logo-image

En uteplats av trä

Det är mycket populärt med altan av trä som alternativ till uteplats. Men vad ska man tänka på när man gör en altan? Vilken omsorg ska man ha och hur kan man renovera om altanen blivit sliten?

Marktäckning på en uteplats kan bestå av ett flertal olika material. En del väljer att helt sonika ställa ut sina utemöbler på gräset under ett träd eller i en berså. Det ger en särskild sommarkänsla som många ser som extra mysig. Men om man vill ha en uteplats som ligger närmare huset så brukar man istället välja någon typ av behandlat underlag. Mindre sten som grus eller sjösten kan också ge en härlig sommarkänsla. Men vanligast är att man väljer en något mer fast marktäckning. Som betongplattor eller trä. Eftersom de flesta hus har en utgång mot trädgården som är en bit upp är det vanligt förekommande att man gör en upphöjd altan. Och fastän man kan ha en beläggning som kan bestå av alla möjliga material så är det vanligaste ett tryckimpregnerat trä, som fästs på en konstruktion som också är av impregnerat trä. Som underlag blir det mjukt och håller en jämnare temperatur emot betongplattorna som kan bli hala, kalla eller väldigt varma.

Tänka efter före

Innan man gör en altan av trä bör man noga tänka igenom hur man vill att den ska se ut och fungera. Om man vill ha en lätt passage från huset så är det en god idé att förlägga altanen i höjd med altandörren. Men då bör man även ta reda på ifall kommunen önskar ett bygglov för detta. Hamnar altanen högt upp så bör man även placera fallskydd i form av räcken och en trappa som leder ner till den övriga trädgården. Det är även lätt att i framtiden göra ett tak och kanske också göra uteplatsen till ett uterum.

Missfärgningar och sprickor

Med ett tryckimpregnerat virke ska man egentligen inte behöva lägga mycket energi på omsorg. Men lite varje år kan spara mycket i längden. Genom att rengöra och olja in träet varje år så håller det sig fint längre. Och om det börjat bli missfärgat, gått sönder eller börjat spricka så kan man enkelt åtgärda det själv. Slipa altan är ett alternativ. Med hjälp av en slipmaskin och olja kan ytan bli som ny igen. Till och med så pass bra att eventuella tankar på nybyggnation kan skrinläggas ännu några år. Läs mer om hur du kan slipa altan på denna sida: slipaaltan.se

22 Sep 2020