logo-image

Allt detta måste du ordna innan ett bygge

Alla som planerar att bygga nytt måste genomgå en tröskel av byråkrati innan de kan sätta igång. Har man inte byggt hus eller gjort omfattande renoveringar förut, som kan ha krävt bygglov, kan man bli överraskad över den stora mängd byråkratiska processer och blanketter som ska fyllas i. Det tar sin tid innan allt är klart och man får ett godkännande att sätta igång. Är man privatperson som ska bygga antingen ett helt nytt hus, eller en tillbyggnad, eller renovering av ett hus, kan det vara svårt att vet riktigt hur en bygglovsansökan ska se ut och vara för att gå igenom stadsplaneringsnämnden i en kommun.

Be om hjälp till ansökan om bygglov

I sådana fall kan man faktiskt be det byggföretag som ska utföra själva bygget, renoveringen eller tillbyggnaden om hjälp. De har till skillnad från oss lekmän gjort bygglovsansökningar tidigare  och är vana vid hur man går till väga. Om man är osäker på hela den process som det innebär att bygga, kan man ta in konsulter som är vana vid vilka andra ansökningar och blanketter som ska fyllas i, innan ett bygge är klart. Här tar vi upp annan byråkrati som ska till innan bygget är klart.

Vatten och sanitet

Varifrån ska  du ta ditt vatten och hur ska du anlita till kommunens avlopp. Dessa frågor måste lösas och det är du som måste ha lösningen. Det är inte kommunen som löser det åt dig. Här kan du ta konsulter till hjälp, eller fråga byggfirman som du anlitar (om du anlitar en sådan). Det är sällan en byggfirma som förser dig med ett nyckelfärdigt hus, som kan hjälpa till med sådana saker.

Bredbadsanslutning

Att få en bredbandsanslutning är mycket viktigt för de flesta. Detta är inget problem så länge man bygger inom en storstad, det är först om man bygger på landsbygden som detta kan vara ett litet problem. Kommunerna är ansvariga för att förse sina invånare med möjligheten till bredband, även om de själva inte tillhandahåller det.

Bygglov tar lång tid

En bygglvosansökan kan ta lång tid, oavsett om du råkar bo i Stockholmsområdet som i Huddinge, Botkyrka eller någon annanstans i huvudstadsområdet. Ofta börjar man innan planeringen av själva bygget, med att för det första ansöka om bygglov eftersom det tar så pass lång tid. När man väl har fått bygglovet kan man sedan börja med att ordna den andra delen av byråkratin. Vilken byggfirma vill du anlita? Vilket byggmaterial? Vad för sorts grund? Och hur ska tomten se ut? Alla frågor som man alltid kan få hjälp ifall man anlitar ett byggföretag.

20 Jun 2018