logo-image

Bygga hus – taktyper

När man bygger hus är valet av takform och vilket material man använder det som kanske mest påverkar husets slutliga utseende. Här är det bra att konsultera en takläggare med erfarenhet av olika taktyper, som kan hjälpa dig att göra en bedömning av arbetstimmar och materialkostnader för de olika taken.

Men det är också en bra idé att åka runt själv och bilda sig en uppfattning genom att titta på olika typer av hus. I Stockholm finns alla typer av tak representerade. Ofta domineras ett område av en typ av tak, beroende på när husen byggdes och den arkitekturstil som var rådande då. Genom att åka runt och titta på hustyper kan man lätt göra sig en uppfattning om vad man tycker är snyggt och vad som verkar mest praktiskt. Sedan gäller det förstås att titta på det område där man bygger sitt hus, vad som är vanligast och om en viss taktyp skulle passa in bättre än andra. Här är tre taktyper som är vanliga i Stockholm. Vill du veta mer om de olika typerna av tak rekommenderar vi att du kontaktar en bra takläggare i Stockholm.

Sadeltak

Sadeltak är den vanligaste takformen i Sverige, och även vanligt förekommande på flerfamiljshus i Stockholms innerstad och närförorter, samt såklart på villor. Sadeltaket består av två obrutna takfall som möts i en taknock. Den vanligaste lutningen på ett sadeltak är ca 45º. Sadeltakets form och lutning gör det lättskött, regn rinner av och snö har svårt att fastna och är lätt att göra sig av med. Sadeltaket är lätt och billigt att bygga, att lägga tegelpannor på ett sadeltak klarar många hemmafixare av.

Några nackdelar är att vindsutrymmet blir begränsat, vill man möblera vindsvåningen får man en väldigt brant lutning av taket in mot rummet som gör det svårmöblerat. Bor man i ett blåsigt område kan taket även ta en del stryk av hård vind, eftersom det blir som ett par vingar som fångar upp vinden.

Mansardtak eller brutet tak

En variant av sadeltak som också är vanlig i Stockholms innerstad och närförorter är mansardtak, eller brutet tak. På mansardtaket är takfallet brutet på mitten med en brantare lutning nederst. Det ger ett rustikt och karaktäristiskt utseende till huset. Ofta kompletterar man mansardtaket med inbyggda takkupor. Mansardtaket frigör mycket utrymme i vindsvåningen, rummen går oftast lätt att möblera och en så kallad mansardvåning ger ett ombonat och mysigt intryck.

En nackdel med mansardtak kan vara att snö lätt samlas högst uppe på taket där lutningen oftast är mindre än 45º.

Pulpettak

I den moderna arkitekturen är pulpettak, eller snedtak, mycket vanligt; främst på villor, men på senare år även på de nya bostadshus som vuxit upp i Stockholms nyare delar, också i innerstaden. Pulpettaket består av ett obrutet sluttande takplan, vilket gör att huset påminner om en gammaldags lärarkateder, eller pulpet som det också kallas. Pulpettaket ger huset ett modernt, elegant utseende.

Med tanke på den måttliga lutningen på ett pulpettak krävs en stark takstomme. Ett vagt sluttande tak kräver också mer underhåll i form av snöskottning och rengöring.

30 Oct 2017