logo-image

Är det dags för fönsterbyte i er bostadsrättsförening?

Var det länge sedan fönstren byttes i er bostadsrättsförening kan det vara dags för det. Ett fönsterbyte bidrar till lägre energikostnader och mer trivsamhet.

Om de boende i er bostadsrättsförening börjat klaga på att det drar från fönstren, att det aldrig lyckas bli riktigt varmt i lägenheten trots att elementen är i full gång eller att det inte längre går att få isär fönstren vid fönsterputsning kan det vara dags för ett fönsterbyte. En annan indikation på att fönstren inte är helt optimala är höga värmekostnader.

Även om byte av fönstren är en viktig del av underhållet av fastigheten är det något som lätt kan glömmas av eftersom det görs så pass sällan. Generellt kan man säga att fönster av trä och plast behöver bytas ut vart 30:e år medan fönster av aluminium håller ungefär 50 år. Ett fönsterbyte kan kosta en del, men det är en investering som snabbt lönar sig. Dels så bidrar nya fönster till lägre energikostnader, dels så blir bostadsrättsföreningen mer attraktiv för nya köpare.

Hitta passande fönster inför fönsterbytet i er bostadsrättsförening

När ni ska välja fönster är det några olika saker som ni behöver tänka på och ta hänsyn till. En viktig aspekt är det estetiska. Fönstren ska i så stor mån som möjligt passa ihop med fastigheten. En annan aspekt är vilka egenskaper fönstren bör ha. Med det utbud som finns går det ofta att kombinera och anpassa så att ni får precis det ni är ute efter vid ert fönsterbyte i bostadsrättsföreningen.

19 May 2022