logo-image

Därför bör du omedelbart boka in fallskyddsutbildning till dina anställda

Fallskyddsutbildning är ett måste för alla arbetsplatser där arbete utförs på hög höjd. Du som är chef har ansvar för att allt går rätt till uppe i det blå.

Svartnar det för ögonen när du ser hur dina anställda svingar sig runt uppe på höga höjder? Om du märker att säkerhetsrutinerna på arbetsplatsen du ansvarar för inte följs ordentligt kan det vara läge att påminna alla inblandade om hur viktigt det är att ta arbete på hög höjd på största allvar.

All personal på en arbetsplats där arbete utförs på hög höjd bör ha genomgått en fallskyddsutbildning. Om det börjat slarvas med säkerheten kan det till och med vara läge att boka in en repetitionskurs. Fallolyckor är nämligen de vanligaste arbetsplatsolyckorna vi har i Sverige. Och de dödligaste.

Fallskyddsutbildning skyddar dina anställda och dig själv

Känner du dig osäker på din personals kompetens vad gäller arbete på hög höjd bör du genast boka in en fallskyddsutbildning hos en erfaren utbildare. Många aktörer kan till och med genomföra de praktiska momenten på plats på just er arbetsplats. Så säkerställer ni att lärdomarna från kursen anpassas till de verkliga arbetsförhållandena.

Du som är chef för en arbetsplats där säkerhetsrutiner och fallskydd svajar, bör ha i åtanke att du har det yttersta ansvaret för arbetsmiljön. Efter en eventuell olycka kommer en utredning göras, där du kommer behöva stå till svars för varför rutinerna inte följts. Att inte ha skickat sin personal på fallskyddsutbildning i det läget kommer inte att flyga.

25 May 2022