logo-image

Bastuns historia

Hur gammal är bastun? Varför började man bada bastu och hur gjorde man? Det är nog ingen som vet när bastukulturen föddes och inte heller var, eftersom den föddes på olika håll i världen. Romarna, grekerna, perserna, till och med vikingarna har alla badat bastu på sina håll. Indianerna har badat ”rökbastu” i heta tält (på vissa håll gör man det fortfarande som en slags initiationsrit. Arkeologer har hittat rester av bastubadande hos perserna redan för över 3.000 år sedan. Grekerna och romarna badade i vackra badhus byggt i marmor, ”caldarium”; varmbadsrum när temalbaden.

I Norden började vi basta vid Kristi födelse

Man tror att man började basta i Norden för ungefär 2.000 år sedan. I Finland kallar man bastun för sauna, som är ett sammansatt ord av ”savu” och ”maja”. Savu betyder rök och maja stuga, alltså är sauna en rökstuga. Den första bastun byggdes som en nedgrävd håla med en skorsten nergrävd i en sluttning. Även svenska vikingar bastade, man tror att de tog med sig bastukulturen från tiden då de härjade i Konstantinopel. Väl hemma igen byggde de liknande badhus som man sett i nuvarande Turkiet. På svenska kommer ordet bastu, också av ett sammansatt ord av bad + stuga=badstuga -> bastu

I Stockholm bastade man i regeringens residens

Till och med den svenska huvudstaden har sin egen bastu-historia; Rosenbad, maktens centrum har namnet efter ett badhus från 1684. Inför en kvinnas giftermål strödde man rosor i bastun. Tyvärr missbrukades bastandet och förbjöds då fenomenet förknippades med sexuella aktiviteter och prostitution. Man såg en epidemi av syfilis, vilket ledde till att man ansåg bastu-badande som något fult och syndigt. Däremot lyckades man hålla bastubadandet till en aktivitet inom familjen i Finland, Estland, Ryssland och nordligaste Sverige. Med bastu-förbudet avtog intresset för bastubadande ordentligt. 

Bastun kom tillbaka till Sverige 1900

Det var först under 1900-talet som bastun försiktigt gjorde sitt återtåg i Sverige. Då utgjorde bastun det renaste rummet i ett hem. Där kunde kvinnorna föda barn, man använda bastun till både tvättstuga, för torkning och rökning av mat. Att bastun skulle bli lika populär som i Finland är knappast att tänka på i Sverige, men däremot ingår den i samtliga simhallar och spabad. I Finland äger varje familj sin egen bastu, om inte i hyreslägenheterna, så i det gemensamma utrymmet för alla. Där bygger man först bastun, sedan resten av villan, eller sommarhuset. Vilket säger en del om vilken del av huset man anser är viktigt. I Sverige blir bastuutrymmet gärna tvättstuga, eller torkstuga, vilket säger en del om hur viktig man anser bastun vara här.

Bastu på sommarstugan populärt

Om vi svenskar väljer att ändå bygga en bastu brukar den uppföras på sommarstugorna runt om i vårt land. Där kan de anta all sorts former; som ett båthus, vid stranden, som en tunna, ett basturör, eller som en rund liten stuga. Många väljer att bygga den som ett Attefallshus, eller som dess mindre kusin; Friggeboden. Har du någonsin bastat i en bastutunna? Varför inte? Prova nästa gång du får chansen.

25 Jan 2018