logo-image

Att tänka på inför OVK besiktning

Är det någon skillnad på att besiktiga en byggnad eller en bil? Går det att förbereda sig inför en kontroll av husets ventilationssystem? Vad är viktigt att tänka på inför en besiktning?

Att förbereda sig inför en besiktning av ventilationssystemet låter kanske lite befängt. Men faktum är att det alltid går att göra något. Både för att underlätta för besiktningsmannen men även för dig själv. Tänk dig att du ska till tandläkaren. Det viktiga här är ju att se över sina tänder på daglig basis. Likadant är det med den huskropp du har i din ägo. Dagliga rutiner och god vård av det lilla kan göra underverk i det stora. Har du någon gång lämnat in bilen på besiktning vet du att det är samma som gäller där. Kolla över bromsar och se till att ljusen fungerar som de ska.

Vad behöver den enskilda människan tänka på?

Du som är boende och kanske har gjort ett ingrepp i interiören som påverkar ventilationen kan bli ersättningsskyldig. Tänk därför på att kolla upp så att den ändring du gjort inte påverkar ventilation en på ett negativt sätt. Det kan vara enkla saker som du kanske inte tänker på. Låt oss till exempel säga att du låtit göra om i badrum eller kök. Det kan påverka ventilationen en hel del mer än man tänker på. Finns det fläktar som håller en hög standard? Fungerar köksfläkten som den ska? Har du monterat in en köksfläkt som inte håller den standard eller når upp till de krav som behövs kan det orsaka sämre ventilation för hela fastigheten. Du blir därmed en indirekt orsak till andra människors ohälsa och kan även bli ersättningsskyldig i samband med åtgärdande av ventilationssystemet. Här gäller det att veta vad man gör när man renoverar.

Vad ligger på fastighetsägarens ansvar?

När det gäller fastighetsägarens ansvar är det viktigt att denne ser över alla enklare brister som skulle kunna uppstått under åren. Det är nu det kan vara läge att få gjort en del smärre ingrepp som du kanske varit medveten om men inte gjort innan. Lite som när du tittar över bilen innan en besiktning gör du en del rutinmässiga kontroller. Det är bra om småsaker av enkel karaktär är åtgärdat, det leder ju bar till fler plumpar i protokollet och det är ju det du vill undvika. Så kolla vad du själv kan gör med enkla medel. Resten är det besiktningsmannens sak att hitta. Vi rekommenderar denna hemsida: https://www.ovkbesiktning.nu/

28 May 2020