logo-image

Behöver du bättre isolering?

Dålig isolering ger mycket problem som man inte tänker på. Otäta byggnader släpper in både kyla på vintern och värme på vintern. Detta ger betydligt högre energikostnader eftersom det kräver mer energi att hålla temperaturer på en bra nivå, oavsett årstid.

Det rekommendas starkt att se över den egna isoleringen för att se vad som kan göras för bättre och billigare inomhusmiljö. Det finns flera företag som sysslar med ventilation i Eskilstuna som kan göra en besiktning och komma med förslag en bättre ventilation och lägre energikostnader. 

Hur går man tillväga?

En vanlig och enkel åtgärd när man vill tilläggsisolera ett hus är att börja på vinden. Det brukar dessutom betala sig efter några år tack vare de lägre energikostnaderna som man får.

Tilläggsisolering har inte bara ekonomiska fördelar. Det blir självfallet en bättre innemiljö tack vare att kalldrag och drag försvinner. En positiv bieffekt är att man gör miljön en tjänst då man sparar på energi och minskar koldioxidutsläppen effektivt.

Hur mycket energi sparas?

Storleken på besparingen beror till exempel på hur mycket tilläggsisolering som installeras och klimatet där huset står. Sedan beror det på den befintliga isoleringens status och material. När man anlitar en expert på isolering går de systematiskt igenom hela huset. Man börjar alltid med eventuell vind och undersöker förutsättnignarna för en effektiv tilläggsisolering. 

Tilläggsisolera vinden

Det är viktigt att undersöka om konstruktionen är tillräckligt lufttät. Man försöker se om och hur man ska förhindra att ventilationsluften att tränga in i isoleringen via takfoten. Det kan göras med skivor eller naturligt lösull. 

Det är viktigt att se till att ytskiktet att obrutet och att det finns en lagom luftspalt mot yttertaket. Husets vindavledare behöver vara minst 130 mm över färdigsprutad isoleryta och det är viktigt att det lutar tätt mot takstolen. Själva luftspalten bör vara minst 25 mm mellan yttertak och skiva.

Det är vikigt att tänka på att fästa skivans underkant mot vägg eller hammarband. Det gör att luften inte kan blåsa in i isoleringen. Men det finns konstruktioner där det inte behövs någon luftspalt. 

Ett vanligt material inom isolering är TTC. Det är en sedan många år en etablerad och effektiv metod. Isoleringen är innehåller ett cellplastskum, vilket ger den klass 33 i isoleringsvärde. Det är det högsta klassificeringen som finns idag. Man applicerar det med en specialmaskin effektivt ger en hundraprocentig fyllnad. Den håller väldigt dessutom väldigt länge vilket är en stor fördel.

30 Jun 2019