logo-image

Därför är stamspolning bra i BRF:er

Är du fastighetsägare för ett stort bestånd, eller har ni en bostadsrätt med många fastigheter som har gemensamma rör, är ett stambyte ett otroligt stort och dyrt bygge. Har man mer än 50 år gamla rör, kan man vara så illa tvungen att byta ut rören och ersätta dem med nya. Men även relativt nya rör kan krångla. Har man ganska nyligen bytt ut stammarna i sin bostadsrättsförening (BRF), och de orsakar stopp i sina avlopp, kan man med fördel be ett VVS-företag komma och utföra en stamspolning. I Stockholm finns det flera VVS-företag som kan utföra just en stamspolning i Stockolm.

En stamspolning kan återställa rör

Just om man har relativt nya rör, eller nyss har genomfört en relining, men ändå trots renoveringen av rören, upplever återkommande problem med rören, kan man genomföra en stamspolning. Det är en hel del som kan sköljas bort enkelt med hett vatten. Stamspolning som görs regelbundet i rör är utmärkta sätt att underhålla rören. Underhåller man rören, bidrar man till bättre miljö för de boende i fastigheten. Genom att spola stammarna regelbundet ser man till att fett som annars gärna täpper till rören, håller sig borta.

Regelbunden stamspoling förhindrar olyckor

Om man regelbundet ser till att spola sina stammar kan man förhindra att det blir allvarliga läckor i rör. Får man stopp i avlopp kan man få allvarliga skador på bostäder. Att få vatten- och fuktskador i en bostad kan verkligen ge stora skador, som det kostar mycket att återställa. Då är det bättre att regelbundet underhålla rören och spola dem. 

Tecken på att du bör spola stammarna

Om du har diskvatten eller vatten i badkar som inte rinner ner som det ska, då bör du spola stammarna, eftersom det är tecken på att något ligger i vägen för avloppsvattnet. När du ska släppa ut avloppsvattnet och det bubblar i vattnet, och det kommer en stank ur avloppet, är det dags att spola rören. I alla dessa fall bör man spola stammarna eftersom det heta vattnet kan göra att fettet och det som åstadkomer stoppet försvinner.

Så kan du lösa problemet med stoppet

Är man osäker på hur man bör lösa problem med stopp i avlopp kan man be ett VVS-företag komma med en mini-kamera och gå ner i rören med den. Den kan då sända bilder till en dator så att du kan se vad som händer nere i rören. Beroende på det du ser som gör stoppet i avloppet bör du lösa problemet antingen med att byta ut rören, göra en relining eller bara spola dem med hett vatten.

15 Sep 2018