logo-image

​​I Stockholm kan stamspolning effektivt avhjälpa avloppsstopp

Stopp i avloppet orsakas i Stockholm ofta av smuts och fett som fastnar i rören och täpper till dem. Bästa sättet att avhjälpa avloppsstopp på är genom stamspolning med hett vatten.

Det finns företag som är specialiserade på stamspolning i Stockholm, och som kan rycka ut med kort varsel då det är totalstopp i rören. En stamspolning är ett skonsamt och miljövänligt sätt att avhjälpa stopp i avloppet på. Med hjälp av hett vatten som sprutas in i rörstammarna rengör man dem effektivt. Det går också att helt slippa avloppsstopp genom att regelbundet utföra stamspolning. Faktum är att kontinuerlig rengöring av rörstammarna gör att deras livslängd ökar avsevärt. Detta eftersom allt som fastnar i rören också sliter på dem och gör att de går sönder.

Stamspolning och rörfilmning i förebyggande syfte

Både små och stora hus mår bra av att få sina rörstammar rengjorda, och man kan beställa stamspolning både som småhusägare, hyresvärd, bostadsrättsförening och företag etc. Beroende på hur gamla rörstammarna är och hur de är dragna är rekommendationen för stamspolning att den bör göras vart tredje till vart femte år. Det går även att få rören filmade invändigt i samband med rörspolning, för att se i vilket skick de är i. Har man haft avloppsstopp kan det vara extra bra att filma rören för att kontrollera om de har tagit skada. På så vis hinner man ofta reparera rören innan de stora läckorna uppstår och kan helt undvika fukt- och mögelskador.

7 Jan 2022