logo-image

Kostnader som tillkommer vid ett husbygge

Att bygga ett hus kostar naturligtvis pengar, men det många tar för givet är att det bara är material och uppförandet av huset i fråga som kostar. Det vill säga; man tar för givet att den stora delen av kostnaden kommer att läggas på materialet som huset byggs av och kostnaden för den byggfirma (eller byggfirmor) man anlitar. Räknar man så – då kommer man att få en väldigt obehaglig överraskning.

För, att bygga ett hus har en massa kringkostnader som i slutändan blir väldigt höga och som man måste se till att räkna in i sin budget. Gör man inte det så finns det en risk i att byggnationen i fråga avstannar eller att man måste ge sig till banken för att ta nya lån.

Vilka är då dessa kostnader och ungefär hur mycket kan man räkna med? Vi tänkte räkna upp några och vi tar här ingen som helst hänsyn till vilket typ av hus du planerar att bygga eller i vilken kommun du ska uppföra det i. Vi vill bara göra dig uppmärksam på vad som, så att säga, ingår i paketet.

Där har vi några saker som brukar adderas till priset. En struntsumma? Inte alls. Räknar man på ett hus som anläggs på en tomt om 1300 kvm och som är 150 kvm stort som är köpt för en miljon kronor och där banklånet är tre miljoner kronor så kan den totala extakostnaden – allt ovan ihopräknat – faktiskt sluta på en nätt summa om 430.000 kronor.

Detta som ett litet exempel på hur mycket det faktiskt kan kosta att bygga ett hus med alla övriga kostnader inräknade. Märk väl: vi räknar här väldigt generellt och vi tar abslout ingen hänsyn till vilken kommun eller stad du bygger i. Vissa avgifter skiljer sig väldigt mycket åt mellan kommuner i Sverige. Summan vi nämnde kan alltså vara lägre – men den kan även vara något högre. Det viktiga är att man innan projektet påbörjas ser till att verkligen räkna på allt. Hör med kommunen, se hur eventuella avgifter ser ut och räkna på varje post. Att bygga hus handlar om mer än bara material och kostnaden för arbete.

bygga hus