logo-image

Jobba som hantverkare – fyra yrken

Som hantverkare i Stockholm jobbar man ofta inom ett yrkhantverkaree som bygger på gammal teknik. Inte sällan är det ett fysiskt arbete, där man gärna använder både händerna och olika typer av maskiner, redskap och verktyg. Gemensamt för de flesta hantverkare är att de arbetar genom hela processen – från råvara till färdig produkt.

Hantverkare kan glädja sig åt att många yrken inom deras område har en hög efterfrågan på arbetskraft. Särskilt hög efterfrågan brukar det vara i storstäderna (Stockholm och Göteborg bl.a.), men ofta finns det gott om arbetstillfällen över hela landet.

Möbelsnickare

Att vara möbelsnickare är ett yrke som kräver väldigt fin motorik. Som namnet antyder, arbetar en möbelsnickare med att tillverka möbler, reparera äldre möbler samt med tillverkning av prylar avsett för inredning. Möbelsnickeri är ett yrke som kombinerar traditionell hantverkarteknik med moderna maskiner.

2014 fanns det 4 000 anställda fin-, inrednings- och möbelsnickare i Sverige. Konkurrensen om jobben är hårdast i de norra delarna av Sverige. I Stockholm och Skåne märks en särskilt låg konkurrens om jobben.

Glasmästare

En glasmästare jobbar ofta på ett lite mindre företag med endast ett fåtal anställda. Arbetsuppgifterna kan variera något, men sammanfattat kan det sägas handla om underhåll och reparationsarbete på fönster. En glasmästare kan dock göra större jobb ibland. Idag är det till exempel modernt med hela fasader av glas (ibland även tak av glas!), något som det är upp till dessa hantverkare att fixa.

Just den ökade användningen av glas i fasader och tak har gjort gott för hantverkarna inom glasbranschen. Ett annat område som ger mycket jobb till branschen är skador på bilglas.

Smed/Stålbyggare

En smed är inte bara en smed. Till exempel finns det smeder som jobbar med rena konsthantverk, medan andra jobbar med tillverkning av byggnadsstommar som kan höra till exempelvis arenor, industribyggnader och vanliga bostadsbyggnader. Arbetet kan alltså variera från smed till och smed, och vad själva smidesverkstaden är nischad mot.

För den som vill bli smed finns utbildningar på gymnasiet. Programmet Industriteknik lägger en bra grund för den som vill jobba i en smidesverkstad i framtiden. Utbildning kan även finnas inom hantverksprogrammen på gymnasieskolorna.

Oavsett var man bor i landet, lär man inte stöta på alltför hård konkurrens om jobben. I de nordligare delarna av Sverige märks en något högre konkurrens, medan det i Stockholm och Skåne råder mycket liten konkurrens.

Guld- och Silversmed

Guld- och silversmeder är hantverkare som utför en av de äldsta hantverksformerna för metall. Den som vill ha en framtid i yrket bör besitta viss teknisk skicklighet och sinne för estetik. Ska man även arbeta i en butik är det bra att ha en god känsla för service och kontakt med kunder.

Många guldsmeder och silversmeder gör just detta – jobbar i en butik. Det är vanligt att man driver sin egen butik, verkstad eller en kombination av de båda verksamheterna. En prognos för guld- och silversmeder är svår att få tag på. Dock kan mest jobb finnas i storstäderna (Stockholm och Göteborg exempelvis). En stad med en hög befolkning, särskilt just Stockholm, kan vara fördelaktigt för den som ska öppna egen butik.

2 Mar 2017