logo-image

Försäkra dig om att målaren du anlitar är seriös

Att anlita en målare är något som ibland kan kännas lite otryggt. Ofta handlar det om att du ska släppa in något i ditt hem – när du inte är närvarande – bland kära ägodelar och annat som du är rädd om. Det kan också kännas lite nervöst om man inte litar helt på målaren man anlitar.

Kanske känns det lite extra nervöst om man bor i en storstad. I större städer är det vanligare att stöta på oseriösa aktörer. Det här gäller även förorter och områden nära större städer (Solna utanför Stockholm till exempel). För att sålla ut de mer oseriösa aktörerna finns det en del tips man kan använda sig av.

Gör upp det skriftligt på förhand

Att ha ett avtal på förhand gör att chansen för att både du och målare är nöjda efter att arbetet är slutfört. En konsumentvägledare i Solna kommun gjorde till exempel ett uttalande om att de allra flesta klagomål beror på missförstånd mellan firma och kund. Det är inte bara i Solna som dessa klagomål kommer in – utan över hela landet.

Att undvika missförstånd görs enklast och mest effektivt genom ett detaljerat avtal på förhand. Ha bland annat med pris, vad som ska göras och annat som kan tänkas vara viktigt att ha på papper innan arbetet påbörjas.

Vad ska man fråga referenserna?

Du har säkert funderat på att be firman om referenser – bra. Men när du väl har fått referenserna gäller det att faktiskt ringa upp och ställa bra frågor. Exempel på frågor som kan ställas:

Ställ gärna fler frågor som kan kopplas till just ditt uppdrag. Tänk även på att be om så många referenser som möjligt. Ju fler referenser – desto bättre helhetsbild får du.

Är firman med i något förbund?

Fråga målaren du tänkt anlita om firman är med i något förbund, organisation eller liknande. Om firman inte är det kan det vara bra att fråga varför. Om firman är med i någon organisation – kolla upp organisationen och ta reda på vad den står för.

Gå via en offertsida

En offertsida i sig är ingen garanti för att målaren du anlitar är seriös. Dock ger det lite trovärdighet, då bra offertsidor inte samarbetar med vilka som helst. Således kan du undvika de mest oseriösa aktörerna på det här sättet. En nackdel är dock att du kan missa en bra målare, endast på grund av att denne inte är ansluten till en dylik sida. Bland andra fördelar finns dock bra priser och stort utbud. Skriver du till exempel att du behöver hjälp av en målare i Solna, får du svar av alla firmor som kan tänka sig åka dit för att göra jobbet – inte bara de firmor som är baserade just i Solna.

10 Mar 2017