Bygga nytt

Blogg

Gräva efter vatten

10 aug 2020

Det är inte alla som har kommunalt vatten och då måste man istället använda sig av en egen brunn. Men hur går man tillväga för att göra en brunn och finns det något företag som kan hjälpa till?

Människans behov av vatten har alltid funnits och det har funnits olika sätt att få tag i det. Under många år nu så har man gjort det enkelt för sig genom att gräva brunnar som ligger nära bostaden, för att slippa bära långa sträckor. Och fast att det idag finns ledningar som för ut vatten till de flesta bostäder så finns det fortfarande de som inte är anslutna till det kommunala nätet eller som av någon annan anledning ändå vill ha ytterligare en källa att ta vatten ifrån. Det kan till exempel vara för att man har ett stort behov av vatten till djurhållning eller som bevattning av grödor.

Med dagens teknik

När man ska anlägga en brunn idag så använder man sig av en teknik som heter brunnsborrning och det utförs precis så som det låter. Genom att använda sig av borrar så kan man få ett hål genom mark och berg för att nå vattnet på den nivå den finns. Och det kan vara mycket olika avstånd och hinder som man ska passera på vägen så därför finns det också olika slags borrar som man kan använda sig av. Men innan man börjar projektet så gör man en markundersökning där man tar reda på förhållandena under mark och hur långt man kommer behöva borra. Det är även mycket viktigt att man har kontrollerat var övriga ledningar och rör ligger så att man inte skadar avloppsrör, el-dragningar, bredbandskablar eller något annat som kan ligga i marken sedan lång tid tillbaka.

Göra det enkelt

Troligen är det ingen idag som själv gräver sin brunn men om tanken kommer upp så är det nog klokt att slå bort den. Genom att använda sig av ett företag som är vana att borra efter vatten så kan man inte enbart få ett snabbt och bra jobb utfört utan det är också en hel del till som ska installeras för att vattnet ska komma upp ur marken. Dagens brunnar är inte heller alltid så stora som gamla tiders och det är även viktigt att alla anslutningar är korrekta ifall vattnet ska ledas in i huset. Glöm inte heller att ta prover och kolla vattenkvaliteten.

Hur man fäller träd

6 aug 2020

Om ett träd vuxit sig för stort eller är för gammalt så kan man behöva fälla det innan det trillar av egen kraft. Men hur går man tillväga när man ska fälla ett träd och finns det hjälp man kan anlita?

Ibland behöver ett träd fällas av någon anledning. Det kan låta enkelt men att fälla ett träd kräver såväl rätt teknik som säkerhetstänkande och rätt verktyg. Träd som är under tre meter höga och som inte har något de kan trilla på kan man ganska enkelt såga omkull med hjälp av någon som håller i trädet och ser till att det faller omkull åt rätt håll. Men om det är ett högre träd som kanske till och med står nära ett hus, en elledning eller något annat som kan skadas när trädet faller kräver både planering och kunskap för att bli ett lyckat projekt. Ett träd som har stora tunga grenar kräver en särskild planering. Oftast brukar man börja med dessa breda grenar innan man ger sig på själva stammen. Har trädet för liten plats att falla på så brukar man därefter såga av trädet i bitar, beroende på hur högt det är. Först sågar man av ett par meter ifrån toppen och sedan arbetar man sig nedåt successivt.

Tricket med yxan

När man fäller träd med yxa så brukar man först hugga ur en bit på ena sidan och sedan hugga helt igenom på andra sidan. Det första hugget ska sitta i riktning dit trädet ska falla. Hugget gör att det är sidan där det finns minst motstånd. Men idag använder man sällan yxa för att fälla träd, utan det är med hjälp av motorsåg man jobbar idag. Man kan antingen klättra upp i trädet eller använda sig av en bomlift för att komma upp på rätt höjd för att såga av trädet.

Någon med vana

Ska man fälla ett träd och aldrig har gjort det förut så kan man anlita någon professionell som utför arbetet. Med rätt verktyg och kunskap går det snabbt och allra viktigast är att det blir utfört på ett säkert sätt. Ett stort träd väger så pass mycket att det kan slå in taket på ett hus eller en bil och skapa allvarliga personskador ifall man får det över sig. Genom en enkel sökning på internet kan man hitta ett företag i närheten som hjälper till med både trädfällningen och att få trädet uppsågat i bitar eller bortfraktat från tomten. Läs mer om trädfällning på denna sida: https://www.trädfällningstockholm.se

Vad som gäller vid dolda fel

3 aug 2020

Mögel, fuktskador och felbyggnation; alla är de exempel på dolda fel som kan vara svåra att upptäcka vid ett husköp. Genom att vara påläst minskar du risken för oönskade överraskningar.

Ett dolt fel går egentligen inte att upptäcka vid en noggrann undersökning innan köpet av huset. Det kan inte heller vara ett fel man kan förvänta sig i förhållande till husets ålder och byggkonstruktion. För att bedömas vara ett dolt fel ska det ha kunnat påverka köpeskillingen om det varit känt vid köpet. Som säljare har man ansvar för fastighetens dolda fel de kommande tio åren. Ett fel som köparen hade kunnat se eller lukta sig till innan köpet men som de missade klassas inte som ett dolt fel.

Visningen av en bostad är ofta kort och begränsad. Ofta är det också andra spekulanter där samtidigt och det är svårt att hinna undersöka allt trots att man har undersökningsplikt. Ibland är det också kärlek vid första ögonblicket och man vill inte se de eventuella fel och brister som fastigheten har.

Anlita en oberoende besiktningsman

Det kan vara bra att själv anlita en oberoende besiktningsman som undersöker fastigheten innan man skriver på kontrakt. Skorsten, vatten, avlopp och el kräver dessutom ofta att särskilda fackmän anlitas. Mer än så kan man inte göra för att hitta de eventuella fel som finns i en fastighet och som kan bli kostsamma att åtgärda. Det är mäklaren som i samtal med säljaren ska hitta eventuella dolda fel och saker som kan tänkas påverka priset. Dessa saker ska sedan nämnas i beskrivningen av fastigheten. Det kan exempelvis vara att vattnet i tvättstugan som är belägen vid en norrvägg fryser om temperaturen understiger minus tio grader för att det saknas tillräcklig isolering. Fel som man får tar del av innan försäljningen kan säljaren inte ställas till svars för senare.

Anlita en advokatbyrå specialiserad på dolda fel

Har man köpt en fastighet eller bostadsrätt och upptäcker att det finns dolda fel kan man behöva anlita juridisk hjälp för att få ersättning eller kunna häva köpet. Det kan exempelvis vara dolda fel i hus såsom felaktiga tätskikt i badrum, elinstallationer som inte gjorts enligt gällande regler eller fukt som uppstått på grund av felaktig isolering. Det finns särskilda advokatbyråer som är specialiserade på att arbeta med juridik kring dolda fel i hus. Med deras expertis kan man sen göra en beräkning och finna ut vad som gäller och vilka rättsanspråk man kan ställa.

Behandling av trägolv

29 jul 2020

De senaste åren har många gamla metoder inom bygg och inredning börjat komma tillbaka igen, som till exempel vilken behandling man använder på trägolv. En nygammal behandling är fernissa.

När man gick över från stampade jordgolv till trägolv så blev hemmet genast en mer bekväm plats att vara på. Under en tid var det viktigaste att man slapp bli smutsig och nedkyld. Men med tiden förbättrades byggtekniken så pass att golv inte enbart hade en funktion utan även var en del av bostaden som man ville skulle se snygg ut och hålla länge. Man började därför prova olika behandlingar av golven för att de skulle håll längre, vara lätta att rengöra och snygga. Genom att antingen måla golven eller såpa dem så täppte man till porerna och fick ett mer lätthanterligt golv. Med tiden gick man mer och mer över till att måla golven för att få en modern stil ända tills modet svängde och det blev inne igen med trägolv där man kunde se ådringen.

Mörkt och snyggt

Under många år under nittonhundratalets början var det modernt att behandla sina trägolv med en fernissa i någon färgsättning som helst fick vara i mörkt brunt. Det är en behandling som gör att golvet får ett tåligt ytskikt men ådringen syns igenom eftersom medlet i det närmaste liknas vid klarlack. Behandlingen i sig är inte så hållbart utan slits ganska snabbt. Men fördelen är att man lätt kan stryka över fler lager utan att behöva slipa ner hela golvet först. I samma veva var det populärt att fylla sitt hem med möbler som också följde samma mörkbruna färg som golvet. Det var en tid när det var modernt med färg och mycket prydnadssaker, något som kanske fått sin motpol i dagens moderna hem där ledorden är “ljust och fräscht”.

Mode i cykler

Det man kan se inom inredning idag är en vilja att gå tillbaka till naturmaterial efter perioder då plast och andra kemikaliskt framställda material genomsyrade hemmen. Trägolv har en värme och mjukhet som är svår att återfinna i andra golvmaterial. Fördelen med ett trägolv är också att man både kan slipa det och välja precis vilken behandling man önskar under golvets livslängd. Det finns till exempel såpa, olja, lack, fernissa, färg, vax med mera. Genom att slipa eller åtminstone rengöra ordentligt mellan behandlingarna så kan man variera sig i det oändliga efter tycke och egen smak.

Läs mer om fernissade golv.

Trädgårdsdesign i dina drömmar

15 jul 2020

Fälla träd och göra ny plats? Fälla träd och rädda byggnader eller göra plats för nya? Fälla gamla träd och plantera nya? Att fälla några träd är vanligt när du ska skapa en ny trädgårdsdesign.

Har du äntligen köpt drömhuset? Huset som känns helt rätt och som ligger i den mest drömska trädgården du kan tänka dig. Grattis! Att leva i sin dröm är något som är få förunnat. Du har kommit dit och vill nu lägga upp planen för hur du fördjupar känslan och relationen till ditt nya hem. Vad krävs för att ett hus ska bli ett hem? Det handlar i mångt och mycket om människorna som bor där. Vad är första stegen i din plan till fulländning? Kan det vara så att du bestämmer dig för att kontakta en expert på trädfällning? Kan det vara så att det finns gamla, murkna träd på fastigheten som hotar din dröm? Låt inte olyckan hinna före - kontakta genast trädfällning i Nacka och Värmdö.

Ett gigantiskt projekt

Har du någon gång fällt träd själv? Eller sett när någon gör det? Förutom att trädet ska fällas och inte landa på folk och byggnader i närheten så är det mängder av efterarbete. Ett riktigt stort träd kan inte fraktas bort helt. Det behöver kapas i lämpliga längder. Dessutom ska det kvistas, kubbas och släpas bort alternativt eldas upp. När du anlitar en firma för trädfällning så får du allt sådant arbete på köpet. Tänk dig att firman kommer på morgonen och fäller trädet. Sedan städar de undan allt efter sig så du slipper bekymra dig. Har du tur så sysslar samma firma även med stubbfräsning så du kan få undan sådant i samma veva.

Hur går det till

Du kontaktar initialt en eller flera företag som utför trädfällning i din region. Du ber dem komma ut och titta på trädet, eller träden och eventuella stubbar som ska bort. När besöket är gjort får du en offert, alltså ett kostnadsförslag på vad trädfällningen skulle kosta. Du väljer vilken firma du vill anlita och tackar ja till dessa. Tänk även på att du kan nyttja ditt RUT-avdrag i samband med trädfällning och stubbfräsning. Det är ett skatteavdrag som gör att denna typ av hushållsnära tjänster blir förmånligare för dig som anlitar proffs. Frågan är alltså, hur många gamla träd hotar din drömträdgård och ditt drömhus? Vad skulle det kosta att fälla och forsla bort dem och när kan det ske?

Tänk på detta innan du spränger berg

10 jul 2020

Behöver du spränga bort berg innan du kan fortsätta med ditt drömprojekt? Anlita då erfarna bergsprängare som vet hur arbetet ska gå till. Du behöver noga se över din tomt och närmiljön.

Ibland är det nödvändigt att utföra bergsprängning för att kunna starta upp ett husbygge och då ska proffs anlitas som kan sin grej. Att hitta rätt firma som kan hjälpa dig kan du göra online eller fråga runt på närliggande byggarbetsplatser för att få tips på duktiga sprängare. Du kan inte utföra bergsprängning själv så det första du gör är att kontakta en firma som guidar dig rätt. Sedan kommer ni gemensamt gå igenom vad som ska göras inför sprängningen.

Att utföra en bergsprängning är ett mycket känsligt arbete och det krävs en hel del förberedelse för att säkerhetsställa en bra sprängning. Eftersom en sprängning kan skada miljön runt omkring så gäller det att vara mycket försiktig. Annars kan det bli skador i naturen och på närliggande byggnader. Om du spränger nära andra hus så kan det uppstå skador på dem som till exempel sprickor i väggarna på grund av vibrationerna i marken.

Inför bergsprängningar

Innan dagen kommer då det ska sprängas bort berg så ska en utförlig plan arbetas fram. Det som ska göras innan är att kontrollera området där sprängningen ska ske och titta på hur pass nära det finns andra hus. Det är också viktigt att se till att inte störa natur och djurliv i området. Det kan behöva göras besiktningar på närliggande byggnader och visar det sig att det krävs ett vibrationsfritt arbete så finns det möjlighet till det. Det går att istället för sprängning utföra en bergspräckning.

Innan en bergsprängning sker så kan det behövas polistillstånd om arbetet ska ske i stadsmiljö. En annan sak att ha i åtanke innan sprängning är att kontrollera en karta över marken för att se om det finns eventuella vattenledningar eller andra rör som kan ta skada.

Bergspräckning

För dig som vill bli av med berg som är nära andra byggnader så kan det vara aktuellt att istället utföra en bergspräckning som inte ger några vibrationer i marken. En bergspräckning utförs med ett hydrauliskt verktyg som sitter på en grävmaskin och spräcker sönder berget. Metoden är mycket säker eftersom inga vibrationer uppstår och inga skador kan uppstå. Oavsett vilken metod som används så är det din inhyrda firma som sköter arbetet så du kan känna dig trygg. Vi rekommenderar denna webbsajt: https://www.bergsprängninggöteborg.se

Att hitta rätt målare för din renovering

9 jun 2020

Det är mycket som ska stämma vid en renovering. Det kan vara allt från snickeriet till den slutgiltiga målningen. Tänker ni kanske måla om huset och samtidigt passa på att byta ut panelen?

En renovering är ett stort projekt som både tar tid och tar pengar ur plånboken medan det pågår, men det är en investering som man på samma gång får något tillbaka utav. Det är inte många människor som gör sin renovering själv - i alla fall inte om det gäller en större sådan. Mindre renoveringar av olika slag kan de flesta ta hand om själva, men när de överstiger både ens egen förmåga och tiden man är beredd att lägga ned så gör man helt rätt i att anlita proffs som vet hur det ska göras på rätt sätt.

En proffsig målare

När huset ska målas, om det nu är vad ni har tänkt att göra, så behöver ni hjälp av ett proffs både inför arbetet och under arbetets gång. Letar ni efter målare som kan ta sig an jobb i Stockholm med omnejd så finns det gott om firmor som kan ställa upp. En målare kan hjälpa till med valet av färg, ge råd angående vilken sorts färg som passar bäst för just ert hus samt måla huset åt er. Det behöver vara rejäl kvalitet på den färg man väljer när det kommer till huset, eftersom man gärna inte målar om det särskilt ofta. Köp färg som ni vet är av hög kvalitet och gå inte enbart efter priset.

Personlig service till förmånliga priser

När man letar efter en bra målare bör man se till att den eller de har bra priser, både på själva utförandet och på färgen. Man bör även se sig om efter rekommendationer för att vara säker på att man väljer en firma som människor har gett bra omdömen för tidigare utförda arbeten. När det kommer till att måla om en så stor grej som ett hus så vill man att arbetet ska vara väl utfört så man slipper göra om det efter några år igen. Det kostar en bra slant att måla om huset, särskilt om det är ett stort hus. Det ska grundmålas och strykas på flera lager med färg innan det är färdigt. Det tar sin lilla tid. Se till att skaffa en målare som kan ge personlig service och samtidigt hålla förmånliga priser på både färg och arbete.

Rivstarta rivningen tryggt och säkert

8 jun 2020

När man river ett hus eller en annan byggnad måste man se till att området är säkert både för arbetare, närliggande byggnader och förbipasserande. Lär dig om hur du säkrast utför en rivning.

Varje ny början kommer från en annan börjans slut. Ingenting varar för evigt och ibland måste äldre saker försvinna för att kunna göra plats för nytt. Det är så samhället och i förlängningen också mänskligheten utvecklas och stoppas från att stagnera. Det kan naturligtvis vara väldigt ledsamt och sorgligt att se en byggnad, ett monument eller en arena som betyder väldigt mycket för en gå i graven. Men då måste vi som sagt komma ihåg att ingenting varar för evigt. Historian måste börja någonstans och som ett resultat av en rivning kommer det på samma ställe på sikt växa fram en ny historia som kommer betyda stora saker för många andra människor.

Man river mer än hus och byggnader

Men förstås, det är ju inte bara så att man när man river ned en byggnad bara river ned väggar, tak och inredning. Man river ned en plats för minnen, nostalgi och känslor. Men kom ihåg att förändring inte nödvändigtvis är någonting dåligt. Den kan vara tuff, men det kan mycket väl bli bättre med tiden. Som exempel kan man nämna att man de senaste åren rivit klassiska svenska fotbollsarenor som Råsunda och Söderstadion och ersatt dem med Friends Arena och Tele2Arena. En märklig övergång för alla AIK- och Hammarbysupportrar som motsattes av många, men som nog var nödvändig för att inte stanna upp i utvecklingen. Och om 50 år betyder säkert Friends Arena och Tele2Arena samma för dina barn och barnbarn som Råsunda och Söderstadion gjorde för dig.

Riv säkert och tryggt för allmänheten

Det finns en del att tänka på när man river byggnader. Givetvis måste man säkra området så att rivningsprojektet inte påverkar omkringliggande hus eller människor som bor i närheten eller bara passerar förbi. Det finns trots allt en del risker med större rivningar. Rasrisken är uppenbar och det kan lätt frigöras damm och liknande som inte är bra att andas in i stor skala. Förhör dig därför med professionella rivningsexperter om hur du kan få hjälp med att riva en byggnad säkert och tryggt för alla inblandade. Då minskar du risken för olyckor och kan låta huset falla smidigt till marken. För rivningsprojektet påverkar fler personer än bara ägaren till byggnaden.

Att tänka på vid renovering

2 jun 2020

Det kommer tillfällen när det är dags att ta fram den stora verktygslådan i hemmet. Vissa väljer att renovera på egen hand, medan andra anlitar en hantverkare till att utföra jobbet.

Om man ska välja att greppa verktygen på egen hand eller överlåta det åt en fackman är upp till var och en, i de flesta fall. Det finns dock vissa saker som en lekman inte får göra på egen hand, som att mixtra med el på olika sätt. Några exempel på sådant som det inte är tillåtet att göra själv är att installera golvvärme, byta ojordade vägguttag mot jordade, förlägga kabel i mark och installera utomhusbelysning. Vissa elarbeten får man dock utföra själv, och vad man ska tänka på då är att alltid dra ut stickproppar och/eller slå av huvudströmbrytaren innan man sätter igång.

Att renovera själv

En given fördel med att renovera själv istället för att anlita en hantverkare är att man i regel har koll på kostnaderna och i bästa fall håller dem nere. Det förutsätter dock att man inte gör några stora misstag, vilket skulle kunna innebära att saker och ting blir dyrare än det hade varit om man anlitat ett proffs istället. Många gånger kan man utföra delar av arbetet själv, som att riva ner det gamla köket, och anlita någon för att utföra de mer avancerade momenten. På så vis slipper man känna att man lägger en massa dyra pengar på något man hade kunnat göra själv. Sätta kakel är en annan sak som många klarar av att göra själva. Det kan förvisso bli lite snett och vint, men för vissa är det en del av charmen.

Anlita hantverkare

En bra utgångspunkt när man bestämmer sig för att anlita en hantverkare är att göra klart för sig exakt vad det är man vill ha hjälp med, så att man har allt klart för sig från början. Det gör att man kan vara ordentligt delaktig i processen från början till slut. Det kan dessutom vara ganska dyrt att komma på något som behöver göras i sista sekunden och behöva göra en tilläggsbeställning. Planering är med andra ord A och O för en lyckad och kostnadseffektiv renovering. I övrigt bör man se till att alltid begära ut en offert innan arbetet drar igång, liksom en tidsplan över hur lång tid arbetet beräknas ta. Glöm inte heller att skriva kontrakt som innehåller det ni kommit överens om. Vi tipsar att läsa mer på denna webbsida: https://www.snickareöstersund.se

Att tänka på inför OVK besiktning

28 maj 2020

Är det någon skillnad på att besiktiga en byggnad eller en bil? Går det att förbereda sig inför en kontroll av husets ventilationssystem? Vad är viktigt att tänka på inför en besiktning?

Att förbereda sig inför en besiktning av ventilationssystemet låter kanske lite befängt. Men faktum är att det alltid går att göra något. Både för att underlätta för besiktningsmannen men även för dig själv. Tänk dig att du ska till tandläkaren. Det viktiga här är ju att se över sina tänder på daglig basis. Likadant är det med den huskropp du har i din ägo. Dagliga rutiner och god vård av det lilla kan göra underverk i det stora. Har du någon gång lämnat in bilen på besiktning vet du att det är samma som gäller där. Kolla över bromsar och se till att ljusen fungerar som de ska.

Vad behöver den enskilda människan tänka på?

Du som är boende och kanske har gjort ett ingrepp i interiören som påverkar ventilationen kan bli ersättningsskyldig. Tänk därför på att kolla upp så att den ändring du gjort inte påverkar ventilation en på ett negativt sätt. Det kan vara enkla saker som du kanske inte tänker på. Låt oss till exempel säga att du låtit göra om i badrum eller kök. Det kan påverka ventilationen en hel del mer än man tänker på. Finns det fläktar som håller en hög standard? Fungerar köksfläkten som den ska? Har du monterat in en köksfläkt som inte håller den standard eller når upp till de krav som behövs kan det orsaka sämre ventilation för hela fastigheten. Du blir därmed en indirekt orsak till andra människors ohälsa och kan även bli ersättningsskyldig i samband med åtgärdande av ventilationssystemet. Här gäller det att veta vad man gör när man renoverar.

Vad ligger på fastighetsägarens ansvar?

När det gäller fastighetsägarens ansvar är det viktigt att denne ser över alla enklare brister som skulle kunna uppstått under åren. Det är nu det kan vara läge att få gjort en del smärre ingrepp som du kanske varit medveten om men inte gjort innan. Lite som när du tittar över bilen innan en besiktning gör du en del rutinmässiga kontroller. Det är bra om småsaker av enkel karaktär är åtgärdat, det leder ju bar till fler plumpar i protokollet och det är ju det du vill undvika. Så kolla vad du själv kan gör med enkla medel. Resten är det besiktningsmannens sak att hitta. Vi rekommenderar denna hemsida: https://www.ovkbesiktning.nu/

Bästa tipsen för ett billigt husbygge

27 maj 2020

Att få bygga ett eget hus är mångas dröm men upplevs som ett stort och kostsamt projekt. Det finns några bra och beprövade tips för att slippa en dyr investering, som att välja rätt tomt.

Hur bygger man ett billigt hus och hur slipper man oförutsedda utgifter? Här kommer några tips som kan göra att ditt husbygge får ett rimligt pris. Det första är att välja rätt tomt, men innan man bestämmer sig så bör markförhållandena undersökas. Ta hänsyn till om det finns några bergsknallar som ska sprängas bort eller om det är dålig mark som kräver grundlig schaktning. Efter valet av mark gäller det att kontrollera hur el och vatten ska anslutas. Där behövs det en anslutningspunkt. Vissa tomter har redan en framdragen anslutning, medan andra saknar en. Har du fastnat för en tomt utan anslutning så gäller det att kontakta en leverantör och erhålla en offert för att kunna bli ansluten. Priserna varierar företag emellan men tomtens läge spelar också en stor roll. Nästa steg som kan leda till besparingar är själva planeringen. En rak byggnad kostar mindre än att bygga i vinkel. Takkupor och glasväggar är oftast väldigt snygga men fördyrar projektet. Kök, badrum och tvättstuga bör ligga nära varandra för att minska rördragningen som brukar vara ett kostsamt delmoment.

Optimal isolering och garantier.

En optimal isolering betyder inte alltför tjocka vägar där du förlorar boyta utan snarare en välplanerad isolering med optimal effekt. Har huset golvvärme behövs det inte lika mycket isolering. Kontakta en specialist för att få reda på den mest effektiva lösningen för bygget. Oavsett vilken leverantör du anlitar och vilket byggmoment det gäller ska du se till att begära garantier för det utförda arbetet. En garanti är den säkraste vägen till att få tillbaka pengar om något går sönder.

Utsikten ska passa din budget

En plan tomt brukar oftast leda till lägre byggnadskostnader, då det alltid är billigare att lägga husets grund på en sådan tomt. En vacker utsikt kostar pengar speciellt om du vill bo vid havet i ett hus med flera vinklar och på berggrund. Lösningarna när det kommer till utsikten är oändliga, pris på att bygga nytt hus är frågan om hur tjock eller tunn din plånbok är. Som det nämndes i början på artikeln kostar bergsprängning eller schaktning relativt mycket pengar därför bör du välja en plan tomt för att minska på de kostnaderna. En vacker utsikt kan man få utan att det ska behöva kosta en alldeles för mycket. 

Fixa fuktproblemen med dränering

27 maj 2020

Ingen husägare gillar fukt. Den kryper in överallt och ställer till det. I värsta fall kan fukten skada huset och sånt är dyrt att fixa. Men det slipper man om huset är ordentligt dränerat.

Att se till att hålla fukten borta från grund och väggar är något som varje husägare vet är viktigt. Oavsett vad man har för typ av hus, gammalt eller nytt, källargrund eller betongplatta, så måste man se till att leda bort markfukten om man vill fortsätta ha ett helt hus med trevligt inomhusklimat. Det bästa sättet att göra det är att ordna något slag av dränering kring huset som leder bort grundvattnet från husgrunden. Hur en dränering kan se ut är väldigt olika. Det beror dels på hur huset ser ut, dels på hur tomten ser ut och vad för typ av mark huset står på. Vissa marktyper är mer vattenbärande än andra och kräver mer omfattande arbeten för att få till en fungerande dränering.

Hur gör man?

En dränering går enkelt uttryckt ut på att ett rörsystem grävs ner runt huset. Rörsystemet leder sedan bort det vatten som samlas i marken. Marken blir torrare och huset påverkas inte av fukten. Det låter ganska enkelt, eller hur? Men en dränering är en komplicerad historia som man inte bör göra på egen hand. Det är många faktorer man måste tänka på. Vilken typ av mark huset står på, typ av grund, vart vattnet som leds bort ska ta vägen och så vidare. Även själva installationen av en dränering är ganska komplicerad. Det ska grävas ut flera meter ner och runt hela huset, rör av rätt typ ska läggas på rätt djup med rätt lutning och eventuella skador på grunden ska åtgärdas. Så kort sagt: planerar du att dränera ditt hus? Kontakta då en specialist på dräneringsarbeten. Det är ett säkert sätt att få jobbet gjort på rätt sätt.

Bra att tänka på

Många firmor som arbetar med dränering och liknande anläggningar kan erbjuda kompletta lösningar. Då får man hjälp med allt från planering till materialinköp och själva arbetet. Sådana seriösa firmor är även alltid försäkrade, om en olycka är framme under arbetet. Så kontakta en dräneringsexpert idag och se till att kolla upp grunden på ditt hus och marken runt omkring. Ta reda på vilket dräneringsalternativ som passar dig och ditt hus. En dränering fixar inte bara till ett bättre inomhusklimat med lägre driftskostnader. Det ökar också livslängden och värdet på ditt hus.

Dags för ett fönsterbyte?

22 maj 2020

Dina fönster utsätts dagligen för slitage då de utgör det yttersta skyddet mot regn, vind, sol, snö och avgaser. Detta faktum gör att dina fönster måste hållas under uppsikt och att du, med jämna mellanrum, måste ta kostnader för att hålla dem i gott skick. Fungerar det inte med en professionell fönsterrenovering så kan ett fönsterbyte vara den enda lösningen.

Ett fönsterbyte kostar pengar och många drar sig för att genomföra detta projekt. Man vill hellre lägga pengarna på någonting som syns och som man har daglig nytta av. Vi skulle emellertid säga att ett fönsterbyte i allra högsta grad uppfyller båda dessa kriterier. Dels så får du en vackrare fasad - dina fönster är att anse som husets ögon och är de första man som gäst tittar på.

Dels så kommer ett fönsterbyte även att vara något du har nytta av. Inte minst om man ser till att du definitivt kommer att få ett behagligare inomhusklimat och att du även får en lägre kostnad för uppvärmning och energi. Dessa båda fördelar hör också ihop.

Nya fönster är en långsiktig investering

Äldre fönster - själva glaset - isolerar sämre och de släpper in kall luft genom springorna som finns vid karmarna. Detta innebär att du hela tiden har ett läckage av värme i din bostad. Det gör dels att du får kalldrag inomhus och det gör dels att det inte spelar någon roll hur pass mycket du vrider upp dina element. Den varma luften kommer ändå att försvinna och ersättas av kall luft utifrån; vilket medför att dina månatliga kostnader når ohemult höga höjder. Ett fönsterbyte innebär därför en investering som lönar sig från dag ett.

Fönstren är täta och glaset har lägre U-värde - det borgar för överlägsen isolering - och den kombinationen gör att energikostnaden kraftig reduceras. Ser man detta ur ett längre perspektiv så handlar det inte om så många år innan den initiala kostnaden för fönster och för arbetet med att montera dessa är uppäten. Då kan man tala om att spara in pengar på allvar.

Plastfönster - ett bra alternativ vid ett fönsterbyte

Naturligtvis så måste man även peka på elefanten i rummet: fönstrets livslängd. Hur länge ett fönster håller är naturligtvis relevant sett till om det kommer att löna sig på sikt eller inte. Om detta kan vi säga att vissa fönster har en överlägsen livslängd och att man med fördel kan överväga dessa i samband med ett fönsterbyte.

De flesta väljer nämligen fönster utan att se över alternativen: man väljer träfönster av den enkla anledningen att de gamla fönstren är av det materialet. Träfönster är vackra och de är hållbara - men de kräver underhåll och inte ens med rätt sådant så når de samma livslängd som plastfönster. Dagens plastfönster är helt underhållsfria - de behöver tvättas någon gång per år - och de håller hur länge som helst.

Frågetecken sätts ofta kring det estetiska: kan plastfönster passa på en träfasad? Svaret är att det kommer att synas, men inte lika tydligt som förr. Dagens plastfönster imiterar olika material på ett bättre sätt. Har du en träfasad så kommer det att synas att du har plastfönster om du befinner dig på ett nära avstånd - på längre håll syns det inte alls. Plastfönster är dessutom betydligt billigare än vad träfönster är. Vi skulle definitivt råda dig att titta närmare på det alternativet om du står inför att byta fönster. Om du vill byta dina fönster rekommenderar vi denna sida: https://www.fönsterbytenstockholm.se

Ska du anlita en snickare i Stockholm?

12 maj 2020

Ska du anlita en snickare i Stockholm? Det första du ska göra är i så fall att klappa dig lite på axeln - du har tagit ett beslut som inte många gör idag. Man kan se att antalet renoveringar i Stockholm ökar, men man kan också se att många av dessa inte når den kvalitet man strävar efter; något som är en direkt följd av att man som privatperson valt att sköta allt på egen hand. Att anlita en snickare är helt rätt beslut.

Det man däremot måste vara medveten om är att det finns en tydlig skillnad mellan olika snickare och olika företag i Stockholm också. Skillnader som kan vara direkt avgörande kring huruvida ditt planerade projekt följer tidsramen, följer budgeten och - framförallt - når den kvalitet du vill ha och betalar för. Tyvärr råkar många ut för rena fuskjobb i samband med att man anlitar en snickare. Man tror sig betala för professionalism, men det visar sig vara ett arbete som inte nämnvärt skiljer sig från det man själv skulle kunnat åstadkomma.

Stockholm är en större stad. Det innebär fler snickare - och en högre risk för att bli lurad. Undersök alltid företag på djupet innan du skriver ett avtal. Och: betala aldrig i förskott.

Det stora problemet är att Stockholm är en storstad och att det således också finns ett stort utbud av yrkesmän. Fuskande företag kan gömma sig bakom fina fasader och komma undan med sina lågkvalitativa jobb på ett helt annat sätt än vad motsvarande företag kan göra i en mindre stad. Vi tänkte ge några tips kring hur du hittar en seriös, kunnig och kompetent snickare i Stockholm och hur du undviker de sämre.

Tips för att hitta en kompetent snickare

De flesta snickare är skickliga och utbildade. Det måste tilläggas. Men, det finns några ruttna ägg därute som skor sig på folks förhoppningar. Det tydliga är att dessa ofta kommit fram efter att Rot-avdraget såg dagens ljus. Där man tidigare såg svarta jobb så ser man idag fuskjobb - det är en bitter konsekvens att detta, annars så fördelaktiga, avdrag.

Som privatperson så måste man utgå från att man kan bli lurad i samband med att man står inför att anlita ett byggföretag. Detta gäller såväl för större som mindre projekt. Det kanske låter cyniskt, men det gör att man också är mer uppmärksam på de små detaljer som kan skilja en seriös aktör från en oseriös sådan. Vi tänkte här nedan räkna upp några tips som kan ge dig rätt snickare i Stockholm och som kan göra att just ditt byggprojekt sker på ett säkert sätt - inom den överenskomna tiden och till rätt pris. Låt oss börja:

  • Offerter. Du kan - och ska! - ta in flera offerter. Det brukar vara gratis - men se till att detta tydlig framgår också. Jämför alla anbud och agera sedan på ett sådant sätt att du kastar bort de dyraste och de billigaste. Det senare låter kanske konstigt, men vår erfarenhet är att många fuskjobbare lockar med låga priser som är svåra att motstå. Till mångt och mycket får du vad du betalar för.
  • Undersök: Kolla upp företaget innan. Ring skatteverket och kronofogden för att kolla upp kring skatter och eventuella skulder. Be att få nummer till tidigare kunder och se till att ringa dessa. Ju mer tid du lägger ner på att undersöka, desto mer minskar risken för fuskjobb. Ta dig tid!
  • Behörighet. Om det handlar om ett större projekt - enligt totalentreprenad vid exempelvis en badrumsrenovering - så ska du kolla upp att det finns behörighet för våtrumsarbete och att det finns behöriga elektriker och installatörer i arbetslaget. Var hård på detta, många företag skickar folk som saknar sådana. Man gör det av den enkla anledningen att få bemödar sig att kolla upp vad som gäller.
  • Besiktiga och betala: Vid byggjobb kan du följa en formel som förkortas B&B - besiktiga och betala. Förenklat: du ska betala då jobbet är besiktigat och godkänt - gärna av en extern besiktningsman. Betala aldrig i förskott!

Så blir du en målare

10 maj 2020

Oavsett om man ska välja utbildning efter grundskolan eller senare i livet så finns det en hel uppsjö av yrken att välja mellan. Är du praktiker eller teoretiker? Vad tycker du är roligt?

Tänka sig att inget är omöjligt. Så länge man vågar drömma så finns det möjlighet för nya äventyr. På arbetsförmedlingens hemsida kan du få tips om hur du går tillväga. Där kan du även göra test för att se vilka olika typer av yrken som passar dig. Gillar du att arbeta med kroppen? Jobba både ute och inomhus? Vara med och förändra miljöer? Att skapa trivsel och skönhet? Ja då kanske målaryrket kan vara någonting som passar. Så hur gör man?

Olika valmöjligheter

Man kan gå ett bygg- och anläggningsprogram på gymnasial nivå, välja en vuxenutbildning eller så kan man kontakta olika företag och söka som lärling och börja där. Att få lära sig yrket av de som kan det allra bäst. Om man googlar på nätet så hittar man massor av olika alternativ på utbildningar kanske i närheten av där man bor. Sen är det bara att söka och man är ett steg närmare drömmen. Målare är ett yrke som är väldigt eftertraktat så här hittar man många arbetstillfällen. Att vara målare är inte bara att måla väggar i lägenheter utan så mycket mer.

Så vad gör en målare egentligen?

Som sagt så handlar det inte bara om att måla rakt upp och ner. Det krävs mycket kunskap för att arbetet ska bli bra och hållbart. Underarbetet är minst lika viktigt för att slutresultatet ska bli perfekt. Det kräver också att man vet hur färger ska blandas för att få fram önskad nyans. Tapetsering är en del av en målares vardag och här finns en hel värld att utforska. Att göra fondväggar eller kanske tapetsera tak. Det är egentligen bara man själv som sätter gränser.

Att måla på massor av olika ytor och skapa vackra miljöer som ger kunderna stor glädje i livet är en del av vardagen. Man gör skillnad genom sin expertis och erfarenhet. Att hjälpa och att guida bland färger och tapetstrukturer kan vara hur roligt som helst. Att få vara den som hjälper genom sitt kunnande och sin erfarenhet att inspirera till nya ideer. Få kunden att tänka i andra banor. Att se alla spännande möjligheter och botanisera fritt mellan dem. Det är skaparglädje när den är som bäst.

← Äldre inlägg