logo-image

Bygga nytt eller renovera ett äldre hus?

I jakten på ett nytt hus så kan man ibland bli fartblind och tappa sin förmåga att analysera. Detta speciellt om man bor i en större stad där det finns stor konkurrens om de befintliga bostäderna som är ute på marknaden. I synnerhet så gäller detta Stockholm och i synnerhet så talar vi om en boendeform – hus och villa.

Kort och gott – och dit vi vill komma – så kan ett troligt scenario för en husspekulant i Stockholm te sig som så att A) man går på en visning B) man gillar huset i fråga och börjar buda C) budgivningen sticker iväg och man får bita i det sura äpplet och inse att slaget är förlorat. Så långt allt väl, men det är det som händer efteråt som oroar. För; nästa helg så är det ytterligare en visning och denna gång av ett hus som spekulanten inte alls gillar så mycket, men där han ändå deltar i budgivningen. Trots att den sticker iväg och att priset i slutändan blir väldigt högt. Detta på ett hus som är i kraftigt renoveringsbehov och där spekulanten saknar den nödvändiga kunskapen kring att renovera och bygga.

Det hus – vi ponerar här att han vinner budgivningen och skriver kontraktet – han köpt väldigt dyrt kommer alltså att kosta honom ännu mer i framtiden och där lejonparten av pengarna kommer att läggas på att renovera och anlita olika hantverkare, elektriker, målare och rörmokare, bara för att ta några exempel. Klokt? Inte särskilt, och det är också det vi menar med att bli fartblind. I många fall så är husen som är ute på marknaden i behov av renovering – märk väl: de flesta villor har något som behöver förbättras – och som spekulant så måste man vara bättre förberedd kring hur stora kostnader som eventuellt lurar i vassen. Två snabba tips innan vi fortsätter:

Kort och gott. Oavsett vilket hus man köper så kan man räkna kallt med att det behöver renoveras och hur mycket är något som man definitivt ska ställa mot hur mycket man är beredd att buda.

Och: det finns även andra möjligheter och alternativ. Vad sägs om att bygga ett nytt hus? Det finns fördelar med detta och många låter två saker direkt fungera som avskräckande 1) det tar lång tid att bygga ett hus och 2) det är extremt dyrt. Faktum är att båda dessa anledningar har luckor och fel i sig och vi tänkte försöka bena ut dessa.

snickeriverktyg

Renovera eller bygga nytt – några tankar om det senare

Påstående nummer ett - det tar lång tid att bygga ett hus:  Sant är att det tar tid, men att det inte behöver ta så lång tid som många tror. Det är skillnad på hus och hus också och att köpa exempelvis ett nyckelfärdigt hus tar inte mer än runt 20 veckor att resa. Här har vi inte räknat med att det tar tid innan tomten är iordninggjord och allting, så att säga, satt sig också.

Bygger du ett hus av lösvirke så kommer det förmodligen att ta längre tid och här är det din planering som tar längst tid (vi förutsätter vid båda fallen att du anlitar hjälp). Det vill säga; ett nyckelfärdigt hus går att variera sett till att du får en massa alternativ att välja på – et hus byggt av lösvirke innebär att du måste planera allt själv och från grunden; något som naturligtvis tar lång tid.

Påstående nummer två -  det är extremt dyrt: Visst, det kostar betydligt mer att bygga ett nytt hus och detta oavsett vilken lösning – nyckelfärdigt eller av lösvirke – du väljer. Däremot – och hör för att återknyta till renoveringen av äldre hus: hur mycket sparar du på det minimala underhållet? Du kan säkerligen räkna på att bo ”gratis” sett till renoveringen i minst tio år. Att slippa underhållskostnaden och att dessutom kunna räkna in att man de facto bor i ett hus som man själv valt interiören i och där man själv är den som stått för materialval och andra lösningar – det är något som inte går att räkna i kronor och ören.

Det finns alltså fördelar även med att bygga ett nytt hus och i många fall så skulle speciellt den ohändige kunna överväga det här alternativet mer ingående och noggrant. För att äga ett hus så krävs det ett visst mått av inneboende händighet och handlag med hammaren. Det kommer att behöva repareras och renoveras – frågan är bara till vilket pris?

Flytta ett helt hus - är det möjligt?

Utöver att renovera eller bygga ett nytt hus - finns det något annat alternativ? Ponera att du har hittat ditt drömhus; ett hus som har allt du vill ha i form av stil, funktionalitet och komfort - men med det enda kruxet att det ligger i en annan stad. En stad som du definitivt inte kan tänka dig att flytta till.

Det finns ett talesätt som säger följande: Om berget inte kan komma till Mohammed så får Mohammed komma till berget. Fritt översatt och satt i relation till vårt dilemma - du vill inte flytta till den nya staden, kan man flytta huset dit du bor i dagsläget?

Faktum är att det är möjligt. Det går att flytta ett helt hus och det finns åkerier som specialiserat sig på att frakta tunga, otympliga gods längs våra vägar. Det finns emellertid några saker som man bör tänka på i detta läge och vi tänkte rada upp några punkter som illustrerar de svårigheter som kan finnas med denna lösning: