det finns en yta som är djupare än 2,5 centimeter. Och det gäller som sagt alla slags golv. Efter att man har slipat golvet bör man alltid behandla ytan med antingen vax, lack eller hårdvax. Beroende på användningen av golvet, bör man behandla det för att det ska hålla och stå emot väta och slitage. 

Anlita slipning av golv i Stockholm

Bor ni i Stockholm, även i Malmö och Göteborg, finns det många golvslipningsfirmor att anlita. Här gäller det att välja noga. Bäst är ett företag som har goda referenser för sin golvslipning i Stockholm. Det samma gäller naturligtvis vilken ort som helst i Sverige. Googla gärna slipa golv Stockholm, eller den ort där du bor, så bör du få ett antal förslag på företag med denna specialitet som syssla. Ta då gärna kontakt och be om offert och referenser. Läs gärna mer på: http://www.slipagolvstockholm.nu.

Använd Google för att hitta rätt företag

11 maj 2018

Dagens teknologi har - kanske för evigt - kommit att förändra spelplanen för egentligen alla företag. Visst, man kan se att de större drakarna inom olika branscher fortfarande kan leva på sitt namn och sin goda renomme; men hur länge? Hur många i den yngre generationen kommer att minnas dessa och hur många kommer aktivt att söka efter dem? Nyckelordet och det som kommit att förändra det vi som marknadsföring flashade förbi i meningen ovan: söka.

Idag så söker vi efter tjänster och produkter på ett helt annat sätt än vad vi gjorde för bara några år sedan. Det innebär att företag som tränger sig på genom reklam och annonsering kan sållas bort - och helt enkelt inte synas längre. Det senare då kunderna inte ser på TV längre - enligt tablån - och inte köper tidningar. Vi söker på internet och vi använder oss av Google i synnerhet. Det kommer att bli en kostsam läxa för företag som inte hoppat på tåget utan som väljer att stå kvar på perrongen.

Kostsam - på vilket sätt? Jo, för att man förmodligen kommer att få betala pengar för en SEO-byrå som hjälper till att får företaget att ranka högre - under specifika sökord - och att det är något som blir mer kostsamt ju längre man väntar. Sökmotoroptimering, som tjänsten kallas, innebär att man betalar för ett jobb. Läs mer här.

Precis som inom all annan marknadsföring så får man betala mer ju högre konkurrens som finns. Och - troligt är att konkurrensen, inom alla branscher och i alla städer, kommer att öka. Idag kanske man är relativt fri från konkurrens som snickare på exempelvis Värmdö - men om något år så kommer den ha ökat och då kommer också den SEO-byrå man anlitat behöva mer pengar för att lyckas göra ett bra jobb.

Välj ett företag som rankar högt på Google

Som kund - som vanlig privatperson - så tycker vi att den ändrade spelplanen endast är av godo. Varför? Jo, av den enkla anledningen att irrelevanta företag, hemsidor och tjänster sållas bort och att man därför får ett enklare jobb. Du som står inför att bygga ett hus kan söka på i stort sett allting och få träffar på företag som kan hjälpa dig med de tjänster/varor du behöver.

Och: det finns - i och med att Google (som uteslutande använder avancerade algoritmer) väljer att placera dessa högt upp också en stor chans att du träffar rätt. Visst, det finns kanske en risk i att den snickare du söker har betalat extremt mycket pengar för sökmotoroptimering och därmed hamnat högt upp.

Troligt är dock att det är ett kvitto på att han har en verksamhet som A) är trovärdig och B) relevant för just dig. Det må vara ett kvitto på ett bra jobb av hans SEO-byrå också; men ett företag som inte sköter sig, som får usla omdömen och som har missnöjda kunder kommer inte att vara långvarig på någon av de första sidorna. Där kan inte ens en erkänt skicklig SEO-byrå hjälpa.

Planera noggrant innan altanbygge

27 apr 2018

Ska du bygga en ny bostad? Eller ett nytt hus? Har du bestämt dig för att bygga en altan? Ett hus utan altan, existerar knappt längre. Åtminstone när det kommer till nybyggda hus. Att tänka sig en bostad helt utan möjligheter till utomhusvistelse i form av balkong, altan eller terass skulle aldrig komma på fråga när man ritar och bygger nya hus. Så viktigt ser vi på möjligheterna att vistas utomhus, som önskar köpa hus. Det säger en hel del om den utomhuskultur som just nu existerar.

Altan vid ett souterränghus perfekt

Det finns vissa hur där en hög altan passar bättre än andra, särskilt gäller det souterränghus. Den del som ligger mot bergfoten passar bra att bygga en altan, där man kan kliva ut. Bygger man så kan man till exempel ha entrédörren under altanen och på så sätt få ett vindskydd för dörren. I och med att man kan bygga altanen som en stor balkong med pelare kan man få ett stadigt tak över ingången. Dessutom blir det snyggt. Den som bygger nytt kan samtidigt bygga köket i anslutningen till garaget/altanen. Eller möjligtvis placera sovrummet invid altanen och kanske då bygga en till altan på andra sidan huset och där placera köket. Då kan altanen användas som en utbyggd matplats till köket.

Spara utrymme och bygg altanen på garaget

Andra hus kan spara utrymme genom att bygga altan ovanför garaget, om det är byggt invid huset. Det gäller om man har en två-plans villa, annars blir det ett lite märkligt utseende på huset. Sedan måste man ta hänsyn till solens placering när man bestämmer sig för att bygga altan till huset. De flesta vill ju ha altanen i söderläge så att man har så mycket sol som möjligt under så lång tid på dygnet som det är möjligt. Sedan kan man alltid bygga en inglasad altan som förlänger utomhussäsongen.

Så underhåller du din trädäckade altan

1. Bestäm dig för om du ska behandla den med olja eller lasyr. Använd en målar färg som är gjord för trä utomhus, om du vill ha en färg på den. Annars finns det olja. Kontrollera så att det är en olja med hög kvalitet. Eller likaväl en lasyr av hög kvalitet.

2. Om du har impregnerad altan, låt virket vila i 3-4 år innan du målar den. Sedan kan su gott och väl olja in en impregnerad altan.

3. Vill du olja in altanen, tänk på att det finns oljor som är vattenbaserade. Välj den istället för den farliga lacknaftan.

4. Innan du målar/oljar in den – tvätta den ren från smuts. Använd en särskild altan tvättmedel. Färghandeln borde veta vilken du bör använda.

5. Passa på när det är bra väder.

6. Har du en liten altan, måla då med pensel. Om den är stor använd en roller.

7. Tänk på att alla produkter som innehåller linolja kan självantända. Trasor trassel och papper kan självantända, så slut in dem i vatten och förslut i plastpåse eller en burk efter användning.

Bygga smart när du bygger nytt!

20 apr 2018

Funderar du på att bygga nytt hus? När du bygger, varför inte bygga

1. Ett hus som är helt självförsörjande av egen elektricitet?

2. Håller värmen själv utan behov av annan uppvärmning än din egen kroppsvärme?

Det låter som utopier men det är fullt möjligt. Allt hänger på att använda rätt sorts teknik för detta.

Om du bygger på det sättet har du all möjlighet i världen att bidra till ett bättre klimat och agera på ett miljövänligt sätt. Det är smart och klokt. Dessutom kan du spara på kostnaderna som uppvärmning. Bygger du för solceller får du dessutom ett statligt bidrag för att bygga solceller på ditt hustak.

Installera elsystem som tillåter dig ha kontrollen

Dessutom kan du bygga in ett KNX-system som kopplar ihop allt det som kräver elanvändning i ditt nya hus, såsom vitvaror, spis, kaffebryggare, kyl och frys – och entrédörren om du har ett elektriskt lås – till en app i din mobil som du kan stora på distans. Tänk att kunna åka hemifrån och slippa oroa sig för att inte kaffebryggaren eller spisen blir på när man inte är hemma. 

Skaffar man hem de senaste vitvarorna kan man få kylskåp som kommunicerar med en; ”juicen eller mjölken är slut” – allt beror på hur du programmerar dem. De kan sända sina meddelanden till din mobil.

Släpp in dem du vill till ditt hem

Har du hantverkare som ska komma in till dig, kan du släppa in dem, om du har ett elektroniskt låssystem. Du kan till och med installera kameror så att du kan kontrollera vilka de är som du släpper in i ditt hem. För säkerhets skull kan du installera alla sorters kameror i dina rum så kan du följa deras arbete och slipper oroa dig för att något ska hända när du inte är hemma. Du kan även slå på och av värmen, spisen, ugnen, eller tvättmaskinen på distans. Allt är datoriserat, liksom resten av vår omgivning. Det mesta som vi arbetar med och har, är snart datoriserat.

Bor du i Helsinborg, eller någon annan stor stad i vårt avlånga land är det inte svårt att hitta elektriker som är införstådda med de senaste nyheterna inom dessa områden; både självförsörjning av el och kommunikationer på distans. Det finns de som är uppdaterade och intresserade av den modernaste tekniken – och så finns det de som inte är det. Så välj en elektriker som både är uppdaterad, hjälpsam och som gärna berättar på vilka sätt du kan få ner dina kostnader och slippa betala så mycket för dina elkostnader.

Vilken typ av uppvärmning väljer du?

2 apr 2018

Att bygga ett nytt hus innebär inte enbart ett nytt boende; det innebär även ett boende där man själv tar ansvar över sin egen ekonomi och där man i en större grad kan påverka denna i en positiv riktning. Genom att göra smarta val redan från start så kan man i det långa loppet komma att sänka sina boendekostnader ganska rejält. Det är något som uppmuntras - i den mån det är möjligt, vill säga. Allt detta påverkas naturligtvis av en enda sak och detta i form av vilken budget man har.

Smarta val bär ofta högre kostnader och vi har därför all förståelse för att man, mitt i denna nybyggnation, börjar skruva på sig och se runt efter billigare alternativ - både gällande material och gällande andra, mer tekniska lösningar. Ett nybyggt hus följer sällan den budget man gjort och det är ofta så att kostnaderna har en förmåga att skena iväg. De val man på förhand tänkt sig blir till rena nödlösningar av den enkla anledningen att man inte har råd att gå vidare.

Förståeligt, men det finns ett område där man, enligt oss, inte har råd att kompromissa utan där man bör - till varje pris - gå vidare med det lite dyrare alternativet (om detta är möjligt).

Vi ska titta närmare på uppvärmning och energi och vikten av att göra smarta val gällande detta. Om man ser till vilken energibrunn man ska välja så kan vi exemplifiera vad vi menar genom att peka på bergvärme. Bergvärme innebär - här är den förenklade versionen - att man tar tillvara på den solenergi som finns lagrad i berggrunden; genom en värmepump så värms huset upp. Inga konstigheter så långt; men det som är talande i sammanhanget är att just bergvärme kan sänka kostnaderna för uppvärmning med upp till 80%.

Om man då ska bygga ett hus i Stockholm och väljer bergvärme - ja, då har man gjort en investering i sitt eget boende som börjar löna sig från dag 1. Det som dock krävs är att miljön - den geologiska - passar: alla områden passar inte för bergvärme. Men, om din tomt har goda förutsättningar så är det definitivt en kostnad som är värd att ta i samband med en nybyggnation. Och - det finns även andra fördelar med bergvärme.

Fördelar med bergvärme till ditt nya hus

Vi tänkte rada upp några talande punkter som förklarar varför bergvärme är ett bra alternativ:

 • Tekniska fördelar dagens värmepumpar har några uppsidor. Dels så kan du styra dem genom din mobiltelefon; någon som underlättar om du exempelvis är ute på en resa. Dels så är de så pass sofistikerade att de känner av din närvaro. om du och din familj exempelvis använder mycket varmvatten under en period så produceras nytt hela tiden. Då ni går ner i användning så går även värmepumpen ner i kapacitet och ökar sin prestanda då ni behöver det igen. Sist men inte minst så kan vi även se att många av dagens modeller kan påverka priset för el genom att de kopplas upp mot den nordiska elbörsen. Konkret så innebär det att värmepumpen för bergvärme jobbar hårdare under de tider på dygnet då elpriset är som lägst (morgon och nätter) och går ner i prestanda då priserna är högre. Det sparar mycket pengar.
 • Bra för miljön Jämför man bergvärme med exempelvis fjärrvärme så är utsläppen av koldioxid avsevärt mycket mindre. Du återvinner energi från solen och skapar ett kretslopp som är skonsamt för miljön - och väldigt gynnsamt för din egen plånbok. Klassisk win-win.

Läs mer om bergvärme.

Så bygger du för framtiden

26 mar 2018

Ska du bygga nytt hus? Har du bestämt dig för vilket sorts hus och var du ska bygga det? Du kanske redan har en tomt som du har bestämt dig för? När du väl har tomt och bygglov, är det bara att leta efter rätt hantverkare, eller husbyggare som kan göra jobbet åt dig. Beroende på din tid, kan de olika sätten att bygga hus vägleda dig i valet av hus. Ett modulhus, eller nyckelfärdigt hus, går väldigt och förvånansvärt snabbt att bygga. Inom veckor har du ett hus, som du kan börja inreda. Och efter någon månad kan du flytta in. Det är både för- och nackdelar med att husbygget går så pass snabbt.

Frestande att välja det snabba

Fördelen är ju den att det går snabbt. I vår stressade värld har vi lärt oss att värdesätta den korta tiden och slippa vänta på ett bygge. Nackdelen med det snabba bygget är den att risken för fusk, och misstag ökar. Det kan kännas osäkert och svårt att kontrollera när saker och ting pressas fram och stressas att gå snabbt. Besluten ska tas efter ingen eftertanke, materialval och installationsval stressas fram. Bygger man själv antingen med totalentreprenad, eller om man själv agerar byggherre och har kontakten med olika hantverkare, kanske man får större möjlighet att tänka igenom de val man ställs inför. Visserligen går det långsammare från grund till inredning och taksättning, men däremot kanske du som husägare har fått möjligheten att tänka igenom de olika materialvalen, olika lösningar och vägt för- och nackdelar mot varandra.

Att inte stressa borgar för kvalitet

Man minskar risken för fusk och misstag när man lugnt tar saker och ting i rätt ordning. Dessutom är det viktigt att använda väl beprövade tekniker och branschregler för husbygget. Ett hus som byggs på rätt sätt ända från grunden, med luftspalter i väggar och tak, med fina material, kommer att hålla i så många år. Det kommer att vara ett hus som behåller sitt värde. Att välja rätt material i alla lägen kommer att göra huset till en värdefull egendom. Det kan vara materialval, allt från grunden, om man gjuter husgrunden, armerar den och är noga, till val av material i väggar, fasad, fönster till takpannor och slutligen i val av inredningsmaterial.

Välj bra material i inredningen

Inomhus är det viktigt att välja material som håller i längden. Då det kommer till golv är trägolv både det vackraste materialet och det mest hållbara. Ett trägolv som blir rätt skött håller i många år förblir vackert. Lägger man plastgolv, eller andra billigare material, tröttnar man på de materialen, och man vill ersätta dem några år senare. Vem minns inte de bruna och orange plastmattor man lade under 1970-talet? Ingen har kvar de golven längre, däremot har många fortfarande de parkettgolv man lade i ek, från samma tidsperiod.

Bygg ett Attefallshus i Stockholm

21 mar 2018

Att bygga kräver ett bygglov och för att få ett bygglov så krävs det byråkrati och byråkrati i Sverige tar väldigt lång tid – det bygglov man söker kommer alltså att försena byggnationen så till den milda grad att det inte är mödan värt”.

Ungefär så resonerar många och naturligtvis så har vi medvetet överdrivet här. Vi vill nämligen slå ett slag för en byggnation som inte kräver något bygglov utan där det räcker med ett godkännande från Byggnadsnämnden i den kommun där man bor – ett godkännande som går fort att få.

Bygga utan bygglov – talar vi om en så kallad friggbod och en byggnad av väldigt liten modell? Nej, vi talar däremot om en slags utveckling av en friggebod och detta i  form av ett Attefallshus. Dessa båda byggnader har – utöver att man inte behöver ansöka om bygglov – gemensamt i varifrån deras namn kommer från. Attefallshus kommer av efternamnet tillhörande vår förre bostadsminister Stefan Attefall och Friggebod av en ännu tidigare sådan – Birgit Friggebo.

Hyr ut ditt Attefallshus

Vad innebär då ett Attefallshus och och hur kommer det sig att vi vill slå ett slag för detta? Jo, det hela är enkelt och vi säger här att du bor i Stockholm och vill bygga ett Attefallshus – du ha sökt- och fått ett godkännade av byggnadsnämnden – och de mått du ska förhålla dig till här är 25 meter2. Där har vi den stora fördelen – ett Attefallshus är en relativt stor byggnad; 25 meter2 är en yta som mycket väl kan fungera som bostad och det är också lite av planen.

Vi nämnde ovan Attefallshus var döpt efter en bostadsminister och där denne Stefan hade särskilt en stad i åtanke med att förenkla processen med ett bygga ett sådant hus; den stad i Sverige där bostadskrisen är som störst – Stockholm.

Kort sagt; kunde fler familjer i Stockholm använda denna möjlighet, bygga ett Attefallshus och därefter hyra ut detta som bostad så skulle också en del av bostadssituation kunna förenklas. Hur ahr då detta gått? Här ska vi vara ärliga och säga att det inte fallit så väl ut – men vi ska tillägga att detta till stor del beror på att folk inte sett denna möjlighet.

Man kanske har varit medvetna om att man kan bygga ett Attefallshus – men man har inte lekt med tanken på att man de facto kan hyra ut detta och tjäna lite pengar på köpet. Kort sagt; vi tror att fler borde bygga ett attefallsshus och om man själv inte har någon nytta av det – ja, då kan man hyra ut det; något som definitivt inte kommer att bli något större problem i Stockholm.

Mer information om Attefallshus finns på denna sida.

Så gör du om du får läcka i taket

13 mar 2018

Den senaste tidens nederbörd har verkligen satt våra hus, tak och takrännor och stuprör på prov.Vi vill helst inte ha några läckor i taket, där fukten kan gro och vatten göra skada. Att underhålla tak är därför nödvändigt minst en gång om året. Bara tanken på att få en fuktskada i taket och undertaket ger en rysningar. Får man en röta där, är risken stor att det medför oändligt stora renoveringar innan man har fått ordning på problemet.

Reparera taket provisoriskt

Om du trots allt skulle ha fått en läcka på taket, bör du gå upp, och lokalisera den. Var beredd på att du får krypa omkring på vinden. Ta med en ficklampa, helst en som du kan montera fast i huvudet, så att du har händerna fria för att kunna röra dig obehindrat under taket. När du väl har hittat läckan, placera en hink under läckan. Gå och hämta en presenning och sedan är du så illa tvungen att ta dig upp på taket med den. Placera presenningen över läckan. När du väl har fått presenningen på plats är det dags att ringa ditt försäkringsbolag.

Lägg en presenning över läckan

Om du inte får någon hjälp av hantverkare på en gång och vill, eller är tvungen att laga läckan själv tills hantverkaren har kommit kan du lätt försöka täcka skadan, provisoriskt. Täck skadan med en självhäftande papp. Använd plastsäckar som du förankrar med en plåt. Se till at vattnet inte rinner genom plasten. Lägg tillbaka takpannorna. Sedan måste du upp på taket och ovanifrån spika fast presenningen. Täck en stor del av läckan så att det inte kommer in vatten från någon närliggande takpanna. Detta är absolut ingen hållbar lösning och du kommer at behöva få en hantverkare som kommer och gör en permanent lagning av taket. 

Hyr an avfuktare

Tills en hantverkare har kommit och gjort en mer permanent lagning av taket, kan du hyra en avfuktare; en jättestor fläkt som hjälper till att avfukta den delen av taket där läckan har släppt igenom vatten. Det är nämligen väldigt viktigt att det inte blir några bestående skador av läckan och det kan vara bra att ha området kring läckan avfuktad tills det är dags för en hantverkare att reparera taket.

Förebygga lättare än reparera

Det är alltid lättare att förebygga än att reparera skador. Därför är det viktigt att udnerhålla sitt tak och undertaket ordentligt minst varje år. Har du gamla takpannor, eller gamla takstolar kan det vara en bra idé att kontrollera dem med jämna mellanrum. Ersätt allt som är sprucket och gammalt med nytt och fräscht material.

Du bör alltid se över ditt hus då det kommer till olika risker för fukt och mögel. Du kan till exempel lägga våtrumsmatta under frys, kyl, tvättmaskin och diskmaskin. Du kan installera golbrunn under diskbänk i köket. Du kan montera en vatttenfelsbrytare, som känenr av minsta lilla vattenläckage. När du bygger, eller renoverar i ditt hus, se till att alltid anlita certifierade hantverkare som kan hantering av våtutrymmen, som badrum och kök. Se till att alltid följa branschregler om våtutrymmen. Är man ändå osäker på att det blir rätt gjort kan man be en expert upprätta en underhållsplan av alla ställen på huset som kan drababs av vatten- elelr fuktskada.

Så kan du göra din entré vackrare

6 mar 2018

När vädret blir lite finare känns det också mer roligt att ta hand om sitt hus och göra det vackert. Något som är viktigt är hur entrén ser ut. Det är där dina gäster går in och det är också något som syns väl och som många betraktar utifrån. Att ha en snygg entré kan alltså vara något att satsa på om man vill ge huset ett lyft, utan att behöva göra en helrenovering.

Det finns flera olika sätt att piffa upp sin entré på. Här har vi samlat några av de bästa tipsen. Vissa är enkla att göra och tar bara några minuter, medan andra kan kräva professionell hjälp utifrån.

Entréparti

Att ha ett entréparti är något man ofta ser i kontor, men är också något som kan göra sig riktigt snyggt till en villa. Fördelarna är många. Till exempel ger det entrén ett mer exklusivt intryck.

En annan fördel, och också något som gör att många väljer att skaffa ett entréparti, är ljusinsläppet. Kanske har du redan ett glasparti i vardagsrummet och vill komplettera det? En trend som håller i sig, och som har hållit i sig länge, är att ge ett hus så mycket ljusinsläpp det bara går (på rätt ställen givetvis). Ett bra sätt att göra detta på är att skaffa sig ett entréparti.

Växter skapar ombonad

Man kan göra väldigt mycket med grönska av olika slag. Förutom att det är vackert för dig och dina gäster att titta på, ger det onekligen en välkomnande känsla. Att till exempel kombinera vackert uppsatta blommor och växter med ett entréparti kan göra din entré både lyxig och välkomnande på samma gång.

Du har möjlighet att matcha färger på huset (till exempel markiser), eller para ihop några blommor med någon möbel i en utstickande och stark färg. Givetvis står det dig fritt att matcha blommorna hur du vill.

Var kreativ med färger

Beroende på hur mycket man vill liva upp entrén, kan man vara mer eller mindre kreativ med färger på exempelvis dörren. Har du till exempel svartvit-randiga markiser som sitter på fasaden, i närheten av dörren, kan det bli en snygg detalj att även måla dörren i samma färger och mönster.

Vill man ha en lite mer polerad entré kan det helt enkelt vara effektfullt att måla om dörren i en färg som är enhetlig med huset. Har du ett entréparti kan du dessutom tänka på vad du ställer innanför rutan och som syns utåt.

Tur vi är olika

26 feb 2018

Är du den kreativa sorten som hellre vill utföra underverk med trä, metall och vill se ett färdigt resultat? Eller är du den sorten som hellre vill bli färdig snabbt? Att snickra, hyvla och se en möbel, ett uthus, en villa, eller ett flerfamiljshus växa fram kan ge en otrolig tillfredsställelse för den som gillar att skapa och producera något som förut inte fanns, men som efter bygget kommer att påminna dig om ditt arbete. Som morfar/farfar kan du sedan berätta om alla byggnader som du har varit med om att bygga. Gäller ju alla som är med och anlägger vägar, broar och andra stora entreprenader.

Den produktive vill börja med nästa bygge

Den som ogärna blickar tillbaka för att se på vad hen har producerat, bryr sig knappt om att stanna upp och titta på det de har varit med om att ta fram. De är den typen som hela tiden tittar framåt, som redan är på väg in i nästa projekt, och som ser sin tillfredsställelse i vad de kan åstadkomma i nästa steg. De ser så gott som aldrig tillbaka, utan är helt upptagen av vad de ska göra in nästa steg. De åstadkommer mycket och är helt upptagna av vad de ska leverera i nästa steg.

Olika grupper behövs för ett bra bygge

Det är väl bra att vi alla är olika. Den ena ser sin tillfredsställelse i vad de har åstadkommit, den andra vill bara ge sig av för att åstadkomma nästa produktion. Många entreprenader fungerar så bra eftersom de tar till vara på olikheterna. Ett bygge sker ju flera olika steg, utförda av olika yrkesgrupper och utan den andra kan den ena inte åstadkomma särskilt mycket. Det ska fungera som en oljad maskin. Det är därför svenska byggföretag åstadkommer saker och ting effektivt och snabbt.

Städat innan hantverkarna kommer

När väl byggjobbarna har lagt sista handen vid, golv, tak, väggar, trappor och balkonger, är det sedan dags för finliret i bygget; inredningen, men innan de hantverkarna kan ta vid, måste allt damm, smuts och överblivet material forslas bort. Det är hälsovådligt att bygga in damm och farliga kemikalier.  När sedan kök och badrum ska monteras och installeras, ska det inte finnas kvar överblivna saker och all smuts som byggjobbarna har dragit dit. Det är byggstädarna tar vid och ser till att allt som inte ska vara dr kommer bort. De avlägsnar dammet, de vet hur de ska hantera farligt avfall. 

Det är inte så många som tänker på att byggstädare gör det möjligt för nästa grupp hantverkare att göra sitt jobb. Fortsätt läsa här om ett företag som gör byggstädningar i Stockholm.

← Äldre inlägg