logo-image

3 steg för att hitta rätt byggföretag för dig

Om man är en privatperson så känns byggsektorn lätt som en djungel. Olika slags hantverkare och olika slags företag kan göra det svårt att hitta någon som man vet passar det egna projektet.

När man bestämt sig för vad man vill göra för byggnation, men man inte vill eller kan göra det själv, så är det dags att hitta rätt företag inom byggbranschen att anlita. Här kommer tre steg för hur man hittar rätt byggföretag:

1. Tänk igenom vilka önskemål som finns och vilka behov man vill fylla med byggnationen. Om man vet precis vad man vill så är det också lättare att både beskriva vad man vill ha hjälp med och veta när man hittat rätt företag att anlita.

2. Sök upp tre olika företag som kan vara intressanta och be dem titta på projektet. Genom dessa samtal och besök så kan man även upptäcka ifall man missat något, tänkt fel eller om man kontaktat fel företag.

3. Be om offerter av alla som kontaktats och be att offerterna specificeras så att det blir lättare att jämföra.

När dessa tre steg är genomförda så är det lättare att veta vilket byggföretag som passar tankemässigt, prismässigt och där såväl kemi som kommunikation fungerar.

Olika hantverksgrupper eller totalentreprenader

Om man ska utföra ett projekt där flera yrkesgrupper ingår så kan man välja mellan att antingen kontakta dessa separat eller välja ett byggföretag som erbjuder en totalentreprenad. Detta innebär att de tar ansvar för att alla delar av projektet slutförs. Fördelen med totalentreprenad är att kommunikationen mellan yrkesgrupperna sköts av en person som har full insyn och kunskap om projektet. Detta innebär också att allt går så snabbt, rätt och smidigt som möjligt. Prismässigt kan det vara likvärdigt, billigare eller dyrare. Det är därför värt att fundera över om man istället vill lösa det med sig själv som kontaktperson.

Företag med olika specialiteter

Inom byggsektorn finns det företag som kan vara enmansföretag, företag inom en viss gren som exempelvis en målerifirma eller ett byggföretag som har flera olika yrkesgrupper anslutna. Vilket man väljer kan bero på om man endast vill använda sig av en yrkesgrupp och man hittar ett företag som är billigare än de andra. Men det kan också bero på om man behöver nyttja flera yrkesgrupper och därför tycker det känns lättare att välja ett och samma företag som har alla dem som man är i behov av.

30 Mar 2020