logo-image

Det svarta guldet

Med asfalt kan man få ytor som är mycket tåliga och som dessutom är lätta att laga. Därför använder man sig oftast av asfalt som ytbeläggning på gator och vägar samt parkeringsplatser.

Olja har kallats för det svarta guldet och så är det även när det kommer till asfalt. Även om man numera håller på att genom forskning minimera oljan i asfalt, eller ta bort den helt och hållet. Som ytbeläggning är asfalt ett mycket användbart material som man därför gärna vill använda på alla platser där det är hårt slitage och ytan är utsatt för tunga vikter. Som på vägar, gator, uppfarter och parkeringsplatser. Och även om asfalt normalt oftast används utomhus så kan den ibland också leta sig in i parkeringshus och andra invändiga ytor.

En särskild kunskap

Asfalt kommer i flera olika blandningar och man kan även styra asfaltens kvalitet genom storleken på den sten som man blandar i. Vid en asfaltering i Stockholm ska man därför i förväg bestämma sig för vilken blandning man vill använda sig av. Även om man vill ha en mindre sten som ytskikt så kan man i botten använda sig av en grövre och större storlek på sten, som gör att en bättre bindning sker med underlaget. Dessutom blir det en ökad avrinning för allt regnvatten och smält snö som hamnar på ytan. Det är viktigt att man minimerar mängden vatten i asfaltens hål, speciellt under de kalla månaderna, annars kan kylan göra att asfalten spricker och går sönder.

23 Mar 2021