logo-image

Hjälp med rivning i Västerås

Ska ni göra en större renovering och måste riva ut gamla material? Ta då hjälp av ett företag i Västerås som är experter på rivning. Här är några tips.

Att riva ut gamla material inför en större renovering kan tyckas enkelt. Men det kan faktiskt vara farligt, särskilt om det också finns asbest eller PCB i byggnaden. Allt material måste dessutom sorteras ordentligt och återvinnas eller deponeras enligt gällande regler. Det bästa är därför att anlita ett företag som är specialiserade på olika typer av renoveringsarbeten.

När man anlitar ett professionellt företag för rivningsarbeten gör de först en besiktning av fastigheten för att bedöma riskerna och kunna planera själva rivningen. I de fall det kan vara svårt att bedöma om det finns asbest eller PCB tas det prover som sedan skickas till ett lab.

Hur mycket kostar rivning i Västerås?

Hur mycket det kostar att ta hjälp med rivning i Västerås beror på arbetets omfattning och hur lång tid det tar. Ibland kan det löna sig att jämföra priser genom att ta in offerter från olika företag. Men då det är viktigt att rivningen går rätt till måste det företag man anlitar vara certifierat.

Innan rivningen startar kan det vara klokt att skriva ett tydligt avtal med det företag som ska utföra arbetet. Detta ska vara så detaljerat som möjligt eftersom man då undviker tråkiga missförstånd. Det är viktigt också att det står hur mycket rivningen kommer att kosta och när den ska vara slutförd.

16 May 2023