logo-image

Entresol – ett reptrick för utbyggnad

Att bygga ut sin lokalyta genom att bygga en entresol, är en smart lösning. Du får utökade lokaler utan att den befintliga byggnaden behöver påverkas.

De flesta människor har befunnit sig i lokaler med mellanvåningar utan att veta att det kallas entresolplan. Sådan våningsplan finns inte sällan i muséer eller i större järnvägsstationer. Men det går också att installera den typen av våningsplan i redan befintliga fabriks- eller lagerlokaler. Det förutsätter naturligtvis att befintligt golv har tillräcklig hållfasthet och att takhöjden är tillräcklig.

Du äger ett företag, vars expansion börjar växa dig och dina medarbetare över huvudet. Vare sig fabriks- eller lagerlokalerna räcker till. Ett problem är att behovet av säkerhetslager har ökat den senaste tiden till följd av pandemier och osäkerhet i världsläget. Leveransförseningar på komponenter har blivit vanliga och tiden är förbi när inkommande gods anlände “just-in-time”.

Entresol – nytt våningsplan

Att företaget växer är i grunden ett angenämt problem och du kontaktar ett företag som har kunnande om att installera praktiska entresolplan. Företaget har levererat ett otal referensanläggningar och tillsammans besöker ni några som är relevanta för ditt företag.

Leverantören upprättar ett förslag till hur ett entresolplan för ditt företag skulle kunna utformas. Ert kommande entresolplan kommer naturligtvis att vara fribärande och stå på pelare. För att kunna ställa in varor på det nya våningsplanet kommer en hiss att installeras. Pelarna ställs upp så att trafiken på bottenplanet störs i minsta möjliga utsträckning. För att bygga ett entresolplan behövs inget nytt byggnadstillstånd, men en anmälan till brandmyndighet och försäkringsbolag bör göras.

8 Feb 2023