logo-image

Hur ofta behövs en fasadrenovering?

Hur ofta behövs en fasadrenovering? Det är en fråga som naturligtvis avgörs kring av vilken typ av fasad man har.

Gäller det exempelvis träfasader så kräver de dels mer underhåll och dels också tätare intervaller vad gäller renovering än vad exempelvis en fasad i puts gör. Jämför man dessa båda typer av fasader så kan man säga att en ungefärlig tid mellan renoveringar ligger på 10 år för träfasader och närmare 30 år för en fasad i puts. Har man en fasad i tegel så krävs det sällan någon egentlig renovering - där räcker det med vanligt underhåll.

Nyckelordet är just det senare: underhåll. För att slippa de stora projekten så tjänar man på mindre ingrepp och där man som villaägare ser till att hela tiden underhålla. Har du en träfasad så ska du göra det till en vana att reparera och se över om det finns några detaljer som behöver åtgärdas. Genom detta kan du förlänga intervallerna avsevärt mycket längre än de tio år vi nämnde ovan.

Detsamma gäller för en fasad i puts, men där kräver ofta underhållet mer professionell hjälp. Om man ser sprickor eller att puts börjat släppa på vissa ställen så bör man agera. Dessa kan nämligen ge större skador. Om fukt tar sig in i en spricka så kan det frysa om temperaturen blir lägre. Tinar detta så sker ofta en frostsprängning och en sådan innebär att än mer puts kommer att lossa.

Genom att kontakta ett företag inom fasadrenovering så kan man få sprickorna tilltäppta och genom detta också få mer tid. Men, man måste även inse att det ibland kommer att krävas en omfattande fasadrenovering och att man således också med fördel kan avsätta pengar för en framtida sådan.

Vackra fasader i Stockholm

En fasadrenovering höjer värdet

En fasadrenovering är inte enbart en minuspost i budgeten. Det handlar om ett projekt som har stora fördelar. Dels så får husets hela konstruktion ett bättre skydd, dels så isoleras det bättre och där du därmed också - som en följd av detta - får lägre kostnader i uppvärmning. Dels så handlar det även om det estetiska: ditt hus blir vackert och det blir enligt dina önskemål. Du kan själv bestämma färg och du kan därmed också ge dig en chans till en nytändning.

Dessutom så höjer en fasadrenovering värdet på huset också. Ska du sälja så är detta något som kommer att öka dina möjligheter till en lukrativ budgivning. Rent allmänt så får man nog räkna en fasadrenovering till ett typ av projekt som man gärna ser att det är gjort, men som man själv ogärna tar tag i. Det senare kan alltså vara lukrativt i samband med att man säljer bostaden.

Är det dags för en fasadrenovering?

Som ägare till en bostad i en BRF eller som boende i en hyresrätt så gäller lite andra saker i samband med en fasadrenovering. Rent praktiskt så får man räkna med att det tar tid, att det lever om och att man även kommer att bjuda på en del insyn. Vid en BRF och ett ägande av en sådan gäller emellertid även det faktum att en framtida försäljning kan generera mer pengar om fastighetens fasad ser snygg och tilltalande ut.

För en hyresgäst så kan en sådan innebära en ekonomisk förlust. Detta då fastighetsägaren kan finansiera en del av kostnaden via hyreshöjningar. Det bör man vara beredd på och samma sak gäller om man står inför att börja hyra. Ställ gärna frågan om det är en fasadrenovering i antågande och om, i så fall, denna kommer att påverka dig som hyresgäst i form av en högre hyra.

11 Oct 2019