logo-image

Att bygga en kallmur

Att bygga en kallmur är ett projekt som kan vara både tungt och tids- och energikrävande. När det väl står färdigt är en kallmur dock något som både är funktionellt och vackert att titta på. Beroende på hur stor muren är, är det möjligt att du kan utföra arbetet på egen hand. Bäst görs det dock troligtvis om man är minst två, inte minst eftersom trevligt sällskap kan liva upp det ofta monotona och tunga arbetet.

Skillnaden mellan kallmur och en ”vanlig” mur (bruksmur) är att en kallmur är lagd, snarare än murad. Att muren är lagd ger ett utseende som ser naturligt, handgjort, enkelt och vackert ut. Ytterligare en fördel med kallmurar är att de är lätta att utsmycka med olika typer av växter.

Bra sätt att ta tillvara på sten

Om du redan har mark med mycket sten som bara ligger, är det nu ett bra tillfälle att ta tillvara på dem istället för att forsla bort dem mot en kostnad. Lägger du en kallmur med dessa typer av bumlingar blir resultatet ofta vackert med hänförande skiftningar i färgerna.

Om du inte har mark med bumlingar som bara ligger, är det en idé att kontakta en bonde eller annan markägare i närheten. Förmodligen blir denne bara glad av att du kommer och forslar bort sten från marken – såvida inte han eller hon själv har planerat att bygga en kallmur.

Du kan även vända dig till ett stenbrott för att få tag på sten. Vanligtvis behöver du inte betala för stenen, utan endast frakten för den. Har du tillgång till utrustning som gör att du kan frakta sten blir en kallmur ett billigt och vackert projekt. Behöver du anlita någon för att sköta transporten kan kostnaderna visserligen stiga lite, men sett till resultaten anser de flesta att det är en kostnad värd att ta.

Smycka ut din kallmur med växter

En kallmur kan med fördelas planteras i. Dock gäller det att välja växter som klarar av den torra miljö de skall sättas ner i. Dessa finns det många av och det räcker vanligtvis att gå till din närma blomster- eller trädgårdsbutik för att få tips, råd och rekommendationer.

För att kunna njuta så mycket som möjligt av växterna rekommenderas det starkt att välja plantor med olika blomningstider. Att hitta en växt som blommar året runt är svårt – men har du många olika sorter kan du få vackra blommor under nästan hela året. Dock inte samtidigt, givetvis.

1 Aug 2017