logo-image

Gräva efter vatten

Det är inte alla som har kommunalt vatten och då måste man istället använda sig av en egen brunn. Men hur går man tillväga för att göra en brunn och finns det något företag som kan hjälpa till?

Människans behov av vatten har alltid funnits och det har funnits olika sätt att få tag i det. Under många år nu så har man gjort det enkelt för sig genom att gräva brunnar som ligger nära bostaden, för att slippa bära långa sträckor. Och fast att det idag finns ledningar som för ut vatten till de flesta bostäder så finns det fortfarande de som inte är anslutna till det kommunala nätet eller som av någon annan anledning ändå vill ha ytterligare en källa att ta vatten ifrån. Det kan till exempel vara för att man har ett stort behov av vatten till djurhållning eller som bevattning av grödor.

Med dagens teknik

När man ska anlägga en brunn idag så använder man sig av en teknik som heter brunnsborrning och det utförs precis så som det låter. Genom att använda sig av borrar så kan man få ett hål genom mark och berg för att nå vattnet på den nivå den finns. Och det kan vara mycket olika avstånd och hinder som man ska passera på vägen så därför finns det också olika slags borrar som man kan använda sig av. Men innan man börjar projektet så gör man en markundersökning där man tar reda på förhållandena under mark och hur långt man kommer behöva borra. Det är även mycket viktigt att man har kontrollerat var övriga ledningar och rör ligger så att man inte skadar avloppsrör, el-dragningar, bredbandskablar eller något annat som kan ligga i marken sedan lång tid tillbaka.

Göra det enkelt

Troligen är det ingen idag som själv gräver sin brunn men om tanken kommer upp så är det nog klokt att slå bort den. Genom att använda sig av ett företag som är vana att borra efter vatten så kan man inte enbart få ett snabbt och bra jobb utfört utan det är också en hel del till som ska installeras för att vattnet ska komma upp ur marken. Dagens brunnar är inte heller alltid så stora som gamla tiders och det är även viktigt att alla anslutningar är korrekta ifall vattnet ska ledas in i huset. Glöm inte heller att ta prover och kolla vattenkvaliteten.

10 Aug 2020