logo-image

Att tänka på i budgeten för en köksrenovering

Om du ska göra om i köket kommer du att få lägga ut en del pengar under den närmsta tiden. Hur mycket beror givetvis på hur mycket du ska göra om. Ska du bara byta ut skåpsluckorna? Eller ska du göra en helrenovering med bytta stammar, bänkskivor och vitvaror? Om det är det senare krävs en gedigen budget för att arbetet ska flyta på bra utan att kostnaderna sticker iväg.

Bänkskivorna

Bänkskivorna är att av de större besluten att ta inför en köksrenovering. Ska du ha stenskivor? Bänkskivor av trä? Ska du ha stenskivor i granit till exempel, får du räkna med att det blir en ganska stor utgiftspost i budgeten. Samtidigt menar många att just stenskivor i granit är ett mycket bra ekonomiskt val, eftersom det har en enormt bra hållbarhet och lönar sig på lång sikt. Läs mer här.

Köper du bänkskivor i trä kommer du att behöva lägga tid på att underhålla dem regelbundet. Träskivor är förhållandevis känsliga mot både fläckar och fukt, vilket får många att välja stenskivor istället. Samtidigt är själva inköpskostnaden för träskivor ofta mycket lägre än stenskivor.

Sätt inte ett absolut tak från början

Det är bra att sätta en gräns på hur mycket man kommer att spendera på köket. Samtidigt är det bra att sätta ett tak som, om det dras över, inte innebär stora påfrestningar för privatekonomin. Taket bör vara så pass högt att du har utrymme att stretcha budgeten något utan att din privatekonomi far illa.

Taket beror såklart på hur mycket resurser man har och hur mycket man vill lägga på köket. Men om ni sätter ett tak som går att stretcha med några tusenlappar, gör ni er redo för oväntade utgifter under processen. Oväntade utgifter är inget ovanligt och är något som bör tas hänsyn till. Samtidigt ger det er spelrum att, om ni ångrar er, till exempel välja dyrare stenskivor istället för billigare bänkskivor i trä.

Var realistisk

I budgeten bör ni inte räkna med att ni kommer kunna pruta en viss summa på till exempel elektrikern eller någon särskild vara. Ni bör vara så realistiska som det går så att ni inte får några utgifter som överraskar er. Priserna som ni sätter i budgeten bör vara säkra. På så vis kan mer utrymme i budgeten frigöras om ni väl lyckas pruta på någonting.

Om ni ska göra prisjämförelser är det bra att göra det på förhand, innan ni sätter ner den exakta siffran i budgeten. På det sättet har ni en kalkyl som speglar det faktiska förloppet så exakt som det går.

13 Oct 2017