logo-image

Gör inte som förre statsministern som bröt mot lagen!

Någon som minns förre statsministern Göran Persson som då var Socialdemokraternas partiordförande? Han var statsminister under åren 1996-2006, under 10 år. Under senare tid har han tillsammans med sin fru, Anitra Steen, byggt sig ett stort hus i Sörmland, och arbetar numera som kommunikationskonsult på PR-byrån JKL i Stockholm. Under 2008-2015 var han styrelseordförande för Sveaskog.

Det var i mars 2007, som Göran Persson blev kallad till polis för förhör på grund av eventuellt brott mot arbetsmiljölagen vid bygget av hans och fruns villa i Sörmland. Det saknades en giltig byggställning på hans hus och ändå hade han hantverkare som arbetade både med husets tak och fasad. Dessutom hade han heller ingen arbetsmiljölag för att förebygga olyckor, enligt Aftonbladet den 14 mars 2007.

Polisanmälan lade fingret på en viktig punkt

Nu blev det varken fängelse eller åtal för Persson och hans fru. Det blev böter. Men anmälan om brott mot arbetsmiljölagen kom i fokus, vilket var bra. Kanske fler arbetsgivare kände sig manade att ombesörja säkerheten för sin anställda. För så säger lagen, att en arbetsgivare är skyldig att ställa upp en riktigt byggnadsställning för sina anställda om de arbetar på ett bygge som äger rum mer än 2 meter ovanför markytan.

En byggarbetare bör också bära hjälm så snart som de rör sig på en sådan byggarbetsplats. Och det finns fler skyddskläder, såsom spikskor som förhindrar användaren att kliva på en spik och skada sig. Förutom hjälmen och spikskorna, finns det handskar, byxor och jackor som är förstärkta för att skydda mot arbetsskador.

Arbetsgivare har skyldigheter försäkra sig om arbetarnas skydd

Polisanmälan mot Persson gjorde nog att en och annan arbetsgivare tänkte till om hur de själva arbetade och om deras anställda fick det skydd som de har rätt till. Då är det mycekt viktigt att arbeta efter vad arbetsmiljölagen säger om de anställdas säkerhet. Det kan kostar en hel del, att hyra eller köpa en stor byggnadsställnign, lift, och skyddskläder, men det kostar mer om en arbetstagare skadar sig. En sådan arbetstivare som har åsidosatt lagen och inte har erbjudit den sorts arbetsskydd som de behöver för att kunna arbeta säkert, kan anmälas, åtalas och fängslas. Och det vill ingen arbetsgivare.

Då är det bättre att "play by the book"

Då är det mycket bättre att göra som lagen säger och se till att alla arbetstagare får det slags skydd som de behöver genom att förse dem med rätt utrustning. Här kan du läsa mer säkra byggnadsställningar på: http://www.byggnadsställningar.net.

22 Nov 2018