logo-image

Glöm inte att hyra ett väderskydd

Drömmen om att bygga ett eget hus från grunden är något som numera – i en större utsträckning – tar steget från teorin till praktiken och detta är något som förklaras av att det blivit betydligt billigare att göra detta nu än vad fallet var för några år sedan. Dels så ligger den frikostiga skattesubvention Rot-avdraget bakom detta; något som gör att en privatperson i Stockholm kan anlita professionella yrkesmän vid bygget och därefter dra av 30 % av den totala arbetskostnaden med ett tak om 50.000 kronor. Är man två stycken vuxna och rot-berättigade så har man också det dubbla taket.

Rot-avdraget är en klart bidragande orsak och här ska vi även addera det faktum att vi i Sverige har en relativt stark ekonomi i dagsläget. Folk tjänar bättre i dagsläget rent generellt och har i och med detta en större budget att lägga på att förverkliga sina drömmar gällande husbyggnationer.

Som den tredje – och enligt oss största - anledningen till ökningen är dock de nyckelfärdiga husen som går att köpa och där man monterar dessa genom större byggsatser. Att idag kunna välja denna lösning är nämligen inte alls synonymt med att välja ett tråkigt hus som flera andra har; nej – idag kan man välja design på sitt hus och på ett annat sätt anpassa huset efter sina egna behov. Nyckelfärdiga hus är i många fall snyggare än ”vanliga” hus och de är definitivt billigare.

Effektivare och säkrare jobb med väderskydd

Dock; och här kommer en liten varning. Bara för att man kan anlita en firma för att på kort tid sätta ihop sitt drömhus så innebär inte detta att man som privatperson inte bär något ansvar. Nej, felet många gör är att man inte på något sätt tar vårt svenska väder med i beräkningen och detta gör att man får problem. Regnar det, är det minusgrader eller snöar det i Stockholm – ja, då tar materialet också skada och husets kvalitet försämras avsevärt.

Lösningen? Hyr ett väderskydd. Ett väderskydd påminner om ett stort tält som placeras över byggnationen och det är ofta en vädligt billig försäkring. Ett väderskydd kostar inte så mycket att hyra i Stockholm, man får det installerat och man får på köpet ett hus som på ett bättre sätt kan stå emot tidens tand. Många tar för givet att ett väderskydd ingår då man köper ett nyckelfärdigt hus – vår erfarenhet är att det sällan gör det och att det ligger på privatpersonens lott att säkerställa att arbetet sker under detta väderskydd.

För den kostnad man lägger får man dessutom ett effektivare jobb; de anställda kan helt enkelt jobba snabbare – och bättre – om man via ett väderskydd sätter regn, vind och snö ur spel.

Kort sagt; förverkliga gärna din dröm om att bygga ett eget hus från grunden i Stockholm – men glöm inte att hyra ett väderskydd. Läs mer om väderskydd på http://www.väderskyddsverige.se/.

22 Aug 2017