logo-image

Behöver du lättarbetad betong?

Som de allra flesta vet använder man betong när man behöver ett hårt och tåligt material. Men på grund av sin stora tyngd passar det sig inte på alla platser. På tak, vindar och i väggar går det oftast inte att använda vanlig betong. Många tror att det inte finns något alternativ till betong när man bygger en grund till ett hus.

Ett bra alternativ är så kallad cellbetong som är en lättare betong. Det är en lättviktsbetong där sten och grus ersatts med lätta cellplastkulor. Det innehåller i övrigt cement och vatten vilket gör att det är ett mycket hållfast och hårt material. Men den avgörande faktorn till att den blivit populär är dessa låga vikt. Jämför med vanlig betong är cellbetongen upp till 90 procent lättare vilket gör den lämplig vid till exempel husgrunder, undergolv, väggar, tak och isolering.

Fördelar med cellbetong

Cellbetong har mycket bra värmeisolerande egenskaper vilket gör att det passar bra på golv i källare och badrum med mera. Den fyller lätt ut stora hålrum men och väger bara några hekto per liter. Det är ett lättarbetat material och går utmärkt att slipa och lägga golv av parket eller klinker över det.

Materialet är mycket flexibelt och kan enkelt läggas mot både jord eller trä. Det är viktigt att lägga en PE-folie emellan för att säkerställa god isolering. När det gäller poolarbeten är det perfekt att fylla grunden med cellbetong. Det är tåligt, hållbart och hållet tätt mot vatten så det är idealiskt för poolen.

När man lägger cellbetong

När man lägger cellbetong lägger det sig tätt intil kanter och hörn på ett effektivt sätt. Det går bra att pumpa cellbetong längre sträckor vilket gör det lätt att arbeta med. Det hårdnar snabbare än vanlig betong och går bra att slipa och behandla efteråt.

Det går att lägga till exempel klinkers och parkett utanpå efter spackling. Det går även att använda cellbetong i väggar på grund av sin låga vikt.

Fungerar även vid takarbeten

När man arbetar med tak kan det vara svårt att hitta bra material som inte är för tungt. Tack vare sin låga vikt kan man använda lättbetong som grund på taket. Materialet är vattentätt så man kan med fördel forma rännor för regnvattnet att rinna via ner i stuprör.

Man kan också använda det som droppskydd på plåttak. Det går även utmärkt att cellbetong både med eller utan nätarmering direkt på det befintliga taket. vid behov.  

23 Jun 2019