logo-image

Geotekniker till hjälp

För att veta vad man ger sig in i som byggfirma vid stora byggnationer, så bör man anlita en geotekniker. En yrkesgrupp som kan allt om markförhållanden.

När man ska bygga ett stort hus så vill man veta om vilka förutsättningar man har och hur lång tid byggnationen kommer ta. För allt som tar längre tid, eller kräver mer material, kan innebära att man spräcker budgeten. Och man vill dessutom att huset man bygger ska vara stadigt och säkert.

Av alla de anledningarna använder man sig av en geotekniker för att få veta hur markförhållandena ser ut där man vill bygga sitt hus. Det är en säkring som innebär att man kommer veta exakt vad som finns i marken och hur man ska placera sina pålar för att huset ska bli stabilt och tryggt. Något som dessutom är mycket svårt att göra i efterhand.

Uppdrag som geotekniker

Idag finns det företag som erbjuder en geotekniker till en mängd olika uppdrag. Företag, som exempelvis Sitowise, är vana vid att få rycka in när det handlar om nybyggnationer av allt från höghus till broar och liknande. Allt som innebär att man behöver en stark förankring i marken för att byggnationen ska stå fast.

Och även om man kanske har en kunskap om området, där byggnationen ska ske, så kan man inte på förhand ge ett besked utan att ha gjort en ordentlig undersökning. För det kan vara förändringar som är mycket stora mellan ytor med endast några tiotals meter emellan.

23 Feb 2023