logo-image

Hyra tornkran - tips och råd

I samband med större byggprojekt där exempelvis större byggnader och fastigheter ska byggas så kommer en tornkran att vara en maskin som för med sig enormt många fördelar. En tornkran kan lyfta flera ton och tack vare att armen kan rotera i 360 grader så kan den också erbjuda ett både effektivt och säkert arbete.

Oavsett om det handlar om betong, tegel, maskiner eller olika typer av byggmaterial som ska flyttas på arbetsplatsen så blir en tornkran väsentlig.

Men, det handlar också om att välja rätt sådan. Dels så finns det flera olika modeller att välja bland, men dels så finns det även många olika uthyrare av tornkranar. Det finns några faktorer som avgör hur du som byggherre/entreprenör ska tänka när du ska hyra en tornkran. Dessa är viktiga att titta närmare på:

Säkerheten är prio ett

Det är även viktigt att företaget besöker arbetsplatsen och ser över hur förutsättningarna ser ut - exempelvis marken - samt vad som ska lyftas. Detta för att de ska kunna leverera rätt tornkran för era unika behov.

Oavsett vilken typ av tornkran som ska användas så blir frågan om säkerhet extremt viktig. Kranen kommer att vara centrerad på arbetsplatsen och den måste vara förankrad på ett korrekt sätt - och styras på ett sätt som inte riskerar att skada någon. En tornkran är ett extremt kraftfullt verktyg och måste hanteras med säkerhet i första rummet.

5 May 2023