logo-image

Därför är det viktigt att brandisolera

Dålig brandisolering och brandtätning är den absolut vanligaste orsaken till livsfarlig spridning av eld och rökgaser. Väldigt ofta i vanliga installationer av el och ventilation.

Det är därför det är så viktigt att regelbundet kontrollera och uppdatera brandtätningar, brandisolering och brandceller. Brandtätning hindrar att brand sprider sig mellan våningsplan och längs kabel- och ventilationsrör. Både rök och farliga gaser sprider sig snabbt vid en brand. Varken branddörrar eller brandceller gör någon nytta om eld och rök kan sprida sig i hålrummen längs rör, ventilationsschakt och innertak. En optimerad och effektiv brandtätning kan rädda liv eftersom den fördröjer brandförloppet och gör att lokaler och fastigheter oftast hinner utrymmas. Den kan även göra att brandkåren hinner fram i tid och kan förhindra att fastigheten brinner ner helt och hållet.

Stenull hindrar både eld och oljud från att sprida sig

En brandisolering kan göras med flera olika material. Ett av de vanligaste materialen är stenull, som kan stå emot brand under väldigt lång tid. Stenull är också ett ljudisolerade material och lämpar sig därför bra i flerfamiljshus eller andra byggandet där man inte vill att ljud ska sprida sig. Det är viktigt att komma ihåg att förnya brandisoleringen om man gör nya rördragningar i en vägg eller andra renoveringar. Därför är det viktigt att regelbundet se över brandskyddet så att det fungerar optimalt. Detta gäller för både brandisolering, brandtätningar och rökluckor, helst en gång om året. Man bör också kontrollera branddörrar och aktiva brandskydd som olika sorters brandsläckare etc.

Som privatperson kan man nyttja ROT-avdraget

Brandtätning och brandisolering är vanligast förekommande i större fastigheter som hyreshus, sjukhus, sporthallar, kontorsbyggnader etc. där det befinner sig mycket folk. Men man kan även med gott resultat brandisolera mindre fastigheter och enfamiljshus. Vill man ha hjälp med att se över sin brandisolering eller att besikta sina lokaler ska man vända sig till ett företag specialiserat på brandtätning. Som privatperson har man även möjlighet att nyttja det så kallade ROT-avdraget, vilket får ner själva arbetskostnaden en hel del. Det kan vara bra att höra av sig till ett par olika företag och be om en offert för att sedan jämföra priserna. Eftersom brandskydd också handlar om rådgivning kan det vara bra att anlita ett företag med god erfarenhet och kompetens. Då kan man få bra förslag och rekommendationer på hur man bäst anpassar brandskyddet efter fastigheten för att få ett så bra skydd som möjligt.

30 Sep 2020