logo-image

Bygg ett Attefallshus i Stockholm

Att bygga kräver ett bygglov och för att få ett bygglov så krävs det byråkrati och byråkrati i Sverige tar väldigt lång tid – det bygglov man söker kommer alltså att försena byggnationen så till den milda grad att det inte är mödan värt”.

Ungefär så resonerar många och naturligtvis så har vi medvetet överdrivet här. Vi vill nämligen slå ett slag för en byggnation som inte kräver något bygglov utan där det räcker med ett godkännande från Byggnadsnämnden i den kommun där man bor – ett godkännande som går fort att få.

Bygga utan bygglov – talar vi om en så kallad friggbod och en byggnad av väldigt liten modell? Nej, vi talar däremot om en slags utveckling av en friggebod och detta i  form av ett Attefallshus. Dessa båda byggnader har – utöver att man inte behöver ansöka om bygglov – gemensamt i varifrån deras namn kommer från. Attefallshus kommer av efternamnet tillhörande vår förre bostadsminister Stefan Attefall och Friggebod av en ännu tidigare sådan – Birgit Friggebo.

Hyr ut ditt Attefallshus

Vad innebär då ett Attefallshus och och hur kommer det sig att vi vill slå ett slag för detta? Jo, det hela är enkelt och vi säger här att du bor i Stockholm och vill bygga ett Attefallshus – du ha sökt- och fått ett godkännade av byggnadsnämnden – och de mått du ska förhålla dig till här är 25 meter2. Där har vi den stora fördelen – ett Attefallshus är en relativt stor byggnad; 25 meter2 är en yta som mycket väl kan fungera som bostad och det är också lite av planen.

Vi nämnde ovan Attefallshus var döpt efter en bostadsminister och där denne Stefan hade särskilt en stad i åtanke med att förenkla processen med ett bygga ett sådant hus; den stad i Sverige där bostadskrisen är som störst – Stockholm.

Kort sagt; kunde fler familjer i Stockholm använda denna möjlighet, bygga ett Attefallshus och därefter hyra ut detta som bostad så skulle också en del av bostadssituation kunna förenklas. Hur ahr då detta gått? Här ska vi vara ärliga och säga att det inte fallit så väl ut – men vi ska tillägga att detta till stor del beror på att folk inte sett denna möjlighet.

Man kanske har varit medvetna om att man kan bygga ett Attefallshus – men man har inte lekt med tanken på att man de facto kan hyra ut detta och tjäna lite pengar på köpet. Kort sagt; vi tror att fler borde bygga ett attefallsshus och om man själv inte har någon nytta av det – ja, då kan man hyra ut det; något som definitivt inte kommer att bli något större problem i Stockholm.

21 Mar 2018