logo-image

Bostadsrättsförening fick utfört takbesiktning i Stockholm

I samband med takbyggen på entreprenad för bostadsrätter i Stockholm kan man behöva utföra takbesiktning. Det finns firmor som är specialister på det.

Humlans bostadsrättsförening i Stockholm hade sina lägenheter i en gammal fastighet från trettiotalet. Taket hade sedan länge behövt åtgärdas. Nu hade man lyckats budgetera för detta och arbetet hade lagts ut på entreprenad. Äntligen hade det nya taket också kommit på plats. Förutom att det nu var tätt så hade det verkligen också blivit ett lyft för husets utseende.

Nu var det dags att beställa entreprenadbesiktning för att få bekräftat att arbetet var ordentligt gjort och att det följde alla regler och lagar. Man anlitade då en välrenommerad firma för takbesiktning. Besiktningsmannen som kom var naturligtvis väl insatt i takkonstruktioner. Han kunde även entreprenadjuridik var van vid att tolka avtal.

Det kan behövas ytterligare en takbesiktning

Granskningen av taket inleddes, både invändigt och utvändigt. Det såg otäckt farligt ut när han var uppe på taket, men naturligtvis använde han ordentlig säkerhetsutrustning. Efter att besiktningsmannen noggrant hade utfört sina kontroller, meddelade han att han hade hittat några små brister. De skulle dock bli lätta att åtgärda. Allting sammanfattades i ett protokoll som överlämnades.

Utgående från protokollet kunde entreprenören åtgärda det som behövdes. Det var inga större problem. Därefter anlitades besiktningsmannen igen för en ny, kompletterande takbesiktning. Han konstaterade att alla små brister hade rättats till och att taket nu såg mycket bra ut. Det skulle säkert hålla i minst 50 år till.

2 Jun 2022