Bygga nytt

Blogg

Bygglov i Sundbyberg – Vilka planritningar ska med?

12 dec 2017

Innan en tillbyggnation eller nybyggnation sker ska man alltid kontakta den kommun man bor i för att undersöka om bygglov behövs. Är det däremot inre renoveringar behövs oftast inte bygglov. Bor du i bostadsrätt bör däremot bostadsrättsföreningen kontaktas då det kan finnas regler för vad som får och inte får göras.

Ett exempel på tillbyggnad är om det sker en badrumsrenovering och rummet byggs ut för att även innefatta en bastu. Enligt Sundbyberg kommuns hemsida är det då följande planritningar som måste bifogas ansökan:

Situationsplan – På en situationsplan är samtliga byggnader på tomten inritade. Detta då skalenligt och med tydliga avståndsmått. I detta fall ska det framgå hur långt det är från utbyggnaden på badrummet till tomtgränsen. Detta eftersom grannar kan behöva godkänna tillbyggnaden om det kommer för nära gränsen. På tillbyggnadsdelen ska även FGI anges – färdig golvhöjd.

Ett enkelt sätt att rita denna situationsplan, inför bygglovsansökan, är att gå in på Sundbybergs hemsida och därifrån ladda hem kartor som kan ligga till grund för planen.

Planritning – På planritningen framgår tidigare byggnad samt hur renoveringen av badrummet skapar tillbyggnad. Här ska både area och rummets funktion anges, exempelvis matrum, badrum eller sovrum. För att visa vilken del som ska byggas till så markeras väggarna som extra fyllda eller skafferade. Tillbyggnadsdelen ska presenteras utförligt med mått, area och dörröppningar.

Ska det byggas en altan i samband med badrumsrenoveringen behöver bygglov sökas om altanen ska ha tak. Är det enbart markaltan behövs inte bygglov.

Fasadritning – Med fasadritning menas en ritning som tydligt visar hur det kommer att se ut utifrån. En del av den gamla fasaden ska vara med på ritningen eftersom det förtydligar hur den nya tillbyggnaden förhåller sig till tidigare bostad.

Med pilar visas även vilket material som är på fasaden, exempelvis svarta aluminiumfönster, liggande svart träpanel osv. Vid en badrumsrenovering brukar man lägga mest fokus på hur det ska se ut på insidan av rummet men i detta fall behöver man alltså lägga minst lika stor vikt vid fasaden. Detta redan på ett planeringsstadie då bygglovet ska ansökas. Ska det vara räcke (om renoveringen sker på övre plan) ska även höjden på räcket markeras ut.

Gestaltning – Gestaltning är en ritning på avstånd på nuvarande byggnad och dess tillbyggnad. Där markeras markens lutning och även vad som korrigeras i denna lutning vid markberedning.

Sektionsritning – Detta är en genomskärning av bostaden som därmed visar en helhet över hur badrumsrenoveringen påverkar helhetskänslan av bostaden.

Informationen är taget från Sundbybergs hemsida november 2017. Fakta kan sedan dess ändrats. Kontakta alltid kommunen innan nybyggnad eller tillbyggnad sker för att höra vilka regler som är aktuella. Om inte bygglovsansökan skickas in finns risk att hela byggnationen måste rivas. Detta i det fall som kommunen uppmärksammar det och anser att det klassas som s.k. svartbygge.

Golvslipning i Stockholm

5 dec 2017

Har du ett golv som behöver lite kärlek? Stockholm är fullt med gamla lägenheter där det ligger kvalitetsgolv som kan vara flera sekel gamla. Över dessa golv har generationer av Stockholmare gått genom åren och de är värda att behandlas med respekt. Med rätt behandling och underhåll kan ett vackert golv hålla i evigheter. Men för det krävs regelbunden rengöring och då och då en korrekt utförd slipning för att ett golv ska återfå sin forna glans.

Byt inte ut ditt golv

När du har ett vackert trägolv som börjar se slitet ut efter åratal av hård användning ska du inte frestas att byta ut det. Har golvet inga skador kommer det att se ut som nytt efter en slipning. Ett väl underhållet trägolv i original som slipas så att det ser nytt ut ökar värdet avsevärt på din bostad.

Anlita ett proffs

Golvslipning kräver erfarenhet och att man vet vad man gör. Vi rekommenderar därför att du anlitar en professionell golvslipare med gott rykte. Kanske har du någon i bekantskapskretsen? Annars gör du som man brukar när man ska hitta en bra hantverkare, frågar runt bland vänner och bekanta, söker på nätet och läser rekommendationer och kundomdömen.

Ofta kan en bra golvslipare erbjuda extrabehandling som t ex lackning och oljning, allt anpassat efter just ditt golvs behov. Du kan även få råd och tips om hur du bäst sköter om ditt nyslipade golv.

Ring runt

När du ska hitta en bra golvslipare så försök ringa runt till så många som möjligt och gör en första bedömning av bemötandet. Berätta vad du vill ha hjälp med och fråga hur de kan hjälpa dig på bästa sätt. Ofta får man reda på ganska mycket om en person genom ett telefonsamtal, ifråga om ambitionsnivå och professionalitet, och helt enkelt bemötande. En bra golvslipare har en passion för gamla trägolv och vill alltid göra ett så bra jobb som möjligt så att kunden blir nöjd och golvet får en ökad livslängd.

Begär in offerter

När du valt ut några golvslipare du tycker verkar bra kan du begära in offerter. Be att hantverkarna specificerar arbetskostnad, materialkostnad, moms och eventuellt ROT-avdrag så att offerten blir tydlig. Om en hantverkare kan komma ut till dig innan och inspektera golvet är det guld värt. Då kan han anpassa sitt jobb och val av maskin till dina förhållanden.

För framtiden

Oavsett om du har ett klickgolv i trä som barnen nästan slitit ut eller en hundraårig parkett kommer dina golv att ha en ny lyser efter en slipning och en ytbehandling. Det är värt varenda krona att känna ett nyslipat trägolv under fötterna varje dag. I framtiden kommer nya generationer av Stockholmare att kliva över det golv som du hjälpt till att bevara.

Riskerna med heta arbeten

1 dec 2017

Sedan brandskyddsmyndigheten och försäkringsbolagen gick samman för att få ner antalet bränder kopplade till heta arbeten 1990 har brandtillbuden minskat avsevärt, men fortfarande förekommer det bränder till följd av heta arbeten. Även om man till punkt och pricka följer de säkerhetsregler som satts upp av Brandskyddsmyndigheten kan det hända att något material, synligt eller dolt, kommer i kontakt med gnistor eller värms upp och börjar brinna. Det är helt enkelt ett väldigt riskfyllt arbete att svetsa, slipa eller använda exempelvis värmepistol i okontrollerade miljöer.

Utbildning och certifikat

För att få utföra heta arbeten utanför säkra verkstäder, till exempel i en kontorslokal eller i någons hem, behövs ett certifikat. Certifikatet erhåller man efter en dagsutbildning i heta arbeten framtagen av Brandskyddsmyndigheten. Där går man i genom de tretton säkerhetsregler som ska följas av alla som ska jobba med heta arbeten, samt hur man lägger upp organisationen med tillståndsansvarig, brandvakt och hetarbetare.

Utbildningen finns tillgänglig hos hundratals företag på de flesta orter i Sverige och ett erhållet certifikat är giltigt i fem år, därefter behöver man gå utbildningen igen. För att försäkringar ska gälla krävs att alla som jobbar med heta arbeten är certifierade. Detta är något som alla försäkringsbolag i Sverige har med i sina villkor.

Riskerna

Anledningen till det omfattande regelverket kring heta arbeten är naturligtvis brandrisken. Det finns mycket som kan hända i en okontrollerad miljö. När man arbetar med svets eller vinkelslip bildas ofta gnistregn som kan fara iväg okontrollerat och antända brandfarliga material. Därför är det enligt säkerhetsreglerna obligatoriskt att sådant material om möjligt avlägsnas eller täcks över innan arbetet påbörjas.

Arbete med värmealstrande verktyg som exempelvis värmepistol kan generera värme på omgivande material. Om exempelvis ett rör hettas upp kan det i sin tur antända brandfarliga material i väggen. Värme kan även gå igenom väggar och antända föremål på andra sidan.

När vissa material upphettas kan det även bildas hälsovådliga gaser. Om så är fallet måste erforderlig ventilation uppnås innan arbetet påbörjas och munskydd eller skyddsmask måste bäras av både hetarbetare och brandvakt. Risken för brännskador är också stor vid heta arbeten.

Riskförebyggande åtgärder

Det är mycket viktigt att de som ingår hetarbetsteamet följer de säkerhetsregler som finns. Den tillståndsansvarige måste före, under och efter arbetet kontrollera att allt skett enligt regelverket. Före arbetet påbörjas går denne alltid igenom arbetet med de andra och upprättar en plan som brandvakt och hetarbetare skriver under.

Brandvakten måste vara p plats under hela arbetet, även under pauser, och minst en timme efter avslutat arbete. Han måste vara utrustad med brandslang eller två brandsläckare samt en fungerande  mobiltelefon med täckning för att kunna larma. Omgivande ytor och rum bör kontrolleras med jämna mellanrum.

Hetarbetaren måste vara medveten om vilka risker som finns med arbetet och agera i enlighet med dessa. I övrigt ska han kunna vara helt fokuserad på arbetet och lita på att brandvakten vakar över eventuella brandrisker.

Genom utbildning och information om riskerna brandskyddsmyndigheten lyckats få ner antalet bränder avsevärt de senaste tjugofem åren. Men fortfarande förekommer bränder, vilket visar på vilka stora risker för oförutsedda händelser som finns när man utför heta arbeten.

Bygga hus – dra in el

13 nov 2017

Just nu byggs det enormt mycket i Stockholm och det påverkar såklart kötider på byggnadslov och annat. En handläggningstid som är lätt att glömma bort är den för anslutning till elnätet. Den ska alltid skötas av en behörig elektriker i Stockholm, som också är den som sköter kontakterna med eldistributören. Vi tänkte här gå igenom några viktiga steg för att få in el i ditt hus.

Anlita en behörig elinstallatör

På husritningen har arkitekten kanske utifrån era önskemål ritat in uttag för ström och lamputtag i taket, placering av spis, tvättmaskin etc. Ditt nästa steg är att anlita en behörig elinstallatör som kan göra ett kopplingsschema, eller elritning utifrån husritningen. Sitt ner med elektrikern och gå igenom uttag för uttag var du vill att de ska sitta, annars är det lätt att det blir missförstånd. Att installera el i ett helt hus är ett jätteprojekt och ska förberedas i god tid inanna byggstart. Jobbar du på totalentreprenad sköter byggföretag allt kring bygget inklusive elen, men har du anlitat en egen elfirma är det viktigt att du ser till att kommunikationen flyter mellan de olika aktörerna.

Välj och kontakta eldistributör

Sedan ska du välja eldistributör. Det kan vara bra att skicka förfrågan till flera distributörer. Det är elektrikern som ska kontakta eldistributören. Först gör han en föranmälan till distributören, som skickar en offert för elanslutningen. Hur mycket det kostar beror på hur mycket man måste gräva och hur långt man måste dra elen för at komma fram till huset. Distributören måste även veta placering av mätarskåp och anslutningspunkt, så det måste du ha gått igenom med elektrikern innan.

Godkänn offerten

Det kan ta upp till två månader att få en offert, beroende på kö och handläggningstid. Här i Stockholm kan det ta ännu längre tid. Med offerten får du en beställningsblankett som du skriver under om du godkänner offerten (tänk på att du kan skicka offerter till flera eldistributörer). När din beställning kommit in kan arbetet utföras. Det tar vanligtvis inte så lång tid från att ansökan kommit in tills anslutningen kan göras.

Elen dras in och slås på

När elen är framdragen installerar elektrikern el i huset enligt kopplingsschemat ni kommit överens om. Det är bra om du tittar in då och då under arbetets gång och ser att det ser ut som du tänkt dig. Ofta kan det också hända att man tänker om när man ser hur saker blir i verkliga livet. När elinstallationen är klar och alla kopplingar färdiga kontaktar elektrikern  distributören, som installerar elmätare och slår på elen, vanligtvis inom två veckor. Nu har du ström i ditt hus!

Att tänka på då du ska renovera badrum i Stockholm

10 nov 2017

I Stockholm så blir en renovering lite mer speciell än vad den blir i mindre städer i Sverige och här ser vi alltså inte till det rent komfortabla. En renovering sker naturligtvis även i Stockholm av denna anledning, men det som skiljer här är att det finns mer pengar att tjäna på en renovering av något slag i Stockholm. Där kan man exempelvis renovera ett badrum i ett rent spekulativt syfte snarare än att få det fint för egen vinning. Ställer man detta mot en familj i en mindre stad som också står inför att renovera ett badrum så kommer denna att genomföra detta projekt för att de själva ska må bra och trivas och där ligger inte vinstintresse bakom på samma sätt som det gör i Stockholm.

Som alla vet så har Stockholm en extrem bostadsmarknad där man ständigt ser att nya toppnivåer nås och detta är även något som inte kommer att förändras på sikt. Så länge man i Stockholm inte har befintliga bostäder till antalet människor som bor – och flyttar in i staden – så kommer priserna att ligga kvar på samma höga nivå och det är också därför renoveringar sker i det syfte vi nämnde ovan.

De som äger bostäder i Stockholm vill – naturligtvis – få ut så mycket som möjligt då de står inför en försäljning och kan man öka vinsten med några hundratusen genom att renovera badrum i Stockholm så är det klart att detta också kommer att ske, eller hur? Dock så ska man här veta att det är sällan det blir rätt då privatpersoner i Stockholm ställs inför att renovera och även detta går att leda till ekonomiskt intresse – eller snarare girighet.

Ta hjälp att renovera ditt badrum i Stockholm

Jakten på pengar blir nämligen ödesdiger i många fall och om vi tar ett exempel på hur detta kan te sig så kan vi nämna en privatperson som står inför att sälja sin enrummare på Södermalm i Stockholm. Han har redan kontaktat en mäklare som givit honom rådet att renovera sitt badrum för att kunna tjäna de riktigt stora pengarna. Kostnaden för att renovera detta badrum i enrummaren i Stockholm uppksattas till 60 000 kronor – rot-avdrag inkluderat – och detta pris tycker ägaren är på tok för högt. Han gör en egen uträkning där han enbart räknar in material i kostnaden och där han således tänkt sig att renovera detta badrum i Stockholm på egen hand. Utan någon som helst utbildning eller kunskap sätter han således igång och till en början går också allting väldigt bra – han river ut alla skåp och lyckas få bort det befintliga kaklet utan några större bekymmer. Det är också där det sedan kör ihop sig.

För – får han verkligen hålla på med att dra vatten utan någon utbildning? Nej, det får han inte och detta leder till att mannen i fråga lyckas kapa av ett rör om börjar spruta vatten – något som snabbt eskalerar och förvandlas till en vattenskada hos grannen under. Detta innebär att föräkringsbolaget inte kommer att betala några pengar och att mannen – som alltså ville spara pengar på att renovera sitt eget badrum i Stockholm – kommer att gå ordentligt minus på projektet i fråga

Här menar vi alltså att man måste ta hjälp direkt och investera i personer som har utbildningen som krävs. Något som alltså ignoreras i Stockholm där jakten på snabba pengar gör folk fartblinda.

Bygga hus – taktyper

30 okt 2017

När man bygger hus är valet av takform och vilket material man använder det som kanske mest påverkar husets slutliga utseende. Här är det bra att konsultera en takläggare med erfarenhet av olika taktyper, som kan hjälpa dig att göra en bedömning av arbetstimmar och materialkostnader för de olika taken.

Men det är också en bra idé att åka runt själv och bilda sig en uppfattning genom att titta på olika typer av hus. I Stockholm finns alla typer av tak representerade. Ofta domineras ett område av en typ av tak, beroende på när husen byggdes och den arkitekturstil som var rådande då. Genom att åka runt och titta på hustyper kan man lätt göra sig en uppfattning om vad man tycker är snyggt och vad som verkar mest praktiskt. Sedan gäller det förstås att titta på det område där man bygger sitt hus, vad som är vanligast och om en viss taktyp skulle passa in bättre än andra. Här är tre taktyper som är vanliga i Stockholm. Vill du veta mer om de olika typerna av tak rekommenderar vi att du kontaktar en bra takläggare i Stockholm.

Sadeltak

Sadeltak är den vanligaste takformen i Sverige, och även vanligt förekommande på flerfamiljshus i Stockholms innerstad och närförorter, samt såklart på villor. Sadeltaket består av två obrutna takfall som möts i en taknock. Den vanligaste lutningen på ett sadeltak är ca 45º. Sadeltakets form och lutning gör det lättskött, regn rinner av och snö har svårt att fastna och är lätt att göra sig av med. Sadeltaket är lätt och billigt att bygga, att lägga tegelpannor på ett sadeltak klarar många hemmafixare av.

Några nackdelar är att vindsutrymmet blir begränsat, vill man möblera vindsvåningen får man en väldigt brant lutning av taket in mot rummet som gör det svårmöblerat. Bor man i ett blåsigt område kan taket även ta en del stryk av hård vind, eftersom det blir som ett par vingar som fångar upp vinden.

Mansardtak eller brutet tak

En variant av sadeltak som också är vanlig i Stockholms innerstad och närförorter är mansardtak, eller brutet tak. På mansardtaket är takfallet brutet på mitten med en brantare lutning nederst. Det ger ett rustikt och karaktäristiskt utseende till huset. Ofta kompletterar man mansardtaket med inbyggda takkupor. Mansardtaket frigör mycket utrymme i vindsvåningen, rummen går oftast lätt att möblera och en så kallad mansardvåning ger ett ombonat och mysigt intryck.

En nackdel med mansardtak kan vara att snö lätt samlas högst uppe på taket där lutningen oftast är mindre än 45º.

Pulpettak

I den moderna arkitekturen är pulpettak, eller snedtak, mycket vanligt; främst på villor, men på senare år även på de nya bostadshus som vuxit upp i Stockholms nyare delar, också i innerstaden. Pulpettaket består av ett obrutet sluttande takplan, vilket gör att huset påminner om en gammaldags lärarkateder, eller pulpet som det också kallas. Pulpettaket ger huset ett modernt, elegant utseende.

Med tanke på den måttliga lutningen på ett pulpettak krävs en stark takstomme. Ett vagt sluttande tak kräver också mer underhåll i form av snöskottning och rengöring.

Att tänka på i budgeten för en köksrenovering

13 okt 2017

Om du ska göra om i köket kommer du att få lägga ut en del pengar under den närmsta tiden. Hur mycket beror givetvis på hur mycket du ska göra om. Ska du bara byta ut skåpsluckorna? Eller ska du göra en helrenovering med bytta stammar, bänkskivor och vitvaror? Om det är det senare krävs en gedigen budget för att arbetet ska flyta på bra utan att kostnaderna sticker iväg.

Bänkskivorna

Bänkskivorna är att av de större besluten att ta inför en köksrenovering. Ska du ha stenskivor? Bänkskivor av trä? Ska du ha stenskivor i granit till exempel, får du räkna med att det blir en ganska stor utgiftspost i budgeten. Samtidigt menar många att just stenskivor i granit är ett mycket bra ekonomiskt val, eftersom det har en enormt bra hållbarhet och lönar sig på lång sikt. Läs mer här.

Köper du bänkskivor i trä kommer du att behöva lägga tid på att underhålla dem regelbundet. Träskivor är förhållandevis känsliga mot både fläckar och fukt, vilket får många att välja stenskivor istället. Samtidigt är själva inköpskostnaden för träskivor ofta mycket lägre än stenskivor.

Sätt inte ett absolut tak från början

Det är bra att sätta en gräns på hur mycket man kommer att spendera på köket. Samtidigt är det bra att sätta ett tak som, om det dras över, inte innebär stora påfrestningar för privatekonomin. Taket bör vara så pass högt att du har utrymme att stretcha budgeten något utan att din privatekonomi far illa.

Taket beror såklart på hur mycket resurser man har och hur mycket man vill lägga på köket. Men om ni sätter ett tak som går att stretcha med några tusenlappar, gör ni er redo för oväntade utgifter under processen. Oväntade utgifter är inget ovanligt och är något som bör tas hänsyn till. Samtidigt ger det er spelrum att, om ni ångrar er, till exempel välja dyrare stenskivor istället för billigare bänkskivor i trä.

Var realistisk

I budgeten bör ni inte räkna med att ni kommer kunna pruta en viss summa på till exempel elektrikern eller någon särskild vara. Ni bör vara så realistiska som det går så att ni inte får några utgifter som överraskar er. Priserna som ni sätter i budgeten bör vara säkra. På så vis kan mer utrymme i budgeten frigöras om ni väl lyckas pruta på någonting.

Om ni ska göra prisjämförelser är det bra att göra det på förhand, innan ni sätter ner den exakta siffran i budgeten. På det sättet har ni en kalkyl som speglar det faktiska förloppet så exakt som det går.

Att tänka på när du ska bygga nytt hus

12 okt 2017

Har du köpt en tomt och planerar att bygga ett nytt hus till dig och familjen? Grattis, det kommer att bli ett förhoppningsvis roligt och lärorikt projekt. Det finns dock vissa fällor man ska försöka undvika innan man sätter spaden i jorden.

Utrymme i budgeten

Se till att ha ordentligt med utrymme för oförutsedda utgifter när du budgeterar ditt hus. Var noga med att ha alla förutsättningar med när du begär offerter från byggfirmor, vilka material du vill använda, hur åtkomsten är på tomten för kranar och transporter osv. Se till att kontraktören kommer till platsen och inspekterar den. Gör en generös kalkyl över vad allt kommer att kosta och lägg på 10%. Det är den summa du bör ha att röra dig med när du startar.

Behövs marksanering?

Kontakta kommunen och hör om det finns någon prick för marksanering hos dem, annars kan det komma som en obehaglig överraskning. Ansvaret för marksanering ligger alltid hos den som köpt tomten, dock är det något som många tomtköpare glömmer att kolla. Många villaområden ligger idag på platser där det förut bedrevs små industrier som smedjor, tvätterier etc; verksamheter som spred miljöfarliga ämnen i jorden. Har du köpt marken av kommunen och de har glömt informera dig om detta är det de som ska bekosta saneringen, men har du köpt av en privatperson som inte vetat om problemet kan det röra sig om ett dolt fel. Kontakta kommunen för att utreda ansvarsfrågan.

Kolla även med kommunen om det finns några planbestämmelser för tomten som dikterar hur du får bygga. Ta även reda på att vatten och avlopp är framdraget i enlighet med kommunens bestämmelser. Är området på något vis naturskyddat kan det finnas riktlinjer hos kommunen om att vissa trädsorter inte får tas ner, exempelvis ekar och ädellövträd. Tar du ned ett skyddat träd kan du åka på dryga böter.

Vilken form av entreprenad?

Har du gott om tid och gott om arbetsvilliga vänner kanske du väljer att göra en del av arbetet själv, eller vill du hellre att någon annan sköter byggandet så att du kan koncentrera dig på jobb och familj? Det finns lite olika vägar att gå.

Att välja totalentreprenad innebär att en och samma entreprenör samordnar och leder allt arbete på huset, från ritning till nyckelfärdigt. Det här är det bekvämaste och dyraste alternativet.

Generalentreprenad innebär att du dels skriver avtal med någon som ritar eller levererar huset, dels med en byggare som bygger eller monterar själva huset och drar in el, vatten osv. Kanske har du en vän som är arkitekt och som kan hjälpa dig att visualisera dina idéer.

Delad entreprenad betyder att du skriver kontrakt med flera leverantörer, dvs glasfirma, elektriker, byggare mm. På så sätt kan du välja att göra vissa moment själv och på så sätt få ner priset. Det kan vara tidsödande att begära in offerter från en mängd olika företag, men i slutändan finns här mycket pengar att tjäna.

Som du ser finns det en del att tänka på inför byggandet av ditt nya hus, men det är väl värt att gå igenom dessa steg, det kommer att få ditt husbygge att löpa på smidigt och utan onödiga överraskingar.

Sköt om taket

2 okt 2017

Hur taket ser ut kommer att påverka helheten på huset när det betraktas utifrån. Har du ett brant tak blir det extra tydligt vilket skick det faktiskt befinner sig i. Att sköta om sitt tak är dock inte bara viktigt av estetiska skäl. Taket är husets yttre skydd mot väder och vind, och om det inte underhålls kan dess livslängd förkortas markant.

Håll smuts och mossa borta

Att hålla smuts borta från taket är grundläggande och dessutom rätt enkelt att ta hand om. Har du takpannor är det viktigt att ta bort mossa regelbundet, då de annars kan leta sig in under takpannorna. Mossa, och därmed fukt, under takpannorna kan leda till fuktskador på längre sikt. Det kan även göra så att pannorna fryser sönder. Mossa kan tas bort genom att helt enkelt borsta bort det eller använda sig av en högtryckstvätt.

Gör en takmålning

En takmålning görs främst av estetiska skäl. Det är kanske inte något som passar alla att göra själv. Därför är det vanligt att man anlitar en entreprenör för att utföra arbetet. Aktörer som sysslar med takmålningar kan ofta hittas enkelt, inte minst i större städer som Stockholm och Göteborg där tjänsteutbudet är stort. En sökning på internet i stil med ”takmålning Stockholm” (”Stockholm” byts ut mot din ort) bör leda dig på rätt väg. Ta gärna in offerter från flera entreprenörer och granska dem noga. Vad ingår i paketet? Vad kostar det? Ta gärna referenser också för att vara på den säkra sidan.

Kontrollera rännorna

Att kontrollera rännorna och rensa dem vid behov är inget som bör glömmas bort. Har ditt tak ränndalar (kallas också för vinkelrännor) bör du kontroller att mossa och kvistar inte fastnat där. Du bör även hålla ett öga öppet för rost. Ränddalsskarvarna bör kontrolleras för läckor. Om det behövs kan dessa bytas ut.

Kolla underlagspappen

Om du har takpannor kan det vara bra att då och då lyfta på takpannorna för att kontrollera underlagspappen. Kika efter bubblor, glipor och sprickor. Om smuts som barr och löv har samlat sig bör dessa avlägsnas. Hittar du skador på underlagspappen behöver den bytas ut. Det är underlagspappens uppgift att skydda mot vatten som tränger sig förbi pannorna.

Kolla taksäkerheten

Ligger din fastighet i anslutning till en välbesökt, allmän väg i till exempel Stockholm? Varje år behöver fastighetsägare i Stockholm och andra större städer göra ansträngningar för att hålla de allmänna gatorna säkra. Det här gäller även mindre villor och bostadshus. Om ditt hus gränser till en allmän väg bör du kontrollera att istappar eller snö inte utgör någon fara för förbipasserande.

Vidare bör taksäkerheten kontrolleras, vilket blir särskilt aktuellt om någon ska utföra arbeta på ditt tak. Ska du till exempel anlita någon för takmålning eller få besök av sotaren är detta viktigt att kontrollera, eftersom taksäkerheten faller under ditt ansvar som husägare.

Bygga hus – uppvärmning

18 sep 2017

När man bygger ett eget hus är det mycket att tänka på. Material, ritningar, att hitta rätt entreprenör osv. Man får vara beredd att ompröva sina beslut allt eftersom nya lösningar och utmaningar dyker upp. En viktig detalj i planeringen av det nya huset är vilken typ av uppvärmning man ska välja.. Den ska vara kostnadseffektiv, fungera bra både på sommaren och vintern, och helst vara klimatsmart också. Bor du i Malmö med omgivningar bygger du ditt hus i det mildaste klimatet vi har i Sverige, men det kan fortfarande bli ordentligt kallt på vintern.

Det första du bör göra är att se till att ditt hus blir bra isolerat. Ett välisolerat hus kräver betydligt mindre energi för att värmas upp och hjälper till att hålla värmen på vintern och svalka på sommaren. Försök också att beräkna energiåtgången för ditt hus genom att titta på boyta, omgivningar och så vidare. Behöver du hjälp kan du kontakta kommunens energi- och klimatrådgivare som enkelt kan ge dig en uppskattning av ditt nya hus kommande behov. De kan även ge dig tips inför bygget på hur du bäst minskar husets värmebehov.

Tänk sedan igenom vilken sorts utrymme du har för en värmeanläggning och vilken sort underhåll den ska kräva. Vill du ha en helt självgående värmeanläggning eller är du typen som är mer ”hands-on” och gillar att fixa och optimera? Finns det plats för ved eller pellets, gillar du ens att hugga ved? Bor du nära en sjö och har funderat på sjövärme med värmepump?

Värmepumpar

Värmepump har varit det vanligaste uppvärmningssystemet i nybyggda hus i Sverige sedan slutet av förra seklet. En värmepump är klimatsmart och passar bra med det värmesystem som är vanligast i nybyggen, vattenburen golvvärme. Gemensamt för alla värmepumpar är att de utvinner värme ur solenergin som finns lagrad i naturen. Den vanligaste värmepumpen är Frånluftsvärmepumpen, som integreras med husets ventilationssystem och återvinner i luften som ventileras ut.

En berg/jordvärmepump utvinner värme ur berggrunden eller ytjorden. Vid bergvärme borras ett hål ner i berggrunden och vid jordvärme läggs en slinga en meter under jorden runt om huset. Har du en liten tomt som vilar på en bra berggrund är bergvärme ett utmärkt alternativ, dock passar bergvärme ganska dåligt i Malmö pga att här inte finns så mycket bra berggrund. Har du en stor tomt är istället jordvärme en god idé, passar dessutom bra när du ändå håller på och gräver på tomten vid husbygget.

Söker du en lägre installeringskostnad kan du fundera på en luft- eller vattenvärmepump. Luftvärmepumpen utvinner värme ur luften med hjälp av en fläkt och är faktiskt även effektiv på vintern. En vattenvärmepump fungerar som en berg- eller jordvärmepump men slingan läggs istället på sjöbottnen. En förutsättning är naturligtvis att du bor nära vatten. Dock är driftskostnaden högre över tid än med en berg- eller jordvärmepump.

Andra typer av uppvärmning

Bland övriga uppvärmningssystem märks fjärrvärme och el- eller oljepanna kopplat till radiatorer. En panna kräver dock mycket utrymme och blir betydligt dyrare i det långa loppet än en värmepump. Fjärrvärme är beroende av platsen där du bor, kontakta en fjärrvärmeleverantör för att få höra om förutsättningarna för ditt område. Gemensamt för dessa värmesystem är att initialkostnaden blir lägre, men driftskostnaden betydligt högre.

 

Fönsterrenovering – göra själv, köpa nytt eller be om hjälp?

10 sep 2017

I Stockholm finns många vackra gamla villor och bostadshus med originaldetaljer som överlevt tack vare omtänksamt underhåll och skötsel. Bor du i ett gammalt hus med originalfönster uppstår förr eller senare behovet av en renovering. Ramarna är gistna och färgen flagnar. Fukt har trängt in och svällt upp träet vilket medfört att fönstren blivit svåra att stänga. Här behövs det åtgärder!

Men att renovera fönster är ett mycket slitigt och tidsödande arbete och sitter du med en uppsättning slitna fönster i behov av vård bör du ställa dig frågan om det kanske inte helt enkelt vore bättre att köpa nya. Det finns många fördelar med moderna fönster såsom treglas, smarta vädringslösningar och bättre isolering. Dock besitter ju de gamla originalfönstren en hel del charm och är de inte av standardstorlek kan det bli en ordentligt dyr affär med måttbeställda fönster.

Bästa medelvägen att gå är kanske att anlita en expert på fönsterrenovering i Stockholm och låta denne göra jobbet. Priserna varierar såklart utifrån behov och ålder på fönstren men oftast blir det ändå billigare än helt ny uppsättning. De flesta experter erbjuder en kostnadsfri konsultation och besiktning av fönstren.

Väljer du ändå att göra jobbet själv står du som sagt inför ett jobbigt och tålamodsprövande - men också tillfredsställande och förhållandevis kostnadseffektivt – arbete. Här följer en sammanfattning av vad du kan vänta dig i fråga om materialinköp och arbetsinsats.

Arbetsyta

En bra arbetsbänk i rätt höjd är ett måste för att kunna arbeta effektivt. Ett bar bockar med rätt avstånd som man lägger fönstren mellan funkar också men ett bord är att rekommendera då du även har plats för att göra verktyg och annat tillgängligt.

Kitt- och färgborttagning

Det absolut lättaste sättet att ta bort fönsterkitt och gammal färg är att använda en så kallad kittlampa. Med lampans hjälp värmer du upp färgen eller kittet tills dess att den lätt avlägsnas med en kittkniv. Sedan går det lätt att avlägsna glaset. En kittlampa är ett dyrt verktyg men gör arbetet betydligt lättare och roligare.

Slipning och målning

En bra slipmaskin för att slipa ner till träet, helst en batteridriven med lång batteritid. Fråga i affären om de har några modeller som passar bra för fönsterrenovering.

När det är dags för målning av fönstren finns speciella fönsterupphängare att köpa med plats för upp till tio fönster. Underlättar och snabbar på arbetet betydligt men är naturligtvis inte nödvändigt.

Beslag

De gamla beslagen får du rena genom att lägga dem i linolja. Eventuell rost avlägsnas med en stålborste. Är beslagen i mycket medfaret skick kan det kanske vara en idé att hitta nya beslag som passar in stilmässigt. Det finns gott om byggnadsvårdsbutiker som säljer beslag och gångjärn till gamla fönster så här kan det verkligen vara en idé att köpa nytt.

Här kan du läsa mer om fönsterrenovering: http://www.fönsterrenoveringstockholm.nu.

Har du tänkt på detta innan din köksrenovering?

7 sep 2017

En köksrenovering är ett stort projekt som en hel del pengar kommer att gå till. Att göra det rätt från början är således av hög vikt. När köksrenoveringen väl är klar kan det både bli kostsamt och tidskrävande att reparera misstag som gjordes under processen.

Att planera väl är A och O för en lyckad köksrenovering. Framförallt finns det ett par frågor som är bra att ställa sig. Har du redan tänk på nedanstående?

Matchar du stilen med huset?

Visserligen finns det inga direkt rätt eller fel, men att någorlunda matcha kökets nya stil med fastigheten anser många vara viktigt. Bor du till exempel i ett gammalt sekelskifteshus finns det anledning att välja en mer tidstrogen design. Om du däremot bor i ett modernt nybygge klarar köket troligtvis av mer experimentella inslag.

Att bara inleda efter trend kan dock straffa sig. Går man inte säkra på kort, finns en risk att köket känns utdaterat om några år. Satsar man mycket på trender gäller det ha koll på vad som faktiskt funkar inte. Att försöka vara så förutsägande som möjligt kommer sannolikt att löna sig på lång sikt. Det här är även något att ha i åtanke om huset ska säljas inom en viss framtid.

Blir det lättstädat?

Det finns så många aspekter att ha i åtanke vid en köksrenovering att man lätt förbiser vissa praktiska saker. En sådan sak är huruvida köket är städsmart eller inte. Det uppnås till exempel med hjälp av fina, stora ytor där allt som behöver få plats får plats, tåliga bänkytor och överskåp som går hela vägen upp. Det finns fler detaljer än så som gör ett kök lätt att städa. Om man inte tar hänsyn till dessa kommer man sannolikt att ångra sig lite längre fram.

Hur mycket ska du göra själv?

Vid en köksrenovering väljer vissa att göra nästan allting själv, medan andra väljer att anlita hantverkare för hela jobbet. Funderar man på att göra mycket själv är det viktigt att faktiskt undvika de uppgifter som kräver en fackman (såvida man inte är det själv, givetvis). Exempel på detta är rör och el, som bör hanteras av rörmokare respektive elektriker.

Skulle du försöka dig på att göra detta själv kan du visserligen spara lite pengar. Det är dock något som absolut inte rekommenderas med tanke på de konsekvenser som kan följa. När det gäller elen finns höga risker förknippade för din säkerhet, och när det gäller både rör och el kommer du få svårt att få ut pengar från försäkringsbolaget om något går fel.

Bygg balkong – och höj värdet på bostaden

30 aug 2017

Att bygga balkong kostar en slant – runt 100 000 kronor får man nog räkna med. Men misströsta inte om ditt balkongbygge drar i väg i kostnad. Med tiden kan du få tillbaka det dubbla – eller mer – när du säljer din bostadsrätt i framtiden. Man kan på dagens heta bostadsmarknaden mer eller mindre räkna med att få tillbaka pengarna som man satsat på en ny balkong.

Vem drömmer inte om en balkong i västerläge att ära en trevlig frukost på – eller sitta en ljum sommarkväll med grillen och en fruktig och fräsch drink. Men balkongen är inte bara trevlig att ha tillgång till när solen tittar fram. En rejäl värdehöjning på din bostadsrätt är också möjlig om du gör en ordentlig satsning på balkongen. Frågar man runt bland mäklare så framgår en tydlig bild: med en ny fräsch balkong kan du höja värdet på bostaden med 10-15 procent.

En peng som man får tillbaka med råge

Att bygga balkong brukar kosta mellan 100 000 och 150 000 kronor och mäklareliten räknar med att man kan få till en värdestigning på 15 eller 20 procent om balkongen befinner sig i det mest attraktiva läget, sydväst.  En lägenhet som är värd två miljoner ökar alltså med minst 300 000 kronor om man bygger en fräsch och attraktiv balkong där solen står på det rätta sättet.

Att bygga en balkong i en bostadsrätt är alltså ingen billig satsning, och det tar sin tid att genomföra också. I normala fall måste det tas ett gemensamt beslut inom bostadsrättsföreningen om att söka bygglov för balkong. Man kan exempelvis dra igång en balkonggrupp. Det är ovanligt att ett sådant väcker motstånd bland medlemmarna, de flesta gillar tanken på både balkong och en allmän värdehöjning.

En lyckad framtidsinvestering

Att det är en lyckad framtidsinvestering att bygga balkong är i alla fall hela mäklarkollektivet överens om. Även om det inte finns någon tillförlitlig statistik så är det väldigt många hugade bostadsköpare som har balkong som ett icke förhandlingsbart krav. En balkong kan locka tio extra personer på en visning och få priset att skjuta i höjden på ett betydande sätt. Många köpare uppskattar helt enkelt känslan av att ha en balkong, som blir som ett extra rum.

Tänk på att man inte har rätt till ROT-avdrag när man bygger balkong i bostadsrätt. Ett annat tips är att vara ute i god tid, byggare har fullt upp i dag och det är ofta långa väntetider.

Här kan du läsa mer om att bygga balkong: byggabalkong.org/

Glöm inte att hyra ett väderskydd

22 aug 2017

Drömmen om att bygga ett eget hus från grunden är något som numera – i en större utsträckning – tar steget från teorin till praktiken och detta är något som förklaras av att det blivit betydligt billigare att göra detta nu än vad fallet var för några år sedan. Dels så ligger den frikostiga skattesubvention Rot-avdraget bakom detta; något som gör att en privatperson i Stockholm kan anlita professionella yrkesmän vid bygget och därefter dra av 30 % av den totala arbetskostnaden med ett tak om 50.000 kronor. Är man två stycken vuxna och rot-berättigade så har man också det dubbla taket.

Rot-avdraget är en klart bidragande orsak och här ska vi även addera det faktum att vi i Sverige har en relativt stark ekonomi i dagsläget. Folk tjänar bättre i dagsläget rent generellt och har i och med detta en större budget att lägga på att förverkliga sina drömmar gällande husbyggnationer.

Som den tredje – och enligt oss största - anledningen till ökningen är dock de nyckelfärdiga husen som går att köpa och där man monterar dessa genom större byggsatser. Att idag kunna välja denna lösning är nämligen inte alls synonymt med att välja ett tråkigt hus som flera andra har; nej – idag kan man välja design på sitt hus och på ett annat sätt anpassa huset efter sina egna behov. Nyckelfärdiga hus är i många fall snyggare än ”vanliga” hus och de är definitivt billigare.

Effektivare och säkrare jobb med väderskydd

Dock; och här kommer en liten varning. Bara för att man kan anlita en firma för att på kort tid sätta ihop sitt drömhus så innebär inte detta att man som privatperson inte bär något ansvar. Nej, felet många gör är att man inte på något sätt tar vårt svenska väder med i beräkningen och detta gör att man får problem. Regnar det, är det minusgrader eller snöar det i Stockholm – ja, då tar materialet också skada och husets kvalitet försämras avsevärt.

Lösningen? Hyr ett väderskydd. Ett väderskydd påminner om ett stort tält som placeras över byggnationen och det är ofta en vädligt billig försäkring. Ett väderskydd kostar inte så mycket att hyra i Stockholm, man får det installerat och man får på köpet ett hus som på ett bättre sätt kan stå emot tidens tand. Många tar för givet att ett väderskydd ingår då man köper ett nyckelfärdigt hus – vår erfarenhet är att det sällan gör det och att det ligger på privatpersonens lott att säkerställa att arbetet sker under detta väderskydd.

För den kostnad man lägger får man dessutom ett effektivare jobb; de anställda kan helt enkelt jobba snabbare – och bättre – om man via ett väderskydd sätter regn, vind och snö ur spel.

Kort sagt; förverkliga gärna din dröm om att bygga ett eget hus från grunden i Stockholm – men glöm inte att hyra ett väderskydd. Läs mer om väderskydd på http://www.väderskyddsverige.se/.

Plastfönster fungerar bättre idag

9 aug 2017

Anledningen till att väldigt många husägare väljer att använda sig av träfönster är att man tar för givet att alternativen är så mycket sämre och att trä är den bästa lösningen. Det man kan säga angående detta är att man har rätt i det avseendet att träfönster fortfarande är ett väldigt bra alternativ. Däremot gör man fel i att underskatta de andra lösningarna där vi främst kan peka på utvecklingen som skett inom plastfönster.

Plastfönster har i Sverige dragits med ett väldigt dåligt rykte och detta heller inte helt utan anledning. För att förklara detta måste man se till det faktum att plastfönster inte har någon lång historia i Sverige och att sådana är betydligt vanligare i andra länder – Spanien, USA och exempelvis Portugal. Skillnaden mellan det svenska klimatet och det spanska är trots allt ganska stor och det var också denna som gjorde att den första generationen av plastfönster som kom till Sverige inte höll måttet.

Vi nämnde nyss ordet  - kom - och det gjorde vi av en anledning. Förr var man nämligen tvungen att importera plastfönster och dessa var – av naturliga skäl – inte alls anpassade efter exempelvis vår kalla vinter. Det man kan säga är man numera tillverkar plastfönster även i Sverige och att de således också noggrant har anpassats efter klimatet på våra breddgrader. Skillnaden mellan nu och då är alltså väldigt stor och därmed kan man också slå hål på den långlivade myten om att plastfönster spricker, går sönder och släpper in kall luft i en större omfattning är vad fönster av trä gör.

Plastfönster är billiga

Fördelarna med plastfönster är att de däremot är betydligt billigare än vad träfönster är och att det kan skilja så mycket som halva priset dem emellan samt att de kräver ett minimalt underhåll. Ett träfönster måste kanske vartannat år plockas av och därefter slipas, putsas och målas; något som både är tidskrävande, tungt och besvärligt. Plastfönster behöver kanske bara putsas av från årlig smuts och kräver således minimalt med skötsel – något som passar många otroligt bra och är ytterligare ett viktigt argument till varför man ska överväga sådana till sitt hus.

Att träfönster fortfarande är estetiskt överlägsna kan man dock sällan säga något om och speciellt då det kommer till de som fästs på trähus.

Kort sagt; det är fortfarande att få till en tillfredsställande symmetri mellan trä och plast och här har man lite av ett problem. Dock ska man veta att det även hår går framåt och att dagens plastfönster skiljer sig åt betydligt även då det kommer till utseendet. Man är ännu inte riktigt på samma nivå som träfönster, men å andra sidan så handlar allt okså om vilket typ av hus man har också.

Det vi menar är att fördelarna ofta väger upp nackdelarna om man tittar närmare på plastfönster. Det billiga priset och den minimala skötseln samt anpassningen efter klimatet i Norden väger betydligt starkare än vad det rent estetiska gör.

Mer information olika typer av fönster finns att hitta på denna sida: http://www.fönsterstockholm.net/.

← Äldre inlägg