logo-image

En våtrumsbesiktning i Stockholm ger dig trygghet

När ska man göra en våtrumsbesiktning i Stockholm? Egentligen när som helst. Vanligtvis när man ska sälja eller köpa en bostad eller misstänker en fuktskada.

Ingen vill köpa grisen i säcken, som det heter. När du står inför det stora beslutet att köpa en bostad vill du med säkerhet veta att den är i bra skick. Det är en generell regel, men det gäller våtrum i synnerhet. Där finns de kostsamma problemen. Ingen seriös säljare vill heller sälja sagda gris.

Sedan har vi de tillfällen man aldrig kan förutsäga. Det har börjat dofta lite skumt i badrummet kanske? Du har planerat att renovera men inte riktigt kommit igång än. Hur ser det egentligen ut bakom ytskikten, och hur gamla är vattenrören och avloppen? Våtrumsbesiktning kan som sagt göras när man vill, men är situationen sådan ska du definitivt ta tag i saken.

Vad kontrolleras vid en våtrumsbesiktning?

Vid en våtrumsbesiktning i Stockholm finns förstås en hel del moment som ska betas av. Personen som sköter besiktningen använder både ögon och näsa för att kunna göra en bra bedömning av rummets skick. Men det tar förstås inte slut där. Man använder diverse metoder, bland annat mätinstrument, för att undersöka våtrummet grundligt.

Ytskikt på väggar och golv kontrolleras, likaså golvbrunnar. Ventilationen är viktig i alla rum men inte minst i det rum där både värme och vatten används. Är använda material korrekta och rätt monterade? I slutänden upprättas en rapport, och man kan därefter vidta åtgärder om så behövs.

10 Jul 2023