logo-image

Ekonomiskt med relining i Stockholm

Har er fastighet i Stockholm dåliga rörstammar? Med relining kan man ge gamla rörstammar ny insida och slipper då byta dem. Det är även mer ekonomiskt.

Ett stambyte är en omfattande renoveringen som kostar mycket pengar och tar lång tid. Dessutom kan man inte nyttja sin bostad under tiden. Detta eftersom man måste stänga av vattnet och slå sönder tätskiktet i badrummet för att kunna byta ut rörstammarna. Men det finns ett alternativ som heter relining.

Vid relining gjuter man en ny insida på de gamla rörstammarna och man slipper plocka bort de gamla rören. Då blir det heller ingen åverkan på badrummet och man slipper renovera det, vilket gör att man även kan bo kvar i bostaden under rörenoveringen. Relining är dessutom mycket billigare än att byta ut rörstammarna.

Därför ska man inte vänta för länge med relining

För att relining ska fungera kan rörstammarna inte vara i alltför dåligt skick eftersom den nya rörinfodringen då inte kan fästa. Därför gäller det att inte vänta alltför länge med renoveringen då relining är betydligt billigare än ett stambyte. Ungefär vart trettionde år bör man besiktiga rörstammarna för att se vilket skick de är i och då eventuellt fodra om dem med relining.

Är man intresserad av effektiv relining i Stockholm ska man ta hjälp av ett företag som är specialiserat på detta. Ta in kostnadsförslag från mer än ett företag och jämför priser. Innan arbetet påbörjas är det viktigt att man också skriver ett ordentligt avtal med det företag man väljer att anlita.

21 May 2022