logo-image

Blogg

RSS

Därför bör du omedelbart boka in fallskyddsutbildning till dina anställda

25 maj 2022

Fallskyddsutbildning är ett måste för alla arbetsplatser där arbete utförs på hög höjd. Du som är chef har ansvar för att allt går rätt till uppe i det blå.

Svartnar det för ögonen när du ser hur dina anställda svingar sig runt uppe på höga höjder? Om du märker att säkerhetsrutinerna på arbetsplatsen du ansvarar för inte följs ordentligt kan det vara läge att påminna alla inblandade om hur viktigt det är att ta arbete på hög höjd på största allvar.

All personal på en arbetsplats där arbete utförs på hög höjd bör ha genomgått en fallskyddsutbildning. Om det börjat slarvas med säkerheten kan det till och med vara läge att boka in en repetitionskurs. Fallolyckor är nämligen de vanligaste arbetsplatsolyckorna vi har i Sverige. Och de dödligaste.

Fallskyddsutbildning skyddar dina anställda och dig själv

Känner du dig osäker på din personals kompetens vad gäller arbete på hög höjd bör du genast boka in en fallskyddsutbildning hos en erfaren utbildare. Många aktörer kan till och med genomföra de praktiska momenten på plats på just er arbetsplats. Så säkerställer ni att lärdomarna från kursen anpassas till de verkliga arbetsförhållandena.

Du som är chef för en arbetsplats där säkerhetsrutiner och fallskydd svajar, bör ha i åtanke att du har det yttersta ansvaret för arbetsmiljön. Efter en eventuell olycka kommer en utredning göras, där du kommer behöva stå till svars för varför rutinerna inte följts. Att inte ha skickat sin personal på fallskyddsutbildning i det läget kommer inte att flyga.

Gör er BRF mer attraktiv genom att installera solpaneler

25 maj 2022

Att investera i solpaneler kan minska elräkningarna radikalt och är bra för miljön. Som BRF har ni mycket att vinna på att låta installera solpaneler.

Om ni i er BRF vill göra en ekonomiskt gynnsam investering och samtidigt göra en insats för miljön bör ni fundera på att låta installera solpaneler. Fördelarna med solpaneler är många. Genom att ta till vara solens energi och omvandla den till el kan man sänka elräkningarna radikalt, vilket gynnar både de boendes ekonomi och hela föreningens. Att installera solpaneler sparar även på miljön eftersom solenergi är en förnybar energikälla. Utöver detta är det något som garanterat kommer att göra bostadsrättsföreningen mer attraktiv och därmed också öka värdet.

Använd takytan i er BRF till solpaneler

Då taken på fastigheter är en yta som sällan nyttjas är det perfekt att där låta installera solpaneler för BRF:er. Att komma igång med att producera solenergi behöver inte vara krångligt. Är ni intresserade av solenergi kan ni börja med att ta kontakt med en leverantör av solceller. De kan tillsammans med er gå igenom föreningens behov och förutsättningar och presentera er den bästa lösningen för just er förening. Därefter kan ni tillsammans i föreningen komma överens om huruvida detta är en investering ni vill göra.

Själva installationen av solcellerna går snabbt, och den leverantör ni valt hjälper er med kontakten med elbolaget så att solcellsanläggningen ska kunna anslutas till elnätet när allt är klart. Väljer ni att teckna ett serviceavtal låter ni leverantören ansvara för att installationen fungerar optimalt.

Injektering - så kan betong bli hård igen

24 maj 2022

Hur länge håller betong? Betong är ett robust, hårt material som kräver lite underhåll och som har en livslängd som ligger närmare 100 år. Det är dessutom ett naturligt material som inte skadar vår natur och som är 100% återvinningsbart. Även fördelar som ljudisolering och brandsäkerhet ska nämnas och fungera som en förklaring till varför betong används i en så stor omfattning i samband med byggnationer över hela vårt land. Betong är, helt enkelt, ett material med många fördelar.

Men, underhåll krävs och även fast det inte sker lika frekvent som vad gäller andra material så är sådant nödvändigt. Betong kan spricka och det kan uppkomma håligheter och andra typer av skador i takt med åren och som en följd av det slitage som det utsätts för.

Ser man till exempelvis en betongkonstruktion som ligger under marknivå - exempelvis en gjuten platta som utgör grunden för en byggnad - så kan denna angripas av både fukt och vatten. Detta innebär att betongen kan komma att spricka ännu mer samt att exempelvis fasta installationer inuti kan komma att angripas av rost. Detta kan i sin tur leda till att bärigheten påverkas negativt och att betongen inte längre klarar den tyngd den utsätts för. Kan detta pareras? Ja, och en metod som blivit allt vanligare för att stabilisera betong med handlar om injektering.

Mer info om injektering.

En injektering är ett projekt som utförs av specialister och av ett professionellt företag. Metodiken vid en injektering kan liknas vid en relining som sker istället för det klassiska stambytet. Om exempelvis rör- och ledningar - stammarna - i en huskropp är utnötta så behöver man inte längre riva ut dem.

Istället kan man spruta in epoxiplast i dessa och när denna härdar så får man nya rör - inuti de gamla. Det blir både billigare och går fortare att genomföra. Ett dyrt stambyte blir genom detta den sista utvägen.

Samma sak kan sägas om en injektering. I många fall så används epoxiplast även i samband med en injektering och det fungerar då på ett liknande sätt som vid en relining.

Så fungerar en injektering

Företaget borrar först små hål i betongen och därefter så sprutas plasten in varpå den härdar och gör hela betongkonstruktionen tät och stabil igen. Givetvis är detta en förenkling av ett i grunden väldigt komplext projekt - men det ger en bra bild av hur gemene man kan tänka gällande underhåll av betong.

Många tar, som en följd av hårdheten, betongkonstruktioner för givna. Man tänker att de ska hålla för evigt och att de aldrig kommer att ta skada. Det är en falsk trygghet. Översyn, regelbundna kontroller och underhåll i form av exempelvis en injektering skapar en längre livslängd hos betong. Genom rätt underhåll skapas lång livslängd. Hur länge sedan var det som du såg över betongen i din villa eller i fastigheten?

Byggställning anpassad efter dina behov

24 maj 2022

Ska du renovera ditt hus kan du behöva en byggställning. Från företag specialiserade på byggställningar kan du hyra en byggställning anpassad efter dina behov.

Om du ska göra ett renoveringsarbete på ditt hus kan du behöva en byggställning. Oavsett om du ska renovera fasaden eller lägga om taket behöver du på ett säkert och smidigt sätt ha möjlighet att komma åt att arbeta. Från företag specialiserade på byggställningar finns möjlighet att hyra byggställning av olika varianter under så lång tid som projektet pågår.

Vad gäller byggställningar har de i huvudsak två syften; de ska bidra till bättre ergonomi under arbetet och de ska bidra till ökad säkerhet. Väljer man att hyra en ställning från ett seriöst företag bör ställningarna vara både typgodkända och godkända enligt arbetsmiljöverkets krav. Detta säkerställer för kunden en trygg och säker ställning under arbetets gång.

Byggställning av olika varianter

Att hyra istället för att köpa in en byggställning, som sedan kanske aldrig mer kommer till användning, är både miljövänligt och ekonomiskt. Det finns dessutom olika varianter av byggställningar att välja mellan. Dessa kan anpassas och bytas ut under arbetets gång, vilket är ytterligare en fördel med att hyra.

Det kan vara så att du under en del av projektet behöver en viss typ av byggställning, medan en annan del av projektet kräver en annan typ. Är du osäker på vad som skulle passa just ditt projekt eller oroar du dig för hur en ställning skulle klara av den ojämna marken du har kring huset kan du rådgöra med uthyrningsföretaget.

Gör fönsterputsningen enklare med vridfönster

23 maj 2022

Att putsa fönster är det få som gillar, speciellt om fönstren är utformade så att det blir svårt att komma åt överallt. Vridfönster förenklar fönsterputsningen.

Fönsterputsning är en av de hushållssysslor som gärna undviks in i det sista. En anledning är att det är tidskrävande, speciellt om man bor i villa med många fönster. Det är också svårt att få till ett riktigt bra resultat. Internet vimlar av tips på hur man ska få till fönsterputsningen bäst, ändå är det få som kan känna sig riktigt nöjda när de är klara.

Ytterligare en anledning till att man kan känna motstånd mot fönsterputsningen är att det på grund av fönstrens utformning kan vara svårt att komma åt överallt. Kanske behöver man, med risk för liv och lem, hänga sig ut från fönstret för att nå utsidorna. Och på det sättet är det ännu svårare att få till det där fläckfria, glänsande resultatet.

Vridfönster kan vridas 180 grader

På grund av hur bökigt det är att putsa fönster anlitar en del någon annan att göra jobbet. Andra införskaffar en maskin för fönstertvätt. Den löser dock inte problemet med att komma åt utsidorna.

En annan lösning är att investera i vridfönster. Dessa är utformade så att de öppnas utåt, för att sedan kunna vridas runt 180 grader. På det viset får man fönstrets utsida inåt och kan riskfritt och smidigt komma åt att putsa. En annan fördel med vridfönster är man inte behöver flytta på saker vid vädring eftersom fönstret öppnas utåt.

Det är dags att köpa solceller nu

22 maj 2022

Frågan om när är det dags att köpa solceller har figurerat de senaste åren då priset hela tiden sjunkit. Svaret är: “Nu!” Då elen nu bara blir allt dyrare.

Under flera år hette det att man skulle vänta med att köpa solceller då de kommer att bli billigare. Detta stämde förr. Det var en ordentligt sänkning på priserna mellan 2008 och 2012 när Kina gav sig in i solcellsproduktionen och började massproducera. Men det är flera år sedan nu.

Det har gått ett antal år nu när priset på solceller följer annan teknisk utveckling. För varje år blir solceller något effektivare och något billigare. Men inte till den grad att det skulle motivera att inte satsa på att köpa solceller nu. Det finns nämligen en stressande faktor från andra hållet.

Säkra din el genom att köpa solceller

De senaste åren har elpriserna betett sig väldigt lynnigt och oberäkneligt. Miljöomställningen, torka, pandemi och krig har gjort att man knappast vet från dag till dag – eller timme till timme – vad elen ska kosta. Om man tar beslutet att köpa solceller har man både skaffat sig billigare el och förutsägbarhet.

Att köpa solceller är en mycket god investering som garanterar dig ett fast elpris för många år framåt – och därefter närapå gratis el. Har du inte råd med en sådan stor investering nu, finns det möjlighet till både förmånliga lån eller att leasa dina solceller för en längre avtalsperiod. Det skulle bli som att betala elräkningen – men alltid veta hur mycket den ska vara på.

Målare i Nacka kan hjälpa dig med att välja färg

21 maj 2022

Att välja färg på ditt hus kan vara svårare än man tror. En målare i Nacka vet både vad som passar och vilka färger som ens är tillåtna i ditt bostadsområde.

Du kanske har din favoritfärg och så gärna skulle vilja se ditt hus i den färgen. Men det finns flera aspekter som kanske står i vägen för det. Till exempel att det kanske skulle se förfärligt ut. Även om rosa skulle vara färgen du väljer för det mesta, kanske det skulle se mycket märkligt ut på ditt hus. Här kommer några råd för att bestämma färg:

 1. Titta på vilka färger man brukade använda vid tiden ditt hus byggdes.
 2. Gå runt i ditt bostadsområde och se vilka färger liknande hus har.
 3. Fotografera ditt hus och ge fasaden olika toner i PhotoShop eller liknande, så du får en känsla för hur det kan se ut.

Målare i Nacka kan kulörer och regler

Om du ändå ska anlita en målare i Nacka för själva måleriarbetet är det en god idé att involvera denne redan i planering och färgval. Det finns vissa aspekter av detta som man kanske inte ens funderar över som lekman. Hur fungerar till exempel en färg med omgivande natur och miljö?

En annan aspekt är om färgen alls är tillåten på ett hus i ditt område. Hos kommunen kan man ta reda på om detaljplanen för området gett direktiv kring vilka färgskalor som är tillåtna. Bryter man mot detta kan man tvingas måla om huset.

Ekonomiskt med relining i Stockholm

21 maj 2022

Har er fastighet i Stockholm dåliga rörstammar? Med relining kan man ge gamla rörstammar ny insida och slipper då byta dem. Det är även mer ekonomiskt.

Ett stambyte är en omfattande renoveringen som kostar mycket pengar och tar lång tid. Dessutom kan man inte nyttja sin bostad under tiden. Detta eftersom man måste stänga av vattnet och slå sönder tätskiktet i badrummet för att kunna byta ut rörstammarna. Men det finns ett alternativ som heter relining.

Vid relining gjuter man en ny insida på de gamla rörstammarna och man slipper plocka bort de gamla rören. Då blir det heller ingen åverkan på badrummet och man slipper renovera det, vilket gör att man även kan bo kvar i bostaden under rörenoveringen. Relining är dessutom mycket billigare än att byta ut rörstammarna.

Därför ska man inte vänta för länge med relining

För att relining ska fungera kan rörstammarna inte vara i alltför dåligt skick eftersom den nya rörinfodringen då inte kan fästa. Därför gäller det att inte vänta alltför länge med renoveringen då relining är betydligt billigare än ett stambyte. Ungefär vart trettionde år bör man besiktiga rörstammarna för att se vilket skick de är i och då eventuellt fodra om dem med relining.

Är man intresserad av effektiv relining i Stockholm ska man ta hjälp av ett företag som är specialiserat på detta. Ta in kostnadsförslag från mer än ett företag och jämför priser. Innan arbetet påbörjas är det viktigt att man också skriver ett ordentligt avtal med det företag man väljer att anlita.

Är det dags för fönsterbyte i er bostadsrättsförening?

19 maj 2022

Var det länge sedan fönstren byttes i er bostadsrättsförening kan det vara dags för det. Ett fönsterbyte bidrar till lägre energikostnader och mer trivsamhet.

Om de boende i er bostadsrättsförening börjat klaga på att det drar från fönstren, att det aldrig lyckas bli riktigt varmt i lägenheten trots att elementen är i full gång eller att det inte längre går att få isär fönstren vid fönsterputsning kan det vara dags för ett fönsterbyte. En annan indikation på att fönstren inte är helt optimala är höga värmekostnader.

Även om byte av fönstren är en viktig del av underhållet av fastigheten är det något som lätt kan glömmas av eftersom det görs så pass sällan. Generellt kan man säga att fönster av trä och plast behöver bytas ut vart 30:e år medan fönster av aluminium håller ungefär 50 år. Ett fönsterbyte kan kosta en del, men det är en investering som snabbt lönar sig. Dels så bidrar nya fönster till lägre energikostnader, dels så blir bostadsrättsföreningen mer attraktiv för nya köpare.

Hitta passande fönster inför fönsterbytet i er bostadsrättsförening

När ni ska välja fönster är det några olika saker som ni behöver tänka på och ta hänsyn till. En viktig aspekt är det estetiska. Fönstren ska i så stor mån som möjligt passa ihop med fastigheten. En annan aspekt är vilka egenskaper fönstren bör ha. Med det utbud som finns går det ofta att kombinera och anpassa så att ni får precis det ni är ute efter vid ert fönsterbyte i bostadsrättsföreningen.

Målare på Södermalm vet vilken färg som passar

19 maj 2022

Det är inte alltid lätt att välja rätt färg och nyans på sitt hus när man ska måla om fasaden. En målare på Södermalm kan hjälpa till. Annars följ dessa råd.

Att välja färg på huset är ett svårare jobb än man först kan tro. Man har sina favoritfärger, men det är inte säkert att din favoritfärg passar på ditt hus. Kanske färgen i sig kan fungera, men inte i den nyans du skulle valt från en färgpalett. Ett bra sätt är att utgå från när huset byggdes och se vilka färger som var vanliga på husen då. Att gå runt i området där huset ligger kan ge inspiration till hur olika färger ser ut på liknande hus. Kanske hittar du en färg du gillar på ett hus som liknar ditt.

Målare på Södermalm har koll på färger och regler

Är du det minsta osäker på hur du får måla ditt hus kan du ta hjälp av ett måleriföretag på Södermalm. Deras målare har koll på vilka färger som fungerar bra och som ens är tillåtna. Ibland får man nämligen inte välja hur man vill. Då bör du kontakta kommunen för att se vilka färger områdets detaljplan tillåter. Går du utanför det kan du tvingas att måla om.

Ett annat sätt att välja färg är att utgå från naturen runtomkring. Ofta kan din favoritfärg inte alls passa i den miljö och natur som omger huset. Då får du inspireras av miljön för att få rätt färg.

Konstruktionsritningar ger stabilitet till byggprojektet

15 maj 2022

Idéer och visioner kring byggen kan vara hur bra som helst, men utan kompetenta konstruktionsritningar kommer de troligen aldrig att lämna skissblocket.

Konstruktionsritningar är det som tar en vision kring ett bygge till en verklig konstruktion. Därför bör man anlita en firma som är expert på just detta. Då får man som kund exakta uträkningar på materialåtgång, kostnader och även hjälp med alla ansökningar som behöver göras för att projektet ska kunna lyfta.

Konstruktionsritningar är mer än bara en ritning över hur ett bygge ska genomföras. De innehåller allt som behövs för att projektet ska kunna förverkligas: alla tillstånd, ritningar, uträkningar, kalkyler m.m. Allt sådant som kan vara komplicerat att få ihop själv.

Hur processen med konstruktionsritningar går till

När man beställer konstruktionsritningar från en auktoriserad firma går dessa igenom en tydlig process så att inget ska missas. Planen är att när det är dags för byggstart då finns alla tillstånd och uträkningar på plats och allt kan köra igång. Kunden visar upp byggplanerna. Utifrån planer och idéer skapas konstruktionsritningarna och nödvändiga tillstånd söks från kommunen.

I konstruktionsritningar ingår olika delmoment:

 • bygglovsritning
 • VVS-installationer
 • elektricitet
 • avlopp
 • energiberäkningar
 • bullerskyddsritningar
 • dokumentation av brandskydd
 • fuktsäkerhet
 • tillgänglighetsutlåtande
 • kontrollplan.

Det är således en hel del som ska hållas reda på, vilket en firma som gör konstruktionsritningar kan göra åt kunden. Ansökningar skrivs ihop och lämnas in, följs upp och dokumenteras. När jobbet är klart är det bara att börja bygga utan att några obehagliga överraskningar ska dyka upp på vägen. Här är ett företag som kan hjälpa dig att komma igång med bygget: www.konstruktionsritningar.nu

← Äldre inlägg