logo-image

Exempel på arbeten som ROT-avdraget täcker

ROT är ett avdrag som har använts flitigt av många svenskar sedan det kom. Dock är det många som inte känner till vad ROT faktiskt omfattar, och för många kan regelverket kännas lite luddigt. Till exempel får du generellt sett göra avdrag ifall om- eller tillbyggnader sker på huset. Det många inte känner till på rak arm är att avdraget inte gäller ifall det sker de 5 första åren efter husets värdeår. Det här kan till exempel också appliceras på montering av markiser, där avdraget endast gäller om huset är äldre än 5 år.

Dock har man rätt till rotavdrag för reparation och arbeten med underhåll för ett nybyggt småhus, vars syfte är att återställa eller bibehålla nyskicket på en byggnad eller en lägenhet. De här arbetena kan till exempel handla om ommålning och byte av golv, tak eller väggar.

Kort sagt kan reglerna kännas luddiga. Följer gör exempel på olika arbeten som ROT täcker.

Montering av markiser

Montering av markiser är något som täcks av avdraget ifall man anlitar en firma för att göra det. Viktigt att känna till är det handlar om just monteringen av markiserna. Vill man endast utföra underhåll eller service på dem har man inte rätt att använda sig av avdraget.

Montering av markiser ger dock endast rätt till avdraget om det handlar om ett hus som är äldre än 5 år. Är det en bostadsrätt det är fråga om, får man inte subventionera arbetskostnaderna för jobbet.

Altanbygge

Är altanen sammanbyggd med huset ger reparation eller ombyggnad av altanen rätt till skattereduktion. Det här gäller även vid tillbyggnad av en altan till ett redan befintligt småhus. Det krävs dock att altanen är i trä eller på gjuten platta. Är det plattor på marken räknas det nämligen till markarbeten – ett område som inte ger rätt till skattereduktion.

Precis som vid montering av markiser kan avdraget inte tillämpas om det handlar om en bostadsrätt. Det här gäller även om innehavaren av bostadsrätten är den som är ansvarig för reparationen och underhållet av altanen. Något annat som man kan ha i åtanke generellt sett, även om det kanske inte gäller altanbyggen så ofta, är att arbetskostnader för arkitekter inte omfattas av regelverket.

Tillbyggnad

Reglerna för tillbyggnad kan kännas luddiga för många. Det som gäller är att skattereduktion ges ifall det handlar om tillbygge av till exempel en friggebod, gäststuga eller annat komplementhus. Något som man bör ha i åtanke är att nybyggnation inte ger rätt till avdraget.

28 Jan 2017