Bygga nytt

Blogg

Att tänka på i budgeten för en köksrenovering

13 okt 2017

Om du ska göra om i köket kommer du att få lägga ut en del pengar under den närmsta tiden. Hur mycket beror givetvis på hur mycket du ska göra om. Ska du bara byta ut skåpsluckorna? Eller ska du göra en helrenovering med bytta stammar, bänkskivor och vitvaror? Om det är det senare krävs en gedigen budget för att arbetet ska flyta på bra utan att kostnaderna sticker iväg.

Bänkskivorna

Bänkskivorna är att av de större besluten att ta inför en köksrenovering. Ska du ha stenskivor? Bänkskivor av trä? Ska du ha stenskivor i granit till exempel, får du räkna med att det blir en ganska stor utgiftspost i budgeten. Samtidigt menar många att just stenskivor i granit är ett mycket bra ekonomiskt val, eftersom det har en enormt bra hållbarhet och lönar sig på lång sikt. Läs mer här.

Köper du bänkskivor i trä kommer du att behöva lägga tid på att underhålla dem regelbundet. Träskivor är förhållandevis känsliga mot både fläckar och fukt, vilket får många att välja stenskivor istället. Samtidigt är själva inköpskostnaden för träskivor ofta mycket lägre än stenskivor.

Sätt inte ett absolut tak från början

Det är bra att sätta en gräns på hur mycket man kommer att spendera på köket. Samtidigt är det bra att sätta ett tak som, om det dras över, inte innebär stora påfrestningar för privatekonomin. Taket bör vara så pass högt att du har utrymme att stretcha budgeten något utan att din privatekonomi far illa.

Taket beror såklart på hur mycket resurser man har och hur mycket man vill lägga på köket. Men om ni sätter ett tak som går att stretcha med några tusenlappar, gör ni er redo för oväntade utgifter under processen. Oväntade utgifter är inget ovanligt och är något som bör tas hänsyn till. Samtidigt ger det er spelrum att, om ni ångrar er, till exempel välja dyrare stenskivor istället för billigare bänkskivor i trä.

Var realistisk

I budgeten bör ni inte räkna med att ni kommer kunna pruta en viss summa på till exempel elektrikern eller någon särskild vara. Ni bör vara så realistiska som det går så att ni inte får några utgifter som överraskar er. Priserna som ni sätter i budgeten bör vara säkra. På så vis kan mer utrymme i budgeten frigöras om ni väl lyckas pruta på någonting.

Om ni ska göra prisjämförelser är det bra att göra det på förhand, innan ni sätter ner den exakta siffran i budgeten. På det sättet har ni en kalkyl som speglar det faktiska förloppet så exakt som det går.

Att tänka på när du ska bygga nytt hus

12 okt 2017

Har du köpt en tomt och planerar att bygga ett nytt hus till dig och familjen? Grattis, det kommer att bli ett förhoppningsvis roligt och lärorikt projekt. Det finns dock vissa fällor man ska försöka undvika innan man sätter spaden i jorden.

Utrymme i budgeten

Se till att ha ordentligt med utrymme för oförutsedda utgifter när du budgeterar ditt hus. Var noga med att ha alla förutsättningar med när du begär offerter från byggfirmor, vilka material du vill använda, hur åtkomsten är på tomten för kranar och transporter osv. Se till att kontraktören kommer till platsen och inspekterar den. Gör en generös kalkyl över vad allt kommer att kosta och lägg på 10%. Det är den summa du bör ha att röra dig med när du startar.

Behövs marksanering?

Kontakta kommunen och hör om det finns någon prick för marksanering hos dem, annars kan det komma som en obehaglig överraskning. Ansvaret för marksanering ligger alltid hos den som köpt tomten, dock är det något som många tomtköpare glömmer att kolla. Många villaområden ligger idag på platser där det förut bedrevs små industrier som smedjor, tvätterier etc; verksamheter som spred miljöfarliga ämnen i jorden. Har du köpt marken av kommunen och de har glömt informera dig om detta är det de som ska bekosta saneringen, men har du köpt av en privatperson som inte vetat om problemet kan det röra sig om ett dolt fel. Kontakta kommunen för att utreda ansvarsfrågan.

Kolla även med kommunen om det finns några planbestämmelser för tomten som dikterar hur du får bygga. Ta även reda på att vatten och avlopp är framdraget i enlighet med kommunens bestämmelser. Är området på något vis naturskyddat kan det finnas riktlinjer hos kommunen om att vissa trädsorter inte får tas ner, exempelvis ekar och ädellövträd. Tar du ned ett skyddat träd kan du åka på dryga böter.

Vilken form av entreprenad?

Har du gott om tid och gott om arbetsvilliga vänner kanske du väljer att göra en del av arbetet själv, eller vill du hellre att någon annan sköter byggandet så att du kan koncentrera dig på jobb och familj? Det finns lite olika vägar att gå.

Att välja totalentreprenad innebär att en och samma entreprenör samordnar och leder allt arbete på huset, från ritning till nyckelfärdigt. Det här är det bekvämaste och dyraste alternativet.

Generalentreprenad innebär att du dels skriver avtal med någon som ritar eller levererar huset, dels med en byggare som bygger eller monterar själva huset och drar in el, vatten osv. Kanske har du en vän som är arkitekt och som kan hjälpa dig att visualisera dina idéer.

Delad entreprenad betyder att du skriver kontrakt med flera leverantörer, dvs glasfirma, elektriker, byggare mm. På så sätt kan du välja att göra vissa moment själv och på så sätt få ner priset. Det kan vara tidsödande att begära in offerter från en mängd olika företag, men i slutändan finns här mycket pengar att tjäna.

Som du ser finns det en del att tänka på inför byggandet av ditt nya hus, men det är väl värt att gå igenom dessa steg, det kommer att få ditt husbygge att löpa på smidigt och utan onödiga överraskingar.

Sköt om taket

2 okt 2017

Hur taket ser ut kommer att påverka helheten på huset när det betraktas utifrån. Har du ett brant tak blir det extra tydligt vilket skick det faktiskt befinner sig i. Att sköta om sitt tak är dock inte bara viktigt av estetiska skäl. Taket är husets yttre skydd mot väder och vind, och om det inte underhålls kan dess livslängd förkortas markant.

Håll smuts och mossa borta

Att hålla smuts borta från taket är grundläggande och dessutom rätt enkelt att ta hand om. Har du takpannor är det viktigt att ta bort mossa regelbundet, då de annars kan leta sig in under takpannorna. Mossa, och därmed fukt, under takpannorna kan leda till fuktskador på längre sikt. Det kan även göra så att pannorna fryser sönder. Mossa kan tas bort genom att helt enkelt borsta bort det eller använda sig av en högtryckstvätt.

Gör en takmålning

En takmålning görs främst av estetiska skäl. Det är kanske inte något som passar alla att göra själv. Därför är det vanligt att man anlitar en entreprenör för att utföra arbetet. Aktörer som sysslar med takmålningar kan ofta hittas enkelt, inte minst i större städer som Stockholm och Göteborg där tjänsteutbudet är stort. En sökning på internet i stil med ”takmålning Stockholm” (”Stockholm” byts ut mot din ort) bör leda dig på rätt väg. Ta gärna in offerter från flera entreprenörer och granska dem noga. Vad ingår i paketet? Vad kostar det? Ta gärna referenser också för att vara på den säkra sidan.

Kontrollera rännorna

Att kontrollera rännorna och rensa dem vid behov är inget som bör glömmas bort. Har ditt tak ränndalar (kallas också för vinkelrännor) bör du kontroller att mossa och kvistar inte fastnat där. Du bör även hålla ett öga öppet för rost. Ränddalsskarvarna bör kontrolleras för läckor. Om det behövs kan dessa bytas ut.

Kolla underlagspappen

Om du har takpannor kan det vara bra att då och då lyfta på takpannorna för att kontrollera underlagspappen. Kika efter bubblor, glipor och sprickor. Om smuts som barr och löv har samlat sig bör dessa avlägsnas. Hittar du skador på underlagspappen behöver den bytas ut. Det är underlagspappens uppgift att skydda mot vatten som tränger sig förbi pannorna.

Kolla taksäkerheten

Ligger din fastighet i anslutning till en välbesökt, allmän väg i till exempel Stockholm? Varje år behöver fastighetsägare i Stockholm och andra större städer göra ansträngningar för att hålla de allmänna gatorna säkra. Det här gäller även mindre villor och bostadshus. Om ditt hus gränser till en allmän väg bör du kontrollera att istappar eller snö inte utgör någon fara för förbipasserande.

Vidare bör taksäkerheten kontrolleras, vilket blir särskilt aktuellt om någon ska utföra arbeta på ditt tak. Ska du till exempel anlita någon för takmålning eller få besök av sotaren är detta viktigt att kontrollera, eftersom taksäkerheten faller under ditt ansvar som husägare.

Bygga hus – uppvärmning

18 sep 2017

När man bygger ett eget hus är det mycket att tänka på. Material, ritningar, att hitta rätt entreprenör osv. Man får vara beredd att ompröva sina beslut allt eftersom nya lösningar och utmaningar dyker upp. En viktig detalj i planeringen av det nya huset är vilken typ av uppvärmning man ska välja.. Den ska vara kostnadseffektiv, fungera bra både på sommaren och vintern, och helst vara klimatsmart också. Bor du i Malmö med omgivningar bygger du ditt hus i det mildaste klimatet vi har i Sverige, men det kan fortfarande bli ordentligt kallt på vintern.

Det första du bör göra är att se till att ditt hus blir bra isolerat. Ett välisolerat hus kräver betydligt mindre energi för att värmas upp och hjälper till att hålla värmen på vintern och svalka på sommaren. Försök också att beräkna energiåtgången för ditt hus genom att titta på boyta, omgivningar och så vidare. Behöver du hjälp kan du kontakta kommunens energi- och klimatrådgivare som enkelt kan ge dig en uppskattning av ditt nya hus kommande behov. De kan även ge dig tips inför bygget på hur du bäst minskar husets värmebehov.

Tänk sedan igenom vilken sorts utrymme du har för en värmeanläggning och vilken sort underhåll den ska kräva. Vill du ha en helt självgående värmeanläggning eller är du typen som är mer ”hands-on” och gillar att fixa och optimera? Finns det plats för ved eller pellets, gillar du ens att hugga ved? Bor du nära en sjö och har funderat på sjövärme med värmepump?

Värmepumpar

Värmepump har varit det vanligaste uppvärmningssystemet i nybyggda hus i Sverige sedan slutet av förra seklet. En värmepump är klimatsmart och passar bra med det värmesystem som är vanligast i nybyggen, vattenburen golvvärme. Gemensamt för alla värmepumpar är att de utvinner värme ur solenergin som finns lagrad i naturen. Den vanligaste värmepumpen är Frånluftsvärmepumpen, som integreras med husets ventilationssystem och återvinner i luften som ventileras ut.

En berg/jordvärmepump utvinner värme ur berggrunden eller ytjorden. Vid bergvärme borras ett hål ner i berggrunden och vid jordvärme läggs en slinga en meter under jorden runt om huset. Har du en liten tomt som vilar på en bra berggrund är bergvärme ett utmärkt alternativ, dock passar bergvärme ganska dåligt i Malmö pga att här inte finns så mycket bra berggrund. Har du en stor tomt är istället jordvärme en god idé, passar dessutom bra när du ändå håller på och gräver på tomten vid husbygget.

Söker du en lägre installeringskostnad kan du fundera på en luft- eller vattenvärmepump. Luftvärmepumpen utvinner värme ur luften med hjälp av en fläkt och är faktiskt även effektiv på vintern. En vattenvärmepump fungerar som en berg- eller jordvärmepump men slingan läggs istället på sjöbottnen. En förutsättning är naturligtvis att du bor nära vatten. Dock är driftskostnaden högre över tid än med en berg- eller jordvärmepump.

Andra typer av uppvärmning

Bland övriga uppvärmningssystem märks fjärrvärme och el- eller oljepanna kopplat till radiatorer. En panna kräver dock mycket utrymme och blir betydligt dyrare i det långa loppet än en värmepump. Fjärrvärme är beroende av platsen där du bor, kontakta en fjärrvärmeleverantör för att få höra om förutsättningarna för ditt område. Gemensamt för dessa värmesystem är att initialkostnaden blir lägre, men driftskostnaden betydligt högre.

 

Fönsterrenovering – göra själv, köpa nytt eller be om hjälp?

10 sep 2017

I Stockholm finns många vackra gamla villor och bostadshus med originaldetaljer som överlevt tack vare omtänksamt underhåll och skötsel. Bor du i ett gammalt hus med originalfönster uppstår förr eller senare behovet av en renovering. Ramarna är gistna och färgen flagnar. Fukt har trängt in och svällt upp träet vilket medfört att fönstren blivit svåra att stänga. Här behövs det åtgärder!

Men att renovera fönster är ett mycket slitigt och tidsödande arbete och sitter du med en uppsättning slitna fönster i behov av vård bör du ställa dig frågan om det kanske inte helt enkelt vore bättre att köpa nya. Det finns många fördelar med moderna fönster såsom treglas, smarta vädringslösningar och bättre isolering. Dock besitter ju de gamla originalfönstren en hel del charm och är de inte av standardstorlek kan det bli en ordentligt dyr affär med måttbeställda fönster.

Bästa medelvägen att gå är kanske att anlita en expert på fönsterrenovering i Stockholm och låta denne göra jobbet. Priserna varierar såklart utifrån behov och ålder på fönstren men oftast blir det ändå billigare än helt ny uppsättning. De flesta experter erbjuder en kostnadsfri konsultation och besiktning av fönstren.

Väljer du ändå att göra jobbet själv står du som sagt inför ett jobbigt och tålamodsprövande - men också tillfredsställande och förhållandevis kostnadseffektivt – arbete. Här följer en sammanfattning av vad du kan vänta dig i fråga om materialinköp och arbetsinsats.

Arbetsyta

En bra arbetsbänk i rätt höjd är ett måste för att kunna arbeta effektivt. Ett bar bockar med rätt avstånd som man lägger fönstren mellan funkar också men ett bord är att rekommendera då du även har plats för att göra verktyg och annat tillgängligt.

Kitt- och färgborttagning

Det absolut lättaste sättet att ta bort fönsterkitt och gammal färg är att använda en så kallad kittlampa. Med lampans hjälp värmer du upp färgen eller kittet tills dess att den lätt avlägsnas med en kittkniv. Sedan går det lätt att avlägsna glaset. En kittlampa är ett dyrt verktyg men gör arbetet betydligt lättare och roligare.

Slipning och målning

En bra slipmaskin för att slipa ner till träet, helst en batteridriven med lång batteritid. Fråga i affären om de har några modeller som passar bra för fönsterrenovering.

När det är dags för målning av fönstren finns speciella fönsterupphängare att köpa med plats för upp till tio fönster. Underlättar och snabbar på arbetet betydligt men är naturligtvis inte nödvändigt.

Beslag

De gamla beslagen får du rena genom att lägga dem i linolja. Eventuell rost avlägsnas med en stålborste. Är beslagen i mycket medfaret skick kan det kanske vara en idé att hitta nya beslag som passar in stilmässigt. Det finns gott om byggnadsvårdsbutiker som säljer beslag och gångjärn till gamla fönster så här kan det verkligen vara en idé att köpa nytt.

Här kan du läsa mer om fönsterrenovering: http://www.fönsterrenoveringstockholm.nu.

Har du tänkt på detta innan din köksrenovering?

7 sep 2017

En köksrenovering är ett stort projekt som en hel del pengar kommer att gå till. Att göra det rätt från början är således av hög vikt. När köksrenoveringen väl är klar kan det både bli kostsamt och tidskrävande att reparera misstag som gjordes under processen.

Att planera väl är A och O för en lyckad köksrenovering. Framförallt finns det ett par frågor som är bra att ställa sig. Har du redan tänk på nedanstående?

Matchar du stilen med huset?

Visserligen finns det inga direkt rätt eller fel, men att någorlunda matcha kökets nya stil med fastigheten anser många vara viktigt. Bor du till exempel i ett gammalt sekelskifteshus finns det anledning att välja en mer tidstrogen design. Om du däremot bor i ett modernt nybygge klarar köket troligtvis av mer experimentella inslag.

Att bara inleda efter trend kan dock straffa sig. Går man inte säkra på kort, finns en risk att köket känns utdaterat om några år. Satsar man mycket på trender gäller det ha koll på vad som faktiskt funkar inte. Att försöka vara så förutsägande som möjligt kommer sannolikt att löna sig på lång sikt. Det här är även något att ha i åtanke om huset ska säljas inom en viss framtid.

Blir det lättstädat?

Det finns så många aspekter att ha i åtanke vid en köksrenovering att man lätt förbiser vissa praktiska saker. En sådan sak är huruvida köket är städsmart eller inte. Det uppnås till exempel med hjälp av fina, stora ytor där allt som behöver få plats får plats, tåliga bänkytor och överskåp som går hela vägen upp. Det finns fler detaljer än så som gör ett kök lätt att städa. Om man inte tar hänsyn till dessa kommer man sannolikt att ångra sig lite längre fram.

Hur mycket ska du göra själv?

Vid en köksrenovering väljer vissa att göra nästan allting själv, medan andra väljer att anlita hantverkare för hela jobbet. Funderar man på att göra mycket själv är det viktigt att faktiskt undvika de uppgifter som kräver en fackman (såvida man inte är det själv, givetvis). Exempel på detta är rör och el, som bör hanteras av rörmokare respektive elektriker.

Skulle du försöka dig på att göra detta själv kan du visserligen spara lite pengar. Det är dock något som absolut inte rekommenderas med tanke på de konsekvenser som kan följa. När det gäller elen finns höga risker förknippade för din säkerhet, och när det gäller både rör och el kommer du få svårt att få ut pengar från försäkringsbolaget om något går fel.

Bygg balkong – och höj värdet på bostaden

30 aug 2017

Att bygga balkong kostar en slant – runt 100 000 kronor får man nog räkna med. Men misströsta inte om ditt balkongbygge drar i väg i kostnad. Med tiden kan du få tillbaka det dubbla – eller mer – när du säljer din bostadsrätt i framtiden. Man kan på dagens heta bostadsmarknaden mer eller mindre räkna med att få tillbaka pengarna som man satsat på en ny balkong.

Vem drömmer inte om en balkong i västerläge att ära en trevlig frukost på – eller sitta en ljum sommarkväll med grillen och en fruktig och fräsch drink. Men balkongen är inte bara trevlig att ha tillgång till när solen tittar fram. En rejäl värdehöjning på din bostadsrätt är också möjlig om du gör en ordentlig satsning på balkongen. Frågar man runt bland mäklare så framgår en tydlig bild: med en ny fräsch balkong kan du höja värdet på bostaden med 10-15 procent.

En peng som man får tillbaka med råge

Att bygga balkong brukar kosta mellan 100 000 och 150 000 kronor och mäklareliten räknar med att man kan få till en värdestigning på 15 eller 20 procent om balkongen befinner sig i det mest attraktiva läget, sydväst.  En lägenhet som är värd två miljoner ökar alltså med minst 300 000 kronor om man bygger en fräsch och attraktiv balkong där solen står på det rätta sättet.

Att bygga en balkong i en bostadsrätt är alltså ingen billig satsning, och det tar sin tid att genomföra också. I normala fall måste det tas ett gemensamt beslut inom bostadsrättsföreningen om att söka bygglov för balkong. Man kan exempelvis dra igång en balkonggrupp. Det är ovanligt att ett sådant väcker motstånd bland medlemmarna, de flesta gillar tanken på både balkong och en allmän värdehöjning.

En lyckad framtidsinvestering

Att det är en lyckad framtidsinvestering att bygga balkong är i alla fall hela mäklarkollektivet överens om. Även om det inte finns någon tillförlitlig statistik så är det väldigt många hugade bostadsköpare som har balkong som ett icke förhandlingsbart krav. En balkong kan locka tio extra personer på en visning och få priset att skjuta i höjden på ett betydande sätt. Många köpare uppskattar helt enkelt känslan av att ha en balkong, som blir som ett extra rum.

Tänk på att man inte har rätt till ROT-avdrag när man bygger balkong i bostadsrätt. Ett annat tips är att vara ute i god tid, byggare har fullt upp i dag och det är ofta långa väntetider.

Här kan du läsa mer om att bygga balkong: byggabalkong.org/

Glöm inte att hyra ett väderskydd

22 aug 2017

Drömmen om att bygga ett eget hus från grunden är något som numera – i en större utsträckning – tar steget från teorin till praktiken och detta är något som förklaras av att det blivit betydligt billigare att göra detta nu än vad fallet var för några år sedan. Dels så ligger den frikostiga skattesubvention Rot-avdraget bakom detta; något som gör att en privatperson i Stockholm kan anlita professionella yrkesmän vid bygget och därefter dra av 30 % av den totala arbetskostnaden med ett tak om 50.000 kronor. Är man två stycken vuxna och rot-berättigade så har man också det dubbla taket.

Rot-avdraget är en klart bidragande orsak och här ska vi även addera det faktum att vi i Sverige har en relativt stark ekonomi i dagsläget. Folk tjänar bättre i dagsläget rent generellt och har i och med detta en större budget att lägga på att förverkliga sina drömmar gällande husbyggnationer.

Som den tredje – och enligt oss största - anledningen till ökningen är dock de nyckelfärdiga husen som går att köpa och där man monterar dessa genom större byggsatser. Att idag kunna välja denna lösning är nämligen inte alls synonymt med att välja ett tråkigt hus som flera andra har; nej – idag kan man välja design på sitt hus och på ett annat sätt anpassa huset efter sina egna behov. Nyckelfärdiga hus är i många fall snyggare än ”vanliga” hus och de är definitivt billigare.

Effektivare och säkrare jobb med väderskydd

Dock; och här kommer en liten varning. Bara för att man kan anlita en firma för att på kort tid sätta ihop sitt drömhus så innebär inte detta att man som privatperson inte bär något ansvar. Nej, felet många gör är att man inte på något sätt tar vårt svenska väder med i beräkningen och detta gör att man får problem. Regnar det, är det minusgrader eller snöar det i Stockholm – ja, då tar materialet också skada och husets kvalitet försämras avsevärt.

Lösningen? Hyr ett väderskydd. Ett väderskydd påminner om ett stort tält som placeras över byggnationen och det är ofta en vädligt billig försäkring. Ett väderskydd kostar inte så mycket att hyra i Stockholm, man får det installerat och man får på köpet ett hus som på ett bättre sätt kan stå emot tidens tand. Många tar för givet att ett väderskydd ingår då man köper ett nyckelfärdigt hus – vår erfarenhet är att det sällan gör det och att det ligger på privatpersonens lott att säkerställa att arbetet sker under detta väderskydd.

För den kostnad man lägger får man dessutom ett effektivare jobb; de anställda kan helt enkelt jobba snabbare – och bättre – om man via ett väderskydd sätter regn, vind och snö ur spel.

Kort sagt; förverkliga gärna din dröm om att bygga ett eget hus från grunden i Stockholm – men glöm inte att hyra ett väderskydd. Läs mer om väderskydd på http://www.väderskyddsverige.se/.

Plastfönster fungerar bättre idag

9 aug 2017

Anledningen till att väldigt många husägare väljer att använda sig av träfönster är att man tar för givet att alternativen är så mycket sämre och att trä är den bästa lösningen. Det man kan säga angående detta är att man har rätt i det avseendet att träfönster fortfarande är ett väldigt bra alternativ. Däremot gör man fel i att underskatta de andra lösningarna där vi främst kan peka på utvecklingen som skett inom plastfönster.

Plastfönster har i Sverige dragits med ett väldigt dåligt rykte och detta heller inte helt utan anledning. För att förklara detta måste man se till det faktum att plastfönster inte har någon lång historia i Sverige och att sådana är betydligt vanligare i andra länder – Spanien, USA och exempelvis Portugal. Skillnaden mellan det svenska klimatet och det spanska är trots allt ganska stor och det var också denna som gjorde att den första generationen av plastfönster som kom till Sverige inte höll måttet.

Vi nämnde nyss ordet  - kom - och det gjorde vi av en anledning. Förr var man nämligen tvungen att importera plastfönster och dessa var – av naturliga skäl – inte alls anpassade efter exempelvis vår kalla vinter. Det man kan säga är man numera tillverkar plastfönster även i Sverige och att de således också noggrant har anpassats efter klimatet på våra breddgrader. Skillnaden mellan nu och då är alltså väldigt stor och därmed kan man också slå hål på den långlivade myten om att plastfönster spricker, går sönder och släpper in kall luft i en större omfattning är vad fönster av trä gör.

Plastfönster är billiga

Fördelarna med plastfönster är att de däremot är betydligt billigare än vad träfönster är och att det kan skilja så mycket som halva priset dem emellan samt att de kräver ett minimalt underhåll. Ett träfönster måste kanske vartannat år plockas av och därefter slipas, putsas och målas; något som både är tidskrävande, tungt och besvärligt. Plastfönster behöver kanske bara putsas av från årlig smuts och kräver således minimalt med skötsel – något som passar många otroligt bra och är ytterligare ett viktigt argument till varför man ska överväga sådana till sitt hus.

Att träfönster fortfarande är estetiskt överlägsna kan man dock sällan säga något om och speciellt då det kommer till de som fästs på trähus.

Kort sagt; det är fortfarande att få till en tillfredsställande symmetri mellan trä och plast och här har man lite av ett problem. Dock ska man veta att det även hår går framåt och att dagens plastfönster skiljer sig åt betydligt även då det kommer till utseendet. Man är ännu inte riktigt på samma nivå som träfönster, men å andra sidan så handlar allt okså om vilket typ av hus man har också.

Det vi menar är att fördelarna ofta väger upp nackdelarna om man tittar närmare på plastfönster. Det billiga priset och den minimala skötseln samt anpassningen efter klimatet i Norden väger betydligt starkare än vad det rent estetiska gör.

Mer information olika typer av fönster finns att hitta på denna sida: http://www.fönsterstockholm.net/.

Thermopool – När uppvärmningskostnaden ska vara låg

7 aug 2017

Vid inköp av pool är det inte bara poolens kostnad som man bör jämföra. Det tillkommer även kostnader för tillbehör och när allt sedan är installerat uppkommer uppvärmningskostnad. De som inte helt och hållet vill förlita sig på uppvärmning via soliga varma dagar bör absolut ställa uppvärmningskostnaderna på olika pooler mot varandra. För skillnaderna i stora.

En pool som fått uppmärksamhet för dess förmåga att bibehålla vattnet varmt är Thermopoolen. En återförsäljare skriver exempelvis på sin hemsida att detta antagligen är den pool som är bäst utifrån ett energiekonomiskt perspektiv.

God isoleringsförmåga via isoleringsblock

Thermopoolen byggs upp av flera isolerande frigolitblock. Poolstommen är uppbyggd av armeringsjärn och kan, när blocken står på plats, fyllas med betong. Därmed skapas även en mycket stark konstruktion på poolen oavsett om den ligger ovan eller under mark.

Isoleringsblocken skapar en dubbelsidig isolering. U-värdet på de olika byggblocken är på 0,32 vilket gör att kylan som kommer från marken mycket tydligt hålls undan. Därmed bibehålls vattnets temperatur länge vilket självklart minimerar energiåtgången för uppvärmning.

Övrig konstruktion

Det som främst karaktäriserar Thermpoolen är dess isolerande byggblock. Även på golven skapas en tydlig isolering genom en betongplatta (10cm) som är armerad och isolerad. På betongen monteras sedan en plastmatta (liner) vilket finns i olika färger och mönster. I likhet med övriga pooler går det att montera belysning, trappa och andra tillbehör.

Lätt att arbeta med

Konstruktionen med förstärkta frigolitblock gör att det mycket enkelt att förflytta och arbeta med byggdelarna i en Thermopool. Till skillnad mot färdiggjutna plastformar så skapar dessa byggblock en helt annan flexibilitet. Poolen kan byggas i stort sett hur man vill då det inte finns färdiga mallar att utgå från. Detta gäller då både gällande djup, längd och form.

Blocken behöver inte heller användas till sin helhet utan det går att kapa dem i mindre bitar för att bygga poolen utifrån egna önskemål.

En stor fördel med konstruktionen är även dess stabilitet. Det finns inte något behov av yttre stöd vilket gör att den kan stå ovan eller under jord. Ett alternativ är att bygga den i en sluttande trädgård vilket gör att halva är under jord och halva är ovanför marknivå.

Hitta inspiration

Oavsett vilken typ av pool som väljs är det viktigt att ta inspiration från flera olika håll innan man bestämmer sig för hur och var den ska byggas. Väljs en Thermopool finns flera inspirerande artiklar på dess hemsida. Men se även på andra poolmodeller för att hitta flexibla lösningar och innovativa idéer.

Att bygga en kallmur

1 aug 2017

Att bygga en kallmur är ett projekt som kan vara både tungt och tids- och energikrävande. När det väl står färdigt är en kallmur dock något som både är funktionellt och vackert att titta på. Beroende på hur stor muren är, är det möjligt att du kan utföra arbetet på egen hand. Bäst görs det dock troligtvis om man är minst två, inte minst eftersom trevligt sällskap kan liva upp det ofta monotona och tunga arbetet.

Skillnaden mellan kallmur och en ”vanlig” mur (bruksmur) är att en kallmur är lagd, snarare än murad. Att muren är lagd ger ett utseende som ser naturligt, handgjort, enkelt och vackert ut. Ytterligare en fördel med kallmurar är att de är lätta att utsmycka med olika typer av växter.

Bra sätt att ta tillvara på sten

Om du redan har mark med mycket sten som bara ligger, är det nu ett bra tillfälle att ta tillvara på dem istället för att forsla bort dem mot en kostnad. Lägger du en kallmur med dessa typer av bumlingar blir resultatet ofta vackert med hänförande skiftningar i färgerna.

Om du inte har mark med bumlingar som bara ligger, är det en idé att kontakta en bonde eller annan markägare i närheten. Förmodligen blir denne bara glad av att du kommer och forslar bort sten från marken – såvida inte han eller hon själv har planerat att bygga en kallmur.

Du kan även vända dig till ett stenbrott för att få tag på sten. Vanligtvis behöver du inte betala för stenen, utan endast frakten för den. Har du tillgång till utrustning som gör att du kan frakta sten blir en kallmur ett billigt och vackert projekt. Behöver du anlita någon för att sköta transporten kan kostnaderna visserligen stiga lite, men sett till resultaten anser de flesta att det är en kostnad värd att ta.

Smycka ut din kallmur med växter

En kallmur kan med fördelas planteras i. Dock gäller det att välja växter som klarar av den torra miljö de skall sättas ner i. Dessa finns det många av och det räcker vanligtvis att gå till din närma blomster- eller trädgårdsbutik för att få tips, råd och rekommendationer.

För att kunna njuta så mycket som möjligt av växterna rekommenderas det starkt att välja plantor med olika blomningstider. Att hitta en växt som blommar året runt är svårt – men har du många olika sorter kan du få vackra blommor under nästan hela året. Dock inte samtidigt, givetvis.

Underlätta din flytt i Stockholm med professionell hjälp

19 jul 2017

Ser man till de svårigheter som alltid kommer med en flytt så blir dessa ofta än tydligare i Stockholm. Med detta menar vi primärt att med tanke på hur fastigheter i Stockholm ser ut så kommer den fysiska ansträngningen som ligger i att bära möbler och bohag att bli mycket jobbigare. Förenklat – bor man högt upp i en fastighet i Stockholm där ingen hiss finns tillgänglig så kommer bärande av möbler – oavsett hur många personer man lyckats engagera att bli ett väldigt ansträngande projekt.

Detta i kombination med andra extrema faktorer i form av trafik, brist på parkeringsplatser och svårigheter kring att hyra lämpliga fordon gör att Stockholm och flyttar inom den staden sätter högre krav på personen som ska genomföra denna samt dennes förmåga att planera. Som extra krydda till detta ska vi även nämnda det faktum att en sista avgörande detalj även den måste genomföras och detta i form av en flyttstädning – det moment som tar längst tid och som således också är den som i högsta grad ställer till det.

Detta egentligen oavsett stad; men som vi sa gällande Stockholm och flyttar där så blir också flyttstädningen något som ofta får stryka på foten och där krav på ersättning därigenom kommer som ett brev på posten. Gällande en flyttstädning så är detta nämligen något som måste göras och som – om den uteblir eller där ett fuskjobb gjorts – så har man som ny ägare till bostaden rätt att anlita en städfirma och därefter skicka räkningen, en ganska saftig sådan, till den forne ägaren av bostaden.

Det vi menar här är att man inte behöver göra allt detta på egen hand i Stockholm, det finns hjälp att tillgå och detta även till ett väldigt förmånligt pris. Anstränger man sig lite så kan man nämligen i Stockholm hitta både en flyttfirma och ett städföretag som sköter jobbet med en flytt väldigt billigt. Bekvämligheten i kombination med priset för en flyttfirma tycker vi är värda att ha i åtanke om man ska flytta i Stockholm. Man slipper – helt enkelt – packa, bära, hyra fordon, bära in allt till den nya bostaden och detta till ett klart rimligt och överkomligt pris.

Anlita rätt flyttfirma i Stockholm

Vi nämnde ovan att man ska försöka vara ute i god tid då man anlitar en flyttfirma i Stockholm och detta gäller även ur ett annat avseende. Det finns nämligen ett stort urval och för en privatperson så kan det vara av värde att undersöka lite innan man anlitar någon av dessa. Priserna varierar och så gör – tyvärr – även kvaliteten.

En flyttfirma i Stockholm kan hålla väldigt hög klass medan en annan är väldigt dålig och man har – helt enkelt – mer tid på sig att undersöka lite om man är ute i god tid. Man hinner kolla på internet, jämföra priser, tjänster och se eventuella omdömen från tidigare kunder och basera sitt val av flyttfirma på sin undersökning. Det säkerställer att både kvalitet och pris blir bra samt att flytten blir så bekväm som möjligt.

Flyttstädningen? Även där gäller samma sak: undersök och var ute i god tid bland städföretagen och glöm inte att använda rut-avdraget för ett ännu bättre pris.

Renovera med hjälp av en elektriker i Göteborg

17 jul 2017

Över hela Sverige pågår det för tillfället en stor trend då det handlar om att förfina och renovera bostäder. Det har blivit väldigt populärt med inredning och detta kan man se bara genom att slå på sin tv eller ställa sig framför tidningshyllan i den lokala butiken. Överallt ser man tips om hur man på bästa sätt kan skapa sina drömmars hus eller inreda sin lägenhet på bästa sätt – en trend som i grunden är väldigt positiv och som innebär att sysselsättningen ökar för de yrken som är verksamma inom hantverk av olika slag.

Vissa saker behöver man heller inte anlita någon hantverkare för och enklare typer av renoveringar kan privatpersoner genomföra på egen hand. Detta ställt mot andra typer av renoveringar där man måste – enligt lag – anlita en kunnig och behörig person för uppgiften. Till dessa saker kan man räkna allt jobb som innefattar vatten och el och om du exempelvis ska lägga in golvvärme i ditt badrum i Göteborg så måste du alltså anlita en elektriker och får absolut inte genomföra detta på egen hand. Varför är det så och är det verkligen nödvändigt att du anlitar en elektriker för detta badrum i Göteborg – det står ju trots allt i instruktionerna exakt hur du ska gå tillväga?

Jo, det handlar helt enkelt om riskerna – både för dig själv och för din bostad. Elektricitet är farligt och om man inte har behörighet så riskerar man att skada sig själv allvarligt om man inte kopplar och drar den på rätt sätt – det är den första anledningen till varför en elektriker måste anlitas till det badrum i Göteborg vi hade som exempel. Nummer två handlar om farorna för din bostad och din omgivning och vi kan här ge ett exempel på hur detta kan arta sig.

Minska riskerna – anlita en elektriker i Göteborg

Vi använder återigen badrummet i Göteborg där alltså golvvärme ska kopplas in – något som sker utan en behörig elektriker. Mannen som äger denna bostad väljer att koppla in sin golvvärme på egen hand och till sin hjälp har han endast instruktionsboken samt några tips som han googlat fram på internet. Arbetet går bra och mannen lyckas få allting på plats utan några större missöden – tror han. Första natten låter han denna golvvärme i badrummet stå på för att kunna vakna upp och vandra på ett varmt golv under morgonen. Det är här det går snett – golvvärmen som alltså kopplats in utan elektriker i Göteborg – fattar eld och huset börjar brinna. Mannen lyckas rädda sin familj men huset blir snabbt övertänt och brinner ner till grunden.

Här kommer då nästa problem fram – nämligen vem som ska betala för kalaset. Mannen ringer sitt försäkringsbolag och tar för givet att dessa ska stå för kostnaden – något som dock inte sker. Efter en utredning om hur branden uppkommit så spåras det nämligen att den felkopplade golvvärmen är boven i dramat och då mannen inte kan uppvisa att en behörig elektriker genomfört jobbet i Göteborg så kommer det inte att betalas några pengar överhuvudtaget.

Detta exempel kan visa hur snett det kan gå och det är därför man alltid måste anlita en behörig elektriker för jobb som har med el att göra – oavsett om man bor i Göteborg eller någon annanstans i Sverige.

Du kan öka värdet på din bostad med en badrumsrenovering

10 jul 2017

Vi börjar vår text med ett exempel där vi säger att du befinner dig på en visning av en lägenhet i Solna Stockholm. Mäklaren som representerar objektet står och delar ut prospekt, han förklarar saker och ting och han låter de potentiella spekulanterna fritt botanisera runt i bostaden för att bilda sin egen uppfattning. Så gör även du; du kollar på köket, du går omkring i vardagsrummet, du ser utsikten och du börjar mentalt att planera hur din säng skulle passa i ett av sovrummen. Du börjar – kort och gott – bli sugen på att delta i en eventuell budgivning på detta objekt i Solna; allting är stylat och ordnat och skicket på vitvaror och andra saker är tip-top.

Men: återstår gör dock ett rum och då du öppnar dörren till detta rum så svalnar också ditt intresse betänkligt. Badrummet är nämligen i ett väldigt dåligt skick; det är av gammal standard och du beräknar att kostnaden för att korrigera detta skulle blir för högt i förhållande till vad priset för bostaden är. Du tackar mäklaren och avstår från att delta i budgivningen.

Vad menar vi då med detta? Jo, följande: för många spekulanter i stockholmsområdet så är badrummet det viktigaste rummet och det som direkt avgör huruvida man kan tänka sig att buda eller inte. Av den anledningen så rekommenderar vi att man genomför en badrumsrenovering innan man lägger ut sin bostad till försäljning.

Att vi nämner Stockholm som exempel kommer inte av någon slump – det är nämligen där en badrumsrenovering innan försäljning kan bära mest frukt. Vi kan här säga att vi befinner oss på samma visning som ovan – men där säljaren de facto genomfört en badrumsrenovering.

En badrumsrenovering är en investering i Solna

Hur hade du agerat i detta fall? Förmodligen så hade denna badrumsrenovering i Solna haft en stor inverkan på ditt beslut och gjort så att du – och många av de andra spekulanterna – gått vidare, lagt bud och där säljaren således kunnat räkna hem en stor vinst.

Vi kan här säga att en badrumsrenovering – naturligtvis beroende på storlek på badrummet, omfattning samt vilket material och firma som valts – kostat 70.000 kronor. Vinsten vid en försäljning slutar på 400.000 kronor över det begärda priset och där kan man se att en badrumsrenovering verkligen kan löna sig i Stockholm.

Ska du lägga trägolv? Kom undan billigt genom att handla dyrt

24 jun 2017

När ett trägolv ska köpas är det bra att hitta ett man verkligen gillar och satsa på kvalitet. Ett trägolv kan kosta allt mellan 150 kronor till 1 400 per kvadratmeter. Köper du det billigaste kan du nästan vara säker på att det är så pass tunt att det inte ens håller för en golvslipning. Om du inte kan göra golvslipning, kommer golvet antingen att inte åldras med värdighet – eller så behöver du byta ut det.

Det är billigare att köpa ett bra trägolv en gång än ett mindre kvalitativt trägolv två gånger. Åtminstone blir det alldeles säkert dyrare i tid, och även i pengar om du har ett normalstort rum och anlitar en golvläggare för jobbet – två gånger.

Inte hugget i sten

Även om uppfattningen om att det är billigare att köpa dyrt när det gäller trägolv ofta stämmer, är givetvis inget hugget i sten. Särskilt i större städer, som Stockholm, går det ofta att göra fynd när stora byggvaruhus har kampanjer eller rea. Vid sådana tillfällen kan det gå att hitta ett förhållandevis billigt trägolv som även klarar en golvslipning eller två. Det är inte bara i Stockholm detta gäller givetvis, men det tenderar att förekomma mer ofta i större städer där det också finns ett större utbud och hårdare konkurrens.

Vikten av estetik när det gäller trägolv

Ett trägolv köps ofta för hur det ser ut, snarare än dess praktiska egenskaper. Det finns golv som är betydligt billigare och lättare att underhålla än fina parketter av trä – men många anser att de helt enkelt inte är lika vackra. Dessutom blir ett trägolv bara vackrare med åren (om det underhålls med golvslipning och annat som krävs), till skillnad från golv i till exempel plast.

Gör gott för inomhusklimatet

Samtidigt gör ett trägolv mycket gott för inomhusklimatet. Det reglerar luftfuktigheten i hemmet, vilket i längden är bra för vår hälsa. Fukt är annars en miljö som bakterier trivs väldigt bra i och dessa miljöer kan i värsta fall leda till mögel. Mögel i hemmet är det nog ingen som önskar sig, då det kan få rent hälsovådliga effekter på de som vistas mycket och länge i huset.

Samtidigt avger trä betydligt mindre gaser än till exempel plast. Vidare gör det miljön inomhus mer behaglig, då det dämpar oljud och kan sänka upplevelsen av ”buller” i största allmänhet.

Även utomhusklimatet skonas

Trä är något som ses som en förnybar resurs. Även om det tar förhållandevis lång tid att återskapa det, kan det åtminstone ske inom en överskådlig framtid. Dessutom har de få skadliga effekter under tillverkningsprocessen, jämfört med till exempel PVC-golv. Faktum är att trägolv var bland de första golvtyperna som användes. Så fort husen fick fler än en våning fungerade det inte längre med jordgolv. Det här syns till exempel i städer som Stockholm, där många äldre fastigheter finns. Särskilt väl märks det kanske i centrala delarna av Stockholm kring Gamla stan, där fastigheterna är äldst.

← Äldre inlägg