logo-image

Bygga hus – betonggjutning

Gjuten betongplatta på mark är den vanligaste formen av husgrund till småhus. Metoden började användas i större utsträckning under 60-talet, dock har hus med betongplatta från denna tid ofta stora problem med fuktskador. Anledningen till detta var att isoleringen ofta lades ovanpå betongplattan samt att trästommar fästes direkt i betongen. Numera isoleras alltid en betongplatta underifrån med cellplast, vilket gör att fuktproblemen nästan helt försvunnit från hus med denna typ av grund.

För dig som ska bygga hus är betongplatta antagligen den bästa lösningen, och den som de flesta byggfirmor använder sig. När det kommer till betongjutning är det alltid bäst att låta en erfaren byggfirma göra jobbet, men vi tänkte här ändå i korta drag gå igenom hur en husgrund med gjuten betongplatta är uppbyggd. VIll du läsa mer om betonggjutning rekommenderas denna site.

Grundlager av bergkross och makadam

Det understa lagret består av bergkross, på vilket läggs makadam. Bergkross och makadam är krossad sten, varav makadamen är den lite mindre sorten. Makadamen och stenkrossen förhindrar tjälen och gör att grunden blir mer fuktsäker. Dessa stenlager packas hårt och utgör grunden för isoleringen.

Isolering med cellplast

På stenlagret läggs sedan cellplastskivor som isolering. Isoleringslagret består av flera lager cellplastskivor och är oftast mellan 250-400 mm tjockt. Skivorna läggs omlott så att inga skarvar bildas. Rörgenomdragningar tätas och görs helt fuktsäkra. Mellan det understa och näst understa lagret cellplast läggs dessutom oftast en så kallad radonduk. Denna stoppar fukt och radon från att tränga upp i huset underifrån.

Armering och golvvärmerör

För att plattan ska bli stabil och hållbar läggs sedan armering i ett eller två lager. Armeringen gör att plattan blir solid och ytterst tålig. Dessutom läggs oftast golvvärmerör ut. Golvvärmen gör att grunden torkar ut bättre och gör dessutom huset varmare, vilket sparar in på energikostnaderna.

Betongplattan

Slutligen gjuts själva betongplattan. Tjockleken på plattan avgörs av husets storlek och uppbyggnad, men en vanlig tjocklek är tio centimeter. Oftast används en självtorkande, högpresterande betong, eftersom den har en kortare brinntid.

Startskottet

Att gjuta grunden till huset är verkligen startskottet för ditt nya hus, för första gången får man en uppfattning om precis hur huset kommer att ligga och hur stort det är. När plattan är gjuten kan man spatsera omkring och föreställa sig väggar, dörrar och rum, se hur utsikten blir från tänkta fönster och hur de olika rummen förhåller sig till varandra. Försök att vara med när din byggfirma gjuter betongplattan till ditt hus, det är både spännande och tillfredsställande att vara med när det sker.

Göra själv

Har du delad entreprenad och planerar att utföra delar av arbetet själv är detta moment inget vi rekommenderar till en hemmabyggare. Visst kan man själv göra en del av det förberedande arbetet, men då gäller det verkligen att vara påläst och veta vad man gör. När plattan väl är gjuten ligger den  där den ligger, och den utgör fundamentet för hela ditt hus. Vill du ge ditt hus en stabil grund och ditt husbygge en solid start rekommenderar vi att du överlåter betonggjutningen åt en erfaren byggfirma.

10 Jan 2018