logo-image

Att tänka på när du ska bygga nytt hus

Har du köpt en tomt och planerar att bygga ett nytt hus till dig och familjen? Grattis, det kommer att bli ett förhoppningsvis roligt och lärorikt projekt. Det finns dock vissa fällor man ska försöka undvika innan man sätter spaden i jorden.

Utrymme i budgeten

Se till att ha ordentligt med utrymme för oförutsedda utgifter när du budgeterar ditt hus. Var noga med att ha alla förutsättningar med när du begär offerter från byggfirmor, vilka material du vill använda, hur åtkomsten är på tomten för kranar och transporter osv. Se till att kontraktören kommer till platsen och inspekterar den. Gör en generös kalkyl över vad allt kommer att kosta och lägg på 10%. Det är den summa du bör ha att röra dig med när du startar.

Behövs marksanering?

Kontakta kommunen och hör om det finns någon prick för marksanering hos dem, annars kan det komma som en obehaglig överraskning. Ansvaret för marksanering ligger alltid hos den som köpt tomten, dock är det något som många tomtköpare glömmer att kolla. Många villaområden ligger idag på platser där det förut bedrevs små industrier som smedjor, tvätterier etc; verksamheter som spred miljöfarliga ämnen i jorden. Har du köpt marken av kommunen och de har glömt informera dig om detta är det de som ska bekosta saneringen, men har du köpt av en privatperson som inte vetat om problemet kan det röra sig om ett dolt fel. Kontakta kommunen för att utreda ansvarsfrågan.

Kolla även med kommunen om det finns några planbestämmelser för tomten som dikterar hur du får bygga. Ta även reda på att vatten och avlopp är framdraget i enlighet med kommunens bestämmelser. Är området på något vis naturskyddat kan det finnas riktlinjer hos kommunen om att vissa trädsorter inte får tas ner, exempelvis ekar och ädellövträd. Tar du ned ett skyddat träd kan du åka på dryga böter.

Vilken form av entreprenad?

Har du gott om tid och gott om arbetsvilliga vänner kanske du väljer att göra en del av arbetet själv, eller vill du hellre att någon annan sköter byggandet så att du kan koncentrera dig på jobb och familj? Det finns lite olika vägar att gå.

Att välja totalentreprenad innebär att en och samma entreprenör samordnar och leder allt arbete på huset, från ritning till nyckelfärdigt. Det här är det bekvämaste och dyraste alternativet.

Generalentreprenad innebär att du dels skriver avtal med någon som ritar eller levererar huset, dels med en byggare som bygger eller monterar själva huset och drar in el, vatten osv. Kanske har du en vän som är arkitekt och som kan hjälpa dig att visualisera dina idéer.

Delad entreprenad betyder att du skriver kontrakt med flera leverantörer, dvs glasfirma, elektriker, byggare mm. På så sätt kan du välja att göra vissa moment själv och på så sätt få ner priset. Det kan vara tidsödande att begära in offerter från en mängd olika företag, men i slutändan finns här mycket pengar att tjäna.

Som du ser finns det en del att tänka på inför byggandet av ditt nya hus, men det är väl värt att gå igenom dessa steg, det kommer att få ditt husbygge att löpa på smidigt och utan onödiga överraskingar.

12 Oct 2017