logo-image

Asbestsanering Uppsala - säkerställ en trygg rivning

Asbest är ett gammalt byggmaterial som användes fram till 1982 innan det förbjöds i Sverige. Ser man till asbest så handlar det om ett material som uppnår extremt bra nivåer vad gäller brandskydd, isolering, bullerdämpning och då det dessutom är extremt slitstarkt så handlar det om en svårslagen lösning.

Men, det som upptäcktes var att asbest, sina styrkor till trots, hade en enorm avigsida. Vid hantering av asbest frigörs nämligen ett damm som ligger kvar länge i luften och som vi inandning kan leda till fruktansvärda sjukdomar och skador i våra lungor. Många som arbetade med asbest under den period då materialet användes som mest har exempelvis drabbats av cancer. Detta ligger alltså bakom stoppet av användande. Men, asbest finns fortfarande kvar.

Professionell asbestsanering är ett måste

Man byggde hus innan 1982 också, eller hur? Bor du i ett äldre hus i Uppsala och planerar att riva, renovera eller i övrigt förändra på insidan av detta så kan det vara ett bra beslut att först säkerställa att det inte finns asbest i materialet. Handlar det om exempelvis eternitplattor så är det en tydlig indikation på att en asbestsanering i Uppsala bör ske innan du fortsätter ditt projekt.

Det finns företag som specialiserat sig på asbestsanering i Uppsala och dessa företag kan även genomföra mätningar och kontroller hemma hos vanliga privatpersoner. Skulle en sådan mätning och kontroll visa att det de facto finns asbest i din villa så är det viktigt - extremt viktigt! - att saneringen sker på ett professionellt sätt, med rätt utrustning och med rätt skyddsåtgärder i övrigt. En asbestsanering i Uppsala ska även anmälas till Arbetsmiljöverket innan - vilket säger en hel del om arbetets precision och krav på rätt kunskaper.

I samband med en asbestsanering i Uppsala måste man säkra området och grannskapet i övrigt. Som sagt: asbest ligger kvar i form av damm och kan orsaka enorma skador. Felhantering kan, helt enkelt, få fruktansvärda konsekvenser. Misstänker du att det finns asbest i ditt hus? Se till att få klarhet i detta innan du går vidare med en rivning eller en renovering!

Hitta mer infomration om asbestsanering på https://www.asbestsaneringuppsala.se/

6 Feb 2023