logo-image

Ett fönsterbyte är en investering

Det finns en gemensam sak mellan många husägare och detta är att de betalar lite för mycket pengar i onödan. Här menar vi inte i vardagen utan i rena driftkostnader av sina hus. Om vi bortser från vilken energikälla man har – där man faktiskt också kan välje en billigare lösning i många fall – så handlar det ofta om hur mycket det kostar i uppvärmning.

Det andra fel som man gör och som är gemensamt mellan husägare är att man inte gör någonting. Det vill säga; man får en räkning, man öppnar den och slänger ur sig en harang av svordomar innan man slutligen sätter sig vid datorn för att betala räkningen i fråga. Felet man gör här är att inte undersöka närmare kring vad det är som kostar och hur man ska agera för att strypa denna kostnad. I många fall så handlar det nämligen om att man har ett läckage i sitt hus och inte sällan gäller detta fönstren – något som kräver ett fönsterbyte.

Hur vet man då att ett det är dags för ett fönsterbyte och hur kan det finnas något samband mellan ett sådant och en hög uppvärmningskostnad? Jo, för att fönster – otäta sådana – släpper ut väldigt mycket varm luft inifrån huset och ger i samma veva fri lejd för kall luft utifrån att komma in. Det handlar således om att man genom ett fönsterbyte tätar det läckage som finns och där man alltså ska se detta fönsterbyte som en ren och skär investering – både ekonomiskt och sett till klimatet inomhus.

Rot-avdraget går att använda vid ett fönsterbyte

Dock; det kostar naturligtvis pengar att genomföra ett fönsterbyte, men faktiskt inte så mycket som många på förhand verkar tro och ta för givet. Det mesta idag handlar om material och där finns det fönster av väldigt varierande prisklasser. Och skulle man inte ha råd med att byta fönster är naturligtvis en fönsterrenovering ett tänktbart alternativ.

Att välja exempelvis plastfönster vid ett fönsterbyte är en lösning som kostar en bråkdel av pengarna som man betalar för exempelvis fönster av trä – utan att dessa på något sätt innebär en bristande kvalitet. Skillnaden ligger istället i hur plastfönster ser ut och kan man smälta att dessa inte är fullt lika vackra som träfönster så finns det också mycket pengar att spara.

Vi sa att materialet för med sig den största kostnaden vid ett fönsterbyte och detta påstående baserar vi på att man idag kan anlita professionell hjälp och dra av 30% av arbetskostnaden som exempelvis en glasmästare begär. Rot-avdraget är något som man – förutsatt att man är berättigad – bör använda vid ett fönsterbyte och detta oavsett vilket material man i slutändan väljer.

5 May 2017