logo-image

Injektering - så kan betong bli hård igen

Hur länge håller betong? Betong är ett robust, hårt material som kräver lite underhåll och som har en livslängd som ligger närmare 100 år. Det är dessutom ett naturligt material som inte skadar vår natur och som är 100% återvinningsbart. Även fördelar som ljudisolering och brandsäkerhet ska nämnas och fungera som en förklaring till varför betong används i en så stor omfattning i samband med byggnationer över hela vårt land. Betong är, helt enkelt, ett material med många fördelar.

Men, underhåll krävs och även fast det inte sker lika frekvent som vad gäller andra material så är sådant nödvändigt. Betong kan spricka och det kan uppkomma håligheter och andra typer av skador i takt med åren och som en följd av det slitage som det utsätts för.

Ser man till exempelvis en betongkonstruktion som ligger under marknivå - exempelvis en gjuten platta som utgör grunden för en byggnad - så kan denna angripas av både fukt och vatten. Detta innebär att betongen kan komma att spricka ännu mer samt att exempelvis fasta installationer inuti kan komma att angripas av rost. Detta kan i sin tur leda till att bärigheten påverkas negativt och att betongen inte längre klarar den tyngd den utsätts för. Kan detta pareras? Ja, och en metod som blivit allt vanligare för att stabilisera betong med handlar om injektering.

Mer info om injektering.

En injektering är ett projekt som utförs av specialister och av ett professionellt företag. Metodiken vid en injektering kan liknas vid en relining som sker istället för det klassiska stambytet. Om exempelvis rör- och ledningar - stammarna - i en huskropp är utnötta så behöver man inte längre riva ut dem.

Istället kan man spruta in epoxiplast i dessa och när denna härdar så får man nya rör - inuti de gamla. Det blir både billigare och går fortare att genomföra. Ett dyrt stambyte blir genom detta den sista utvägen.

Samma sak kan sägas om en injektering. I många fall så används epoxiplast även i samband med en injektering och det fungerar då på ett liknande sätt som vid en relining.

Så fungerar en injektering

Företaget borrar först små hål i betongen och därefter så sprutas plasten in varpå den härdar och gör hela betongkonstruktionen tät och stabil igen. Givetvis är detta en förenkling av ett i grunden väldigt komplext projekt - men det ger en bra bild av hur gemene man kan tänka gällande underhåll av betong.

Många tar, som en följd av hårdheten, betongkonstruktioner för givna. Man tänker att de ska hålla för evigt och att de aldrig kommer att ta skada. Det är en falsk trygghet. Översyn, regelbundna kontroller och underhåll i form av exempelvis en injektering skapar en längre livslängd hos betong. Genom rätt underhåll skapas lång livslängd. Hur länge sedan var det som du såg över betongen i din villa eller i fastigheten?

24 May 2022