logo-image

Byggnation som samhällsnav - Behovet av byggstädning

Byggnationer är en del av samhällsekonomin och det är naturligt och nödvändigt att ersätta och bygga nytt samt renovera och förbättra befintliga byggnader. Men det finns en viktig fråga som vi ofta inte tänker på: vem städar upp efter byggandet?

I ett sunt samhälle som ständigt utvecklas pågår byggnationer hela tiden. Gamla eller obrukbara byggnader måste tas bort och ersättas med nya. Ibland är det byggnader av samma typ, som bostäder, affärslokaler eller industri- och lagerbyggnader. Andra gånger kan det vara nya behov som kräver nya byggnader.

Vi är så vana vid byggnationer att vi knappt märker dem. Men ibland när en ikonisk byggnad förändras eller rivs, så väcker det vår uppmärksamhet. Likadant när en länge omskriven eller efterlängtad byggnad äntligen uppförs. Kanske den nya simhallen? Om vi passerar byggarbetsplatsen regelbundet kan vi följa bygget dag för dag och se hur arbetet framskrider. Ibland hamnar vi i en stad som vi tidigare kände väl till, men som nu har förändrats så mycket att vi inte längre känner igen oss.

Planering, markarbeten och byggande

Som med alla stora arbeten krävs det mycket planering bakom kulisserna som allmänheten sällan får se. Men utan denna planering skulle byggnader aldrig bli färdiguppförda och beboeliga. Man måste säkra marken och grundläggningen, samt se till att markarbeten blir korrekt utförda. Sedan dras avlopp och el innan själva byggandet kan börja.

Byggstädning är ett nödvändigt moment

Stommar, golv, väggar och tak sätts upp under byggandet. All invärtes uppbyggnad med brandsäkring och ventilation, väggar och fönster utförs. Till sist återstår finputsning och inredning, men innan det kan ske finns det en viktig faktor som inte får förbises: byggstäd. Det är viktigt att säkerställa att insidan av byggnaden inte ser ut som en byggarbetsplats.

5 May 2023