Bygga nytt

Blogg

När det är dags att byta fönster

3 dec 2018

Renoverar du din villa? Står du och funderar på vad i din villa som du behöver renovera? När det kommer till renoveringar gäller det att vara medveten om vad som behöver renoveras och se skillnaden när det är dags att byta ut delarna i sitt hus eller när man kan endast byta ut vissa delar. En fasad behöver man ju inte direkt byta ut, eller tilläggsisolera om det inte står helt klart att huset verkligen behöver det.

Det finns vissa skillnader på nya fönster och gamla fönster, det är nog de flesta medvetna om. Har man äldre fönster, bör man dock vara medveten om vilka funktioner som tyder på att det är dags att byta fönster. Var tar upp en del av de funktioner som du bör vara medveten om och som är tydliga tecken på att du bör byta ut dina fönster.

1. När du inte kan öppna eller stänga fönster

Vi är sällan medvetna om att det faktiskt förekommer jordbävningar även när i Norden. Marken rör sig men i så små rörelser att vi sällan märker av det. Däremot märker man det på våra hus. De rör nämligen också på sig. Och det är dessa rörelser som kan göra att våra fönster inte längre håller tätt mot huset. Har man då svårt, eller det är omöjligt rent ut sagt att öppna och stänga fönster, är det definitivt dags att byta ut dina fönster.

2. När det drar från dina fönster

Att man vill byta ut fönster när det drar från dem är en ganska naturlig sak. Faktum är att mycket litet kommer att hända om du endast väljer att lägga till isoleringstejp eller någon isoleringsmassa. Bäst är att helt enkelt byta ut dem helt och hållet. Då vet du att de är ordentligt isolerade.

3. När du får rimfrost, eller till och med vackra isstjärnor på dina fönster

Många tycker att det är snyggt, hemtrevligt och påminner om en bättre och godare tid, med rimfrost och vackra isstjärnor på fönster. Det finns till och med deorationer som härmar rimfrosten på fönster. Även om det är snyggt på fönster, är de ändå tecken på att de inte håller tätt. Värmen sipprar ut genom fönster och bildar rimfrosten på utsidan. Det är helt enkelt dags att byta ut dina fönster.

Gör inte som förre statsministern som bröt mot lagen!

22 nov 2018

Någon som minns förre statsministern Göran Persson som då var Socialdemokraternas partiordförande? Han var statsminister under åren 1996-2006, under 10 år. Under senare tid har han tillsammans med sin fru, Anitra Steen, byggt sig ett stort hus i Sörmland, och arbetar numera som kommunikationskonsult på PR-byrån JKL i Stockholm. Under 2008-2015 var han styrelseordförande för Sveaskog.

Det var i mars 2007, som Göran Persson blev kallad till polis för förhör på grund av eventuellt brott mot arbetsmiljölagen vid bygget av hans och fruns villa i Sörmland. Det saknades en giltig byggställning på hans hus och ändå hade han hantverkare som arbetade både med husets tak och fasad. Dessutom hade han heller ingen arbetsmiljölag för att förebygga olyckor, enligt Aftonbladet den 14 mars 2007.

Polisanmälan lade fingret på en viktig punkt

Nu blev det varken fängelse eller åtal för Persson och hans fru. Det blev böter. Men anmälan om brott mot arbetsmiljölagen kom i fokus, vilket var bra. Kanske fler arbetsgivare kände sig manade att ombesörja säkerheten för sin anställda. För så säger lagen, att en arbetsgivare är skyldig att ställa upp en riktigt byggnadsställning för sina anställda om de arbetar på ett bygge som äger rum mer än 2 meter ovanför markytan.

En byggarbetare bör också bära hjälm så snart som de rör sig på en sådan byggarbetsplats. Och det finns fler skyddskläder, såsom spikskor som förhindrar användaren att kliva på en spik och skada sig. Förutom hjälmen och spikskorna, finns det handskar, byxor och jackor som är förstärkta för att skydda mot arbetsskador.

Arbetsgivare har skyldigheter försäkra sig om arbetarnas skydd

Polisanmälan mot Persson gjorde nog att en och annan arbetsgivare tänkte till om hur de själva arbetade och om deras anställda fick det skydd som de har rätt till. Då är det mycekt viktigt att arbeta efter vad arbetsmiljölagen säger om de anställdas säkerhet. Det kan kostar en hel del, att hyra eller köpa en stor byggnadsställnign, lift, och skyddskläder, men det kostar mer om en arbetstagare skadar sig. En sådan arbetstivare som har åsidosatt lagen och inte har erbjudit den sorts arbetsskydd som de behöver för att kunna arbeta säkert, kan anmälas, åtalas och fängslas. Och det vill ingen arbetsgivare.

Då är det bättre att "play by the book"

Då är det mycket bättre att göra som lagen säger och se till att alla arbetstagare får det slags skydd som de behöver genom att förse dem med rätt utrustning. Här kan du läsa mer säkra byggnadsställningar på: http://www.byggnadsställningar.net.

Vad kan ett affärssystem för hantverkare lösa för problem?

16 nov 2018

Olika branscher har olika behov och därmed utformas affärssystem utifrån dessa. Exempelvis finns det affärssystem som är speciellt tillverkade efter de behov och den funktionalitet som hantverkare ofta efterfrågar. Kortfattat så innebär detta att man spar tid och skapar säkra rutiner.

Ett affärssystem är en helhetslösning som underlättar administrationen för ett företag. Det innebär exempelvis att orderhantering, fakturering, löner och ekonomisk översikt kan ske i ett och samma system. Detta till skillnad mot att ha lönesystem, ett ordersystem, ett fakturasystem osv. Genom att ha allt sammankopplat blir det betydligt enklare att få överblick och spara tid.

Ordrar och fakturering

Denna del är grunden i de flesta affärssystem. De ordrar som kommer in kan lätt hanteras, sorteras och prioriteras. De kan även delas ut till olika hantverkare så alla får överblick gällande vilka jobb som just nu är löpande. När sedan arbetet är slutfört skickas fakturan till kunden via samma system. Ofta går det även att se om kunden betalat fakturan eller inte.

Detta är grunden och något som inte är specifikt för just hantverkare. På detta byggs sedan specifika funktioner som anpassas utifrån den bransch man är verksam inom. För hantverkare gäller kan exempelvis följande funktioner hittas.

Orderhantering av hantverkaren

Själva funktionen kan benämnas med olika ord men handlar om att hantverkarna ska kunna dokumentera och effektivisera arbetet ”ute på fältet”. Så fort material används noteras detta i systemet varpå kunden sedan kan faktureras för detta. En tjänst som därmed används när de jobbar på timme och inte vid fast pris där både arbete och material ingår. Samtidigt kan det vara bra att ha kontroll på hur mycket material som gått åt till olika projekt.

Hantverkaren kan även ta bilder på olika projekt, installationer m.m. och sedan ladda upp detta direkt i ordersystemet. Bilden kan därefter skrivas ut på kontoret, bifogas till kunden eller enbart lagras för framtida dokumentation.

I denna orderhantering finns även tillgång till checklistor. Listor som tydligt visar hur arbetet ska flöda och vad som ska göras inom olika projekt. På detta sätt kan ny personal lätt ta över ett projekt som en annan hantverkare redan påbörjat. Överlag handlar det alltså om att få ett tydligt flöde i arbetet och hitta vägar till effektivisering.

Grossistkoppling

En funktion som karaktäriserar affärssystem för hantverkare är att dessa kan vara kopplade mot grossister. Därmed går det att via samma system lägga beställningar hos de större grossisterna i landet.

Läs mer på https://www.hantverksdata.se.

Ska du bygga nytt hus?

8 nov 2018

Är du på väg att bygga ett nytt hus? Det är alltid spännande att få bygga sitt nya hus. Det blir ett hus som ingen annan någonsin har bott i. Det är bara du och din familj – om du har någon, som kommer att bestämma över huset. Ni, du, kan bestämma allt från minsta spik, till hur taket ska se ut, ytan, hur många rum och material och vilken standard som ska finnas på huset. Här är det ingen idé att spara på materialet, utan att bygga med hållbara material så långt man bara kan. 

Hur går det då till att bygga sitt nya hus?

1. Schakta tomten

Det första som man måste göra är att schakta tomten. Då bygger man den så att det går att bygga sitt nya hus på den. Man behöver gräva så att man kan dra rör genom tomten.

2. Bygga grunden

Husgrunden är det allra första som behöver byggas. Då kan man välja mellan pålar, krypgrund eller en betonggrund för villan. Beroende på tomtens beskaffenhet bör man bygga med olika grunder.

3. Dra vatten- och sanitetsrör och elledningar

Här bör man dra de olika rör som behövs för att göra villan beboelig. Utan vatten och sanitet görs inte det. 

4. Bygga själva konstruktionen

När man väl har fått grunden på plats, samt byggt för vatten- och sanitetsrör och gjort så att man har tillgång till elektricitet, är det sedan dags att bygga konstruktionen. Då bygger man reglar och bärande pelare som huset ska vila på.

5. Bygga taket

När man väl har fått konstruktionen på plats är det sedan dags att lägga taket. För många, många år sedan hjälptes alla i "byn" med att få taket på plats. När det var gjort höll man en särskild taklagsfest. Man ansåg att när man kommit så pass långt i husbygget, var huset nästan färdigt.

6. Bygga inredning och isolera väggar och tak

När både väggar och tak finns på plats är det så dags för att bygga själva inredningen. Man sätter fönster på plats, bygger alla rum och bestämmer innertak, innerväggar och innergolv. Sedan är det bara att isolera väggar och tak så att det är riktigt varmt och isolerat.

7. Ha invigningsfest

När allt är på sin plats börjar man bli klar med huset. Det börjar bli dags att flytta in i huset och göra det till sitt. Har man barn, är de säkert glada över att få flytta in och ställa alla sina leksaker och möbler i sina rum.

Tyckte du det där lät som ett omöjligt arbete? Då kan man faktiskt få hjälp både med att schakta tomten, planera och projektera det. Läs mer om ett sådant företag här.

Tegeltak – renovera själv eller anlita takläggare?

26 okt 2018

På Uppsalas tak dominerar de röda tegelpannorna från Ekeby Bruk, som tillverkades från slutet av 1800-talet och ända fram till 70-talet. Det är tegel av bra kvalitet, som i många fall aldrig behövt bytas ut. Enstaka pannor som spruckit eller blivit frostsprängda kan enkelt bytas ut, eftersom det runt om i Uppsala finns så mycket tegel bevarat. Men hur vet man om taket måste bytas ut? Och går det att göra själv, eller bör man alltid anlita en takläggare?

Ett tak måste inspekteras regelbundet

Om du går upp på vinden och känner en tydlig fuktdoft, då råder det ingen tvekan. Ditt tak håller inte tätt, utan måste bytas ut omedelbart. Så långt ska det dock aldrig behöva gå, utan du bör inspektera ditt tak regelbundet, minst en gång per år, oavsett när det senast blev renoverat. Takpannor som spruckit ska genast bytas ut, för att förhindra att fukt tränger in till papp och läkt. De underliggande materialen ska också inspekteras, det är nämligen de som i regel behöver bytas ut fortast. Om du märker att papp och läkt blivit slitna och inte förmår hålla tätt längre, är det dags att byta ut dem.

Är du händig kan du renovera taket själv

Detta behöver inte betyda att du måste byta ut tegelpannorna. Bra tegel kan hålla i princip hur länge som helst, så oftast handlar det bara om att avlägsna teglet, byta ut takpapp och läkt, och sedan lägga tillbaka pannorna på det nyrenoverade undertaket. Det kan låta lite komplicerat, men är du någorlunda händig så kan du faktiskt klara det själv, om du är noggrann och ser till att vara noggrann med säkerheten.

Känner du dig osäker, eller är rädd för höjder, ska du däremot såklart vända dig till en takläggare i Uppsala. Att anlita en takläggare ger dig så klart också fördelen att få taket inspekterat och utvärderat på ett professionellt sätt, något som kan vara värdefullt om du vill spara så mycket som möjligt av originaltaket.

Ta hjälp och tänk på säkerheten

Om du vill renovera ditt tak själv, ska du alltid montera en byggnadsställning runt huset. Dessutom ska du se till att det finns säkerhetsutrustning på taket i form av säkerhetslinor som du kan kroka fast i, samt fallskydd. Du bör dessutom ta in hjälp av minst en andra person. Att renovera ett helt tak är ett stort arbete, och att klara det själv inom en rimlig tidsrymd, speciellt som amatör, är helt enkelt inte möjligt. Ju fler ni är, desto bättre, förutsatt att alla är införstådda med hur arbetet ska gå till och är noga med säkerheten. Tänk på att det är du som husägare som ansvarar för allas säkerhet när de jobbar på ditt tak.

Fördelar med takläggare

Anlitar du en takläggare i Uppsala, slipper du såklart allt detta. Takläggarfirman kommer dit, sätter upp ställningar och tar hand om jobbet. Det går fortare, men kostar däremot så klart en del. En bra takläggare kan dock som sagt bedöma varje enskild takpanna, och spara de som fortfarande håller, samt byta ut de trasiga. Så i längden vinner du antagligen en del där. Risken är annars att man själv inte vågar chansa utan slänger många hela pannor.

Oavsett vad du väljer, se till att det inte går för lång tid mellan inspektionsrundorna, och att du alltid tänker utifrån bevarande snarare än att byta ut. Lycka till med ditt tak!

När du vill göra en tillbyggnad

23 okt 2018

Funderar du på att göra en tillbyggnad på ditt hus? Man ser ju villor då och då särskilt på landsbygden som har lite märkliga tillbyggnader. Det sticker ut ur det ursprungliga huset, så tydligt att man nästan ser varenda panel och spik, där de som har tillbyggnaden utan hänsyn till hur det ursprungliga huset såg ut. Sedan ser man riktigt snygga hus, med arkitektritade tillbyggnader där själva tillbyggnaden inte syns. Så vår rekommendation blir naturligtvis att alltid anlita en arkitekt till den tillbyggnad som du funderar på att bygga.

Tillbyggnad som en extra flygel

Har man ett hus som är byggt i vinkel, kan man med ganska stor lätthet bygga en tillbyggnad så att man får känslan av att huset har två flyglar. Ibland kan man behöva större utrymme och vill bygga ut huset med fler rum, istället för att sälja och flytta in i något större. Det kostar inte så mycket nämligen att bygga en tillbyggnad på huset. Med Rot-avdraget får du ner priset för arbetskraften. Att bygga en till en flyger på huset är i särklass det snyggaste sättet att göra villan större.

Tillbyggnad som förlänger huset endast i den ena riktningen

Om tomten tillåter det och man önskar att huset förlängs – kanske är det den sortens tillbyggnad som passar bäst för inredningen, kan man göra en tillbyggnad som förlänger huset. Även här rekommenderar vi att alltid anlita en arkitekt för den tillbyggnaden så att både taket, och resten av husets konstruktion tillåter tillbyggnaden.

Tillbyggnad med en övre våning

Att göra en tillbyggnad med en över våning är det allra dyraste sättet att göra en tillbyggnad. Det innebär, enkelt förklarat att du måste lyfta hela taket och bygga på en våning. Det går, och blir i slutändan mycket, mycket snyggt, den i särsklass snyggaste tillbyggnad som du kan göra. En sådan tillbyggnad höjer definitivt värdet på ditt hus.

Anlita en byggfirma för tillbyggnaden

Det bästa som du kan göra är att anlita en erfaren byggfirma till tillbyggnaden. Då träffar du dem regelbundet och de bestämmer tillsammans med dig hur tillbyggnaden ska ske, de informerar dig regelbundet om hur bygget går, och håller dig uppdaterad om det sker saker som du bör ta ställning till. Händer inget oförutsett, arbetar de på medan du kan tänka på annat. Det finns firmor som kan erbjuda rabatter på byggmaterial för att kunna erbjuda sina kunder möjligheten till mer kostnadseffektiva tillbyggnader och renoveringar. Verold Bygg är en sådan byggfirma som kan erbjuda dig ordentliga rabatter på byggmaterialet från Bygg Max, bland annat. Troligen finns det fler. Här kan du läsa mer om Verold Bygg, på: veroldbygg.se/index.html.

Renovera din lägenhet och få mer pengar i potten

7 okt 2018

I flera år så har man kunnat sälja en lägenhet i Stockholm utan att behöva anstränga sig. Med detta menar vi att man kunnat leva i några år och se hur priserna stadigt ökat - oavsett var i Stockholm man bott - för att sedan sälja och gå med stor vinst. I de flesta fall så stannar pengarna i ekorrhjulet då de investeras i nya projekt som kan innebära att man exempelvis bygger hus i utkanten av Stockholm. Det är först då någon väljer att lämna Stockholm som pengarnas egentliga värde visar sig och där exempelvis en familj kan få råd att köpa en villa i en mindre stad för en bråkdel av summan man sålt sin bostadsrätt för.

Det om det dock. Idag så finns en tydlig skillnad där man inte kan förvänta sig att gå med samma kraftiga vinst vid en lägenhetsförsäljning i Stockholm; något som alltså konkret kan förhindra en familj från att använda vinsten till att bygga nytt hus.

Eller? Inte nödvändigtvis. Man kan fortfarande sälja med vinst och gå med plus - men nu krävs en större ansträngning och tydligare investeringar innan. Exempelvis i form av en lägenhetsrenovering.

Anlita ett företag för en lägenhetsrenovering i Stockholm

En lägenhetsrenovering kan definitivt vara skillnaden mellan vinst och förlust i Stockholm och vi tänkte ge några råd inför hur man ska tänka. Det finns nämligen några fallgropar också som kan leda till att du betalar i onödan och där din lägenhetsrenovering i slutändan visar sig kosta mer än vad den smakar. Med det sagt: här är några samlade tankar.

  • Renovera rätt rum. Det kanske inte behövs en total makeover i lägenheten? Troligtvis så handlar det om att lägga fokus på rätt områden och där spekulanter gärna vill att det är fräscht. Köket, badrummet och hallen är tre tydliga exempel på sådana. Köket och badrummet är ofta dyrare att renovera. Hallen däremot - där kan man komma ganska billigt undan och istället använda sig av några enkla knep såsom att måla om, sätta upp speglar (för att ge intrycket av mer yta), fräscha till golven och platsbygga förvaring.
  • Totalentreprenad: Om det handlar om en renovering i badrum eller kök så handlar det också om många mindre projekt. Dels så ska det kanske dras vatten och avlopp, dels så ska det kaklas, kanske läggas golv och drar ny elektricitet. Många tror att man tjänar på att anlita flera olika företag i Stockholm för alla dessa moment. Vår erfarenhet är att man i slutändan tjänar på totalentreprenad och låter samma företag sköta allt. Dels så blir jobbet bättre utfört och dels så sker det också ofta utan någon försening. Länkarna i kedjan blir, helt enkelt, starkare.
  • Inspiration: En viktig sak: din lägenhetsrenovering i Stockholm sker - i det här fallet - inte för din egen skull. Den sker för att du ska kunna göra en så stor vinst som möjligt. Därför bör din egen smak stå åt sidan. Du ska renovera efter hur spekulanterna vill ha det och inte efter din stil (som säkert är jättebra, men som även kan avskräcka många). Ett tips är att låta exempelvis en homestylist vara med och planera renoveringen.

Köparna finns fortfarande i Stockholm. Det är bara det att dessa numera dikterar villkoren och att marknaden är att anse som deras. Det går fortfarande att göra vinst, men det är ingenting som man kan ta för givet. En lägenhetsrenovering kan definitivt göra skillnad.

Därför är stamspolning bra i BRF:er

15 sep 2018

Är du fastighetsägare för ett stort bestånd, eller har ni en bostadsrätt med många fastigheter som har gemensamma rör, är ett stambyte ett otroligt stort och dyrt bygge. Har man mer än 50 år gamla rör, kan man vara så illa tvungen att byta ut rören och ersätta dem med nya. Men även relativt nya rör kan krångla. Har man ganska nyligen bytt ut stammarna i sin bostadsrättsförening (BRF), och de orsakar stopp i sina avlopp, kan man med fördel be ett VVS-företag komma och utföra en stamspolning. I Stockholm finns det flera VVS-företag som kan utföra just en stamspolning i Stockolm.

En stamspolning kan återställa rör

Just om man har relativt nya rör, eller nyss har genomfört en relining, men ändå trots renoveringen av rören, upplever återkommande problem med rören, kan man genomföra en stamspolning. Det är en hel del som kan sköljas bort enkelt med hett vatten. Stamspolning som görs regelbundet i rör är utmärkta sätt att underhålla rören. Underhåller man rören, bidrar man till bättre miljö för de boende i fastigheten. Genom att spola stammarna regelbundet ser man till att fett som annars gärna täpper till rören, håller sig borta.

Regelbunden stamspoling förhindrar olyckor

Om man regelbundet ser till att spola sina stammar kan man förhindra att det blir allvarliga läckor i rör. Får man stopp i avlopp kan man få allvarliga skador på bostäder. Att få vatten- och fuktskador i en bostad kan verkligen ge stora skador, som det kostar mycket att återställa. Då är det bättre att regelbundet underhålla rören och spola dem. 

Tecken på att du bör spola stammarna

Om du har diskvatten eller vatten i badkar som inte rinner ner som det ska, då bör du spola stammarna, eftersom det är tecken på att något ligger i vägen för avloppsvattnet. När du ska släppa ut avloppsvattnet och det bubblar i vattnet, och det kommer en stank ur avloppet, är det dags att spola rören. I alla dessa fall bör man spola stammarna eftersom det heta vattnet kan göra att fettet och det som åstadkomer stoppet försvinner.

Så kan du lösa problemet med stoppet

Är man osäker på hur man bör lösa problem med stopp i avlopp kan man be ett VVS-företag komma med en mini-kamera och gå ner i rören med den. Den kan då sända bilder till en dator så att du kan se vad som händer nere i rören. Beroende på det du ser som gör stoppet i avloppet bör du lösa problemet antingen med att byta ut rören, göra en relining eller bara spola dem med hett vatten.

Så hittar du rätt hantverkare

8 sep 2018

Ska du bygga nytt? Om det är ett nytt hus, har du en aktiv höst framför dig. Det innebär mycket arbete att bygga ett helt nytt hus, oavsett om det är ett modulhus, eller om du väljer att bygga allt själv, med hjälp av ett byggföretag, eller om du är händig och kan utföra det mesta arbetet själv. Om du inte är händig och tänker bygga det mesta själv, kommer du att behöva rätta hantverkare för bygget av ditt hus. Här kan man välja olika entreprenader för husbygget; antingen tar ett företag en totalentreprenad, eller flera delentreprenad på bygget. En totalentreprenad innebär ju att ett enda företag tar på sig ansvaret att slutföra hela bygget, medan delentreprenad innebär att varje företag tar ansvar för sin del av bygget. Oavsett hur du väjer att gå till väga, behöver du kunna hitta det rätta byggföretaget för ditt bygge. Här listar vi några sätt att hitta rätta hantverkare.

Via nätet och Google

Det bästa sättet att i alla fall börja sitt letande efter rätta hantverkare är att sätta sig vid datorn och öppna sin internetleverantör; Google Chrome, Firefox, Internet Explorer eller Safari. Det beror på vad du har valt för internetprogram. Sedan är det bara att öppna hemsidan google.se. Där kan du googla "rörmokare Stockholm", om det är det du behöver i Stockholm. Börja där. Ta sedan kontakt med några och så jämför du deras priser med varandra.

hitta.se

Du kan på samma sätt som på google.se, använda samma sökord på hitta.se som på google.se. Nackdelen är den att du endast får reda på de hantverkare som har anslutit sig till hitta.se, men det är heller ingen dum idé, men du bör vara medveten om att den bredaste sökningen sker på google.se.

reco.se

På reco.se, är det som på hitta.se, söker du på reco.se, hittar du endast de företag som har anslutit sig till den sajten. Fördelen är däremot den att de olika företagens kunder har fått ge ett omdöme om företaget i fråga på reco.se.

offerta.se

Även denna sajt är lite som bpde hitta.se och reco.se, att här ser du endast de företag som är anslutnga till offerta.se. Men vilket som av dessa tre sökmotorer är egentligen ganska lika.

Släktingar, grannar och vänner

Här rådfrågar du inte nätet, utan går på vad dina egna släktingar eller grannar eller dina vänner och bekanta har för erfarenhet av olika hantverkare. Det man kanske måste tänka på är att omd de rekommenderar ett företag, är det viktig att ni tycker att samma saker är viktiga som de som rekommenderar dem. Tycker dina släktingar att bemötandet är det viktigaste, kommer de att rekommendera dem som har det bästa bemötandet. Anser någon att det är själva hantverket som är det viktigaste, men som utförs av en trumpen hantverkare, kommer de självfallet att rekommendera den hantverkaren och så vidare. 

Vad gör du när du behöver spränga på din tomt?

13 aug 2018

Har du köpt en tomt i Stockholm? Vid en enkel söknign på tomter till salu i Storstockholm, visar det sig att det finns minst 330 tomter som är till salu. Det är en mycket stor efterfråga på tomma tomter. Stockholm är en mycket bebyggd mark. Den billigaste tomten som är till salu ligger i Norrtälje och annonseras för över 650.000 kronor och är 3,3 hektar stor tomt där den största delen av tomten består av vildvuxen skog, berg.

De flesta tomter måste man arbeta mycket med

Skulle man vilja bygga på den vildvuxna skogstomten skulle man bli tvungen att spränga bort en hel del berg, och schakta bort stora trädrötter. Är man inte van vid att handskas med en grävskopa, eller är van vid sprängningar, bör man anlita en professionellt firma som kan shakta och spränga bort stora stenbumlingar. De flesta stenar bör antingen shaktas eller sprängas. Dessutom kan man behöva göra en geologisk markundersökning för att veta om det finns stora stenar på tomten som senare kan utgöra problem, om de händelsevis skulle hamna under ett hus. De flesta stenar, rör sig nämligen och kan skjuta upp ur marken och förstöra husgrund och golv.

Så hittar du rätt företag för markarbetet

Dagen du behöver hjälp med markarbeten i Stockholm kan du googla "markarbeten Stockholm" för att komma i kontakt med ett företag som arbetar med markarbeten just i Stockholm. Att gräva själv med grävmaskin, låter sig inte riktigt göras, även om det kanske är kul tll en början att testa. Man kan, om man vill, hyra en grävmaskin. Är tomten helt tom och man inte riskerar att förstöra näraliggande byggnader, kan man ju testa för att se ur det är att arbeta med en grävmaskin. Vill man däremot arbeta effektivt, anlitar man en firma med erfarna grävare som kommer och arbetar med tomten. 

Förbered tomten för husbygge

Ska du sedan bygga på tomten, bör du förbereda marken både för själva grunden av huset, rörläggningar och kabeldragningar. Du bör dränera på tomten, så att allt vatten, snö och nederbörd kan rinna ner i rör som leder vattnet bort från huset. Om du känner dig osäker kan du rådgöra med en byggherre som kan arbeta med mark och husgrunder för bästa resultat. Det bästa är att någon sådan som är erfaren kan komma ut och titta på tomten, och gör en bedömning av vad som behöver avlägsnas och vad som kan ligga kvar på tomten.

Vad kostar egentligen ett husbygge?

20 jul 2018

För många är det en dröm att ta hjälp av en hustillverkare i Stockholm för att få en bostad precis så som man önskar sig den. Då har man inte bara möjlighet att utforma bostaden, utan har också större möjligheter när det kommer till läge. Sjötomter med hus som passar ens smak finns det troligen ganska få utav på marknaden – och de som finns är ofta väldigt dyra. Allt fler väljer nu att ta hjälp av hustillverkare för att få drömhuset i drömläget.

Men vad kostar det egentligen?

Att ge ett rakt svar på frågan går givetvis inte, då det finns väldigt många faktorer om spelar in. En faktor är tomtens förutsättningar och läge (en tomt utanför Stockholm är normalt dyrare än en utanför Uppsala, till exempel), en annan är dina tillval. Det enda sättet att ta reda på vad just ditt projekt kommer att kosta är att göra en grundlig huskalkyl.

Villan

Ett bra förstasteg är att titta på olika hustillverkare och vilka modeller de har. Många aktörer har funktionella hemsidor där man direkt, på hemsidan, kan välja material, modell och andra saker som påverkar kostanden för själva huset. Normalt finns det också en uppsjö av tillval som kan göras, som givetvis också kommer att påverka priserna. Med det sagt har många hustillverkare god information om vad deras modeller kostar i standardutförande. Det är en bra referens att utgå ifrån.

Tomten

Visst, huset och bygget är normalt den största utgiftsposten, men tomten kommer också att kosta. Dels handlar det om läget. Är det en stor sjötomt i närheten av Stockholm? Eller en mindre tomt mitt i skogen utanför Uppsala? Bara mellan Stockholm och Uppsala märks ganska tydliga skillnader i priser på mark. Men det är inte bara det geografiska läget i sig som påverkar priset, även om det är en betydande faktor. Något annat att väga in är tomtens praktiska förutsättningar. Ibland behöver den förberedas med till exempel pålning eller schaktning för att göras byggbar. Vidare kan fiber, vatten, el och avlopp kosta en hel del, om det inte redan är anslutet. Glöm också inte att ha med trädgården som en utgiftspost i budgeten.

Bygget

Köper du en byggsats av en hustillverkare kommer du att behöva flertalet olika hantverkare för att projektet ska kunna ros i land på ett korrekt sätt. Elarbeten och rörarbeten är till exempel något som du inte ska eller får göra på egen hand. Här har du dock ganska stora möjligheter i att påverka priserna. Dels kan du själv vara aktiv i att pressa priserna hos hantverkarna (till exempel hämta in flera offerter från elektriker i Uppsala, om det är där huset byggs), men du kan också välja att göra så mycket som det bara går på egen hand.

Administrativa kostnader

De administrativa kostnaderna är inte gigantiska i sammanhanget, men kan uppgå till summor som inte direkt är försumbara. Lagfartskostnader, pantbrev, bygglovskostnader, besiktning, försäkringar – det blir ganska många kronor när allt detta läggs samman.

Ta hjälp av en takläggare

6 jul 2018

Om man ska bygga ett nytt hus så har man också en väldigt stor chans att påverka sin framtida ekonomi. Den chansen bör man också ta. Att välja ett hus som isolerar bra är ett typiskt exempel på hur ett aktivt val rent initialt kan bära mycket frukt i framtiden. Ett område blir särskilt viktigt gällande detta: taket. Att välja rätt tak är en sak som kan påverka energin och uppvärmningen ganska rejält. Taket står nämligen för en väsentlig del av det energitapp som många hus har - och som ägarna får lida för i form av högre kostnader för uppvärmning.

Taket är viktigt - men likaså är vem som lägger det. Den frågan är om möjligt ännu viktigare och vårt råd är att man alltid tar hjälp av en takläggare. Det ger ett tätare tak, det minimerar riskerna för framtida skador och det ger ett tak som står emot tidens tand och de yttre påfrestningar som naturen utsätter huset för.

Taket är i det hänseendet att likna vid ett stort paraply. Drar vi den liknelsen vidare och kopplar den till en takläggare så innebär det att om du lägger taket själv så riskerar du läckage och kostsamma fukt- och vattenskador. Anlitar du en takläggare så får du ett tätt paraply där vattnet rinner av direkt.

Taket är ofta en svag punkt vid nyckelfärdiga hus

Många väljer idag den enkla lösningens om ligger i att köpa ett prefabricerat hus - ett så kallat nyckelfärdigt hus som levereras i moduler och som tar kortare tid att sätta ihop. Det är en bra lösning. Idag finns det massor av producenter och det finns extremt många olika modeller att välja bland. Som konsument så har det blivit lättare att hitta sitt drömhus och få en snabbare väg - utan egen ansträngning - till inflytt.

Det är heller inte så extremt dyrt och då dessa nyckelfärdiga hus rent generellt också håller en högre standard så kan vi rekommendera lösningen. Ska du köpa ett sådant hus och resa i Stockholm så gör du, av allt att döma, också en god affär. Men, det finns ett område som brukar kunna generera en del problem och, mycket riktigt: det handlar om taket.

I och med att husen sätts upp och byggs så pass fort så kan det ske misstag. Sker ett sådant - vilket är relativt vanligt - vid taket så kan det komma att innebära mycket problem. Särskilt vanligt är det om det handlar om modulhus som har takfönster eller takkupor. Om man ska lägga tak runt sådana detaljer krävs det stor noggrannhet; en noggrannhet som tyvärr tiden inte ger tillåtelse för att inta. Där bör du som husägare vara vaksam.

Låt en takläggare genomföra en besiktning

Det kommer att ske en slutbesiktning av ditt nyckelfärdiga hus där allt kontrolleras och där man ser att byggregler är åtföljda, där man ser att konstruktionen är hållbar och där huset kontrolleras både in- och utvändigt. Vårt råd är att du kompletterar denna besiktning av huset i Stockholm med en takläggare.

Helst av allt skulle vi rekommendera att du anlitade samma takläggare för att lägga taket - men det är inte ekonomiskt försvarbart då det skulle påverka det totala priset i och med att tidsplanen skulle förskjutas ganska rejält.

Men, för besiktningen av taket så är en takläggare nödvändigt och i synnerhet då om du valt ett modulhus med takfönster eller kupor. Den utgiften kan spara dig ganska mycket besvär i framtiden.

Allt detta måste du ordna innan ett bygge

20 jun 2018

Alla som planerar att bygga nytt måste genomgå en tröskel av byråkrati innan de kan sätta igång. Har man inte byggt hus eller gjort omfattande renoveringar förut, som kan ha krävt bygglov, kan man bli överraskad över den stora mängd byråkratiska processer och blanketter som ska fyllas i. Det tar sin tid innan allt är klart och man får ett godkännande att sätta igång. Är man privatperson som ska bygga antingen ett helt nytt hus, eller en tillbyggnad, eller renovering av ett hus, kan det vara svårt att vet riktigt hur en bygglovsansökan ska se ut och vara för att gå igenom stadsplaneringsnämnden i en kommun.

Be om hjälp till ansökan om bygglov

I sådana fall kan man faktiskt be det byggföretag som ska utföra själva bygget, renoveringen eller tillbyggnaden om hjälp. De har till skillnad från oss lekmän gjort bygglovsansökningar tidigare  och är vana vid hur man går till väga. Om man är osäker på hela den process som det innebär att bygga, kan man ta in konsulter som är vana vid vilka andra ansökningar och blanketter som ska fyllas i, innan ett bygge är klart. Här tar vi upp annan byråkrati som ska till innan bygget är klart.

Vatten och sanitet

Varifrån ska  du ta ditt vatten och hur ska du anlita till kommunens avlopp. Dessa frågor måste lösas och det är du som måste ha lösningen. Det är inte kommunen som löser det åt dig. Här kan du ta konsulter till hjälp, eller fråga byggfirman som du anlitar (om du anlitar en sådan). Det är sällan en byggfirma som förser dig med ett nyckelfärdigt hus, som kan hjälpa till med sådana saker.

Bredbadsanslutning

Att få en bredbandsanslutning är mycket viktigt för de flesta. Detta är inget problem så länge man bygger inom en storstad, det är först om man bygger på landsbygden som detta kan vara ett litet problem. Kommunerna är ansvariga för att förse sina invånare med möjligheten till bredband, även om de själva inte tillhandahåller det.

Bygglov tar lång tid

En bygglvosansökan kan ta lång tid, oavsett om du råkar bo i Stockholmsområdet som i Huddinge, Botkyrka eller någon annanstans i huvudstadsområdet. Ofta börjar man innan planeringen av själva bygget, med att för det första ansöka om bygglov eftersom det tar så pass lång tid. När man väl har fått bygglovet kan man sedan börja med att ordna den andra delen av byråkratin. Vilken byggfirma vill du anlita? Vilket byggmaterial? Vad för sorts grund? Och hur ska tomten se ut? Alla frågor som man alltid kan få hjälp ifall man anlitar ett byggföretag.

Ta hand om det farliga avfallet

19 jun 2018

Oavsett om man bygger nytt eller om man renoverar ett befintligt hus så kommer man att få en hel del bråte att hantera och transportera till miljöstationen. Det är något som många inte tänker på och det leder i sin tur till att arbetet går långsammare. Det gå, helt enkelt, snabbare om man hyr exempelvis en container och slänger allt bråte där allteftersom det uppstår. Det underlättar dessutom rejält vid städningen efteråt.

Vi ska här dock fokusera på en annan typ av avfall och hur man ska hantera detta. farligt avfall, kemiska produkter, färg, tillsatser och exempelvis lim som använts i en större skala måste hanteras på ett korrekt sätt. Av uppenbara skäl då samtliga dessa saker kan medföra skada både för person och för naturen.

Märk väl: de handlar inte om att du använt en färgpyts och ska slänga resterna ur denna - det kan du göra på en vanlig miljöstation. istället handlar det om att ta hand om och transportera större volymer av giftiga ämnen och annat farligt - och svårhanterligt - avfall.

Hyr en IBC Tank och låt företaget sköta transporten

IBC Tank är det som industrier använder sig av för att transportera bort farligt avfall. Det kan även du - vid behov - göra om du har väldigt mycket avfall som du inte vill, eller vågar, hantera på egen hand. En IBC Tank är ett större kärl som rymmer en kubik. Formen på kärlet gör att det är lättare att transportera och där en minimal risk för skada kan uppstå. För dig som privatperson så kanske en IBC tank inte kommer att användas på daglig basis - eller alls.

Men, för olika företag så utgör ett sådant ofta en väsentlig del av verksamheten. Ska man transportera olika vätskor - eller det avfall vi nämnde - så är en större behållare, läs flera stycken, det bästa sättet. Inte sällan så handlar det om transporter som sker över hela Sverige och även utomlands.

Oavsett vilket så ska man se till att de företag man använder sig av har tagit rekonditioneringen på allvar: en IBC Tank måste rengöras och det måste finnas rutiner kring detta. Det går inte att ena dagen transportera gifter och kemikalier bara för att veckan efter transportera dricksvatten för en en fälttävlan i ritt.

Viktigt är även att en IBC Tank har UV märkning så att man kan se vad som transporteras i kärlen i fråga. En annan sak som bör tilläggas gäller tiden för kassering. En IBC tank som är tillverkad av plast måste kasseras efter fem år - oavsett hur pass välanvänd den är. En tank som är gjord av galvaniserat järn har en längre livslängd och följer inte samma hårda regler. En sådan kan återanvändas och hålla i upp till tjugo år.

Slutligen: om du är i behov att få farligt avfall bortforslat så ska detta ske av ett företag som har förare med ADR-utbildning och ett sådant förarbevis. Tyvärr så fuskas det en del med den biten och för att säkerställa en säker transport så bör ett sådant intyg kunna visas upp. Du som uppdragsgivare ska även säkerställa att företaget har entreprenörsbevis/certifikat.

Mer info: https://www.ibctank.se/.

Så får du byggordning

15 jun 2018

Ordning och reda på bygget. Det är väl alla hantverkares dröm, eller hur? I Sverige har vi mycket höga krav och reslutat när det kommer till olika husbyggen. Våra hus, byggnader och villor håller en mycekt hög kvalitet, jämfört med många andra länder. Liksom i Finland, Norge och Danmark har vi tvingats till att bygga väldigt gedigna hus på grund av det kalla klimatet. Vi har inte haft råd att fuska, för då fryser vi ihjäl. Vi har genom historien använt oss av väldigt olika bytggmaterial för att bygga och åstadkomma så gedigna hus osm vi historiskat har: allt från betong och stål, till timrade trähus. Idag har vi därför en tradition av husbygge som i stort vilar på den långa husbyggstraditionen som finns här. Många hantverkare sätter därför en ära i att bygga med riktigt material och följer de stränga branschregler som finns.

Få hjälp med att behålla den höga kvaliteten

Det gäller att ha odrning och reda på bygget för att kunna behålla den ordning och reda som ett stort bygge behöver. Varför behövs det en kontrollansvarig? En kontrollansvarig är inte den som leder ett bygge framåt, däremot tar den som är kontrollansvarig ansvar för att alla branschregler följs och gör det möjligt för hantverkarna att kunna komma ihåg vad som gäller och minskar fusket när man bygger. Dessutom kan en kontrollansvarig ta fram allt administrativt som är viktigt vid ett bygge; all dokumentation, alla intyg, ansökningar och blanketter som är viktiga.

Finns konsulter som har hög kunskap

Många kan missförstå en konstrollansvarigs arbete och tror att de finns där för att kika över axeln på hantverkarna ch mest är i vägen och försenar ett arbete. Så är inte fallet. I stället är en kontrollansvarig där som en garant för att arbetet sker på en hög nivå av kvalitet. Det är högt utbildade ingenjörer som vet vilka olika gångar som ett bygge ska gå och som istället för att befinna sig i vägen ser till att arbetet går till som det krävs enligt branschregler och lagar och förordningar.

De samarbetar med byggarna, inte motarbetar. Det är sådana som man kan fråga till råds ifall man är osäker om hur man kan gå till väga eller om man inte vet hur man dokumenterar och kan på det sättet komplettera byggarna som mest står för det praktiska arbetet. Då kan konsulterna se till att astå för det teoretiska arbetet. Sådant som byggarna kan tycka är tråkigt, svårt och onödigt.

← Äldre inlägg