logo-image

Är asfalt miljövänligt?

I och med den ökade miljödebatten så hamnar alla oljebaserade produkter under lupp. Men hur miljöfarligt är asfalt? Varför används asfalt och finns det några likvärdiga alternativ numera?

Asfalt består till största del av stenkross och bitumen, som är oljebaserad, och som därmed är beståndsdelen i asfalt som främst ifrågasätts när det gäller miljövänligheten. Det är oftast den uppbrutna gamla asfalten som man anser är problemet då den inte är återvinningsbar och dessutom räknas som farligt avfall. Det beror dels på bitumen och på att asfalt även består av diverse kemikalier som kan vara direkt skadliga för djur- och växtliv. Ett problem är även tillverkningsprocessen avger kemikalier och ångor som påverkar vår miljö på ett negativt sätt som man nu alltmer börjat ifrågasätta på allvar. Asfalt är en vägbeläggning som är mycket väl fungerande och tålig för såväl väder, vind och det slitage och tyngd som trafiken utsätter den för. Dessutom har asfalt en dränerande effekt, såväl som bärande i jämförelse med de alternativ som funnits tidigare. Det har därför varit en svår avvägning att göra men nu verkar det som att forskningen har kommit ikapp.

En alternativ vägbeläggning

Men ingen behöver vara orolig för att alla motorvägar en dag kommer vara leriga grusvägar som man skumpar fram på. Forskare har redan hittat ett alternativ till bitumet som de anser kan fungera som bindemedel. I och med forskning gällande alternativa bränslen så har man hittat ett sätt att göra bensin och flygbränsle på rester från skogsbruket. Det blir då en restprodukt vid tillverkningen som heter lignin och som har så pass liknande egenskaper som bitumen att man anser att det ska gå att ersätta bitumen till viss del med lignin och därmed minska miljöpåverkan och öka livslängden. En vinst på alla sätt.

Användningen av asfalt idag

Asfalt är den vanligaste vägbeläggningen förutom grusvägar eller naturvägar, och även den mest hållbara. Men asfalt används inte enbart till vägar utan materialet har även hittat sin väg inomhus. Det vanligaste är som golv i garage, men materialet har även börjat användas som golvbeläggning i lokaler och bostäder istället för de vanliga golvbeläggningarna som trägolv, parkett, laminat och klinker. I och med det utökade användningsområdet så går det även åt mer bitumen och därmed anser man att utvecklingen går åt fel håll. Kan man alltså minimera användningen av oljebaserade ämnen, trots att själva slutprodukten ökar, så är det ett önskvärt scenario. Vi rekommenderar att läsa mer på denna sida: https://www.asfaltgöteborg.nu

1 May 2020