logo-image

Håltagning – en nödvändig del vid byggnation i Uppsala

Vid håltagning i Uppsala skapas de förutsättningar som behövs för en fungerande och komplett byggnad. Förutsatt att kompetent hjälp finns att tillgå, givetvis.

Begreppet håltagning måste tolkas vitt. Ser man framför sig någon person som omsorgsfullt borrar ett antal små runda hål i en fasad har man kommit lite snett – men inte helt. Små runda hål är aldrig fel om de bara hamnar på rätt ställe. De används när man senare ska göra genomföringar mellan olika utrymmen i en byggnad.

Genomföringar behövs då man har saker som el- och datakablar eller VA-system som inte enbart ska finnas i ett bestämt rum utan är delar i ett genomgripande system för hela byggnaden. Senare kommer dessa att monteras och sedan på olika sätt brandsäkras men först behövs naturligtvis – håltagning. Men var behövs tjänsten mer?

Håltagning kräver specialverktyg och kompetens

Enkelt uttryckt och förklarat använder man ordet håltagning om samtliga åtgärder där man borrar hål av skiftande form och storlek i färdiga betongstycken. Tänk en trappuppgång och räcken. Vad fäster man dem i? Betongväggen förstås. Ska fastigheten ha hissar? Håltagning krävs för schaktet. När man bygger är det inte lite saker att hålla reda på.

Där det byggs i betong behövs det också håltagning. I de stora formaten eller i de små. Det behövs kompetens i form av utbildad och kunnig personal och det behövs en hel del specialverktyg därtill. Förutom i betong arbetar företag som erbjuder håltagning i Uppsala också samma tjänster för andra material som tegel och granit. Dags att ta kontakt.

Behöver du hjälp med håltagning? Se hit: håltagninguppsala.nu

18 Jul 2023