logo-image

Du kan göra egen lägeskontroll i Gävle

För att kontrollera att ett bygge i Gävle stämmer med bygglovet ska du göra en lägeskontroll. Dokumentationen ska sedan skickas till kommunen för godkännande.

Vid en lägeskontroll säkerställer man att en nybyggnad eller tillbyggnad är placerad på rätt ställe. Kontrollen är till för att bekräfta att tilltänkt storlek, mått, form och läge stämmer överens med bygglovet eller startbeskedet. Det bästa är att utföra lägeskontrollen när formen till grunden är på plats men innan gjutningen påbörjats.

För att få utföra lägeskontroll krävs behörighet men det är byggherren själv som bestämmer vem som ska göra kontrollen. Utförlig dokumentation ska lämnas till kommunen. Det är viktigt att allt rapporteras in på ett korrekt sätt. Avvikelser från bygglovet kan innebära att byggnaden måste rivas eller byggas om. Det är därför en fördel att anlita en erfaren entreprenör för lägeskontrollen.

Lägeskontroll ger en säker byggprocess

Ett bygge börjar med grovutsättning där man med enkla markeringar, exempelvis pinnar, visar var byggnaden ska stå. Finutsättnngen som kommer därefter innebär att man med trådar markerar var husgrunden kommer att anläggas. När detta är klart och godkänt är det dags att skapa formen till gjutningen. Innan man börjar gjuta grunden är det dags för lägeskontroll.

Att anlita en entreprenör för lägeskontroll i Gävle gör arbetet smidigt. Du får tillgång till den erfarenhet, utrustning och expertis som företaget kan ge. Dokumentationen blir komplett och motsvarar de krav som kommunen ställer. När lägeskontrollen är klar och kommunen godkänt kan du tryggt gå vidare med ditt projekt.

6 Mar 2023