logo-image

Bygglov i Sundbyberg – Vilka planritningar ska med?

Innan en tillbyggnation eller nybyggnation sker ska man alltid kontakta den kommun man bor i för att undersöka om bygglov behövs. Är det däremot inre renoveringar behövs oftast inte bygglov. Bor du i bostadsrätt bör däremot bostadsrättsföreningen kontaktas då det kan finnas regler för vad som får och inte får göras.

Ett exempel på tillbyggnad är om det sker en badrumsrenovering och rummet byggs ut för att även innefatta en bastu. Enligt Sundbyberg kommuns hemsida är det då följande planritningar som måste bifogas ansökan:

Situationsplan – På en situationsplan är samtliga byggnader på tomten inritade. Detta då skalenligt och med tydliga avståndsmått. I detta fall ska det framgå hur långt det är från utbyggnaden på badrummet till tomtgränsen. Detta eftersom grannar kan behöva godkänna tillbyggnaden om det kommer för nära gränsen. På tillbyggnadsdelen ska även FGI anges – färdig golvhöjd.

Ett enkelt sätt att rita denna situationsplan, inför bygglovsansökan, är att gå in på Sundbybergs hemsida och därifrån ladda hem kartor som kan ligga till grund för planen.

Planritning – På planritningen framgår tidigare byggnad samt hur renoveringen av badrummet skapar tillbyggnad. Här ska både area och rummets funktion anges, exempelvis matrum, badrum eller sovrum. För att visa vilken del som ska byggas till så markeras väggarna som extra fyllda eller skafferade. Tillbyggnadsdelen ska presenteras utförligt med mått, area och dörröppningar.

Ska det byggas en altan i samband med badrumsrenoveringen behöver bygglov sökas om altanen ska ha tak. Är det enbart markaltan behövs inte bygglov.

Fasadritning – Med fasadritning menas en ritning som tydligt visar hur det kommer att se ut utifrån. En del av den gamla fasaden ska vara med på ritningen eftersom det förtydligar hur den nya tillbyggnaden förhåller sig till tidigare bostad.

Med pilar visas även vilket material som är på fasaden, exempelvis svarta aluminiumfönster, liggande svart träpanel osv. Vid en badrumsrenovering brukar man lägga mest fokus på hur det ska se ut på insidan av rummet men i detta fall behöver man alltså lägga minst lika stor vikt vid fasaden. Detta redan på ett planeringsstadie då bygglovet ska ansökas. Ska det vara räcke (om renoveringen sker på övre plan) ska även höjden på räcket markeras ut.

Gestaltning – Gestaltning är en ritning på avstånd på nuvarande byggnad och dess tillbyggnad. Där markeras markens lutning och även vad som korrigeras i denna lutning vid markberedning.

Sektionsritning – Detta är en genomskärning av bostaden som därmed visar en helhet över hur badrumsrenoveringen påverkar helhetskänslan av bostaden.

Informationen är taget från Sundbybergs hemsida november 2017. Fakta kan sedan dess ändrats. Kontakta alltid kommunen innan nybyggnad eller tillbyggnad sker för att höra vilka regler som är aktuella. Om inte bygglovsansökan skickas in finns risk att hela byggnationen måste rivas. Detta i det fall som kommunen uppmärksammar det och anser att det klassas som s.k. svartbygge.

12 Dec 2017