logo-image

Gör rörinspektion i Stockholm innan det blir stopp

Rör syns inte och därför tänker man inte på dem förrän det blir akut. Om du istället gör regelbunden rörinspektion i Stockholm slipper du bli överraskad.

Trasiga eller dåliga rör kan ställa till stora problem om de börjar läcka eller om det blir stopp med översvämning som följd. Det finns många anledningar att göra rörinspektion, och en av dem är vid fastighetsköp. Många tittar noga på ventilation, el och fukt i källare och vind, men glömmer bort rören.

Avloppsrör kan vara femtio år gamla och fungera, men en dag blir det stopp. Rörfogar kan ha blivit utslitna eller en trädrot kan ha vuxit och orsakat en spricka. Resultatet blir läckor eller översvämningar som kan bli dyra att åtgärda. Gör man en rörinspektion i Stockholm före kontraktskrivning slipper man få stora utgifter för att ordna saken.

Så går en rörinspektion i Stockholm till

Företag som är specialister på rörinspektion i Stockholm har modern utrustning som gör det lätt och effektivt att kontrollera rören inifrån. Med hjälp av kamerautrustning filmar man insidan av rören och upptäcker om där finns brister. Man kan inspektera rörstammar, avloppsrör, dräneringsrör och dagvattenledningar.

Upptäcker man stopp eller andra felaktigheter i rören kan man dessutom komma med konstruktiva lösningar på problemet. Ibland räcker det att spola rent rören med hett vatten under högtryck. Konstaterar man svagheter i rören blir de alltid enklare att åtgärda innan det har gått för långt. Det enda du behöver göra är att fylla i ett kontaktformulär så får du en kostnadsfri offert.

30 Jul 2022