logo-image

Då krävs bygganmälan i Stockholm Stad

De flesta tillbyggnationer som sker inom Stockholm Stad kräver bygglov. I det fall som det inte krävs bygglov kan det krävas bygganmälan. Den som vill genomföra en tillbyggnad bör därför först kontrollera om bygglov eller bygganmälan krävs innan arbetet påbörjas. Även om det finns vissa nationella regler så styr en rad regler i kommunerna detta. Därmed ska man kontakta den kommun man bor inom och inte utgå från att det är samma regler över hela landet. En sak som kan styra behov av bygglov/bygganmälan är exempelvis kommunens detaljplan.

På Stockholm.se kan man orientera sig fram till ”Bygg & Bo” där handlingar och information finns kring vad som gäller vid tillbyggnationer inom staden. Under avsnittet ”Anmälan” framgår det när det krävs bygganmälan och exempelvis nämns följande:

Rivning – Om en hel byggnad ska rivas alternativt en del av byggnaden

Större ändring – Om en tillbyggnad eller ombyggnad sker på ett sätt att de bärande delarna på fastigheten ändras. Det kan även krävas anmälan om tillbyggnationen genomförs så att planlösningen ändras ”avsevärt”

Installationer – Om en installation genomförs av ex. ventilation, hiss eller eldstad. Det gäller även om väsentliga förändringar sker på dessa.

Brandskydd – Om ombyggnationen påverkar brandskyddet väsentligt. Detta är även något man bör tänka på vid större tillbyggnationer då dessa kan påverka utrymningsvägarna.

Skyddsbestämmelser – Om fastigheten omfattas av skyddsbestämmelser finns betydligt fler regler om vad som får genomföras. För att se om en byggnad omfattas av detta kan man titta i Stockholms Kommuns detaljplan.

Tillbyggnad – Om en tillbyggnad ska ske på ett en- eller tvåbostadshus och denna tillbyggnad maximalt är 15kvm. Är tillbyggnaden större kan det krävas bygglov. Läs mer om regler gällande just tillbyggnader här.

Komplementbostadshus – Om det finns en komplementbyggnad som ska byggas om till ett komplementbostadshus.

Nybyggnation – Om en komplementbyggnad ska uppföras på tomten. Det gäller även om byggnaden är ett komplementbostadshus. I detta fall får byggnaden inte vara mer än på 25kvm (Mer info – se regler kring Attefallshus)

Är det en nybyggnation som ska genomföras bör man läsa på om reglerna kring Attefallshus samt fylla i de blanketter som gäller för detta.

Osäker?

Även om det finns ett stort utbud av exempel och information på Stockholms webbplats så finns det alltid tillfällen då det är svårt att veta om en anmälan behövs eller inte. Man kan då kontakta kunnig personal via hemsidan genom ett kontaktformulär. Det även möjligt att maila in sin fråga eller kontakta berörda avdelningen på kontorstid via telefon.

De som är ansvariga för bygganmälningar och bygglov är Stadsbyggnadskontoret.

Källa: Stockholms Stads Webbplats

22 May 2017