logo-image

Konsultstöd för projektledning i Göteborg

Att driva projekt i allmänhet och byggprojekt i synnerhet kräver kunnande och erfarenhet. Det finns konsulter som kan svara för projektledning i Göteborg.

Det finns många som försökt leda projekt men som stångat sig blodiga på uppgiften. För det första krävs det lång erfarenhet och dessutom behöver en projektledare hög stresstålighet. Och inte minst bör personen veta att någonting i projektet kommer att gå snett vid något tillfälle i processen. Då gäller det att kunna parera och till och med kunna improvisera!

Du är fastighetsägare och förvaltar ett större bestånd av hyresfastigheter i västra Sverige. Att förvalta och sköta fastigheter är din stora kompetens men någon byggare är du inte. Du saknar helt enkelt förmåga att detaljstyra byggprojekt.

Ett byggprojekt kräver projektledning

Du har lyckats förvärva ett omfattande markområde söder om Göteborg. Du tänker driva ett prestigebygge i en miljövänlig anda. Fastigheterna ska vara energisnåla och exempelvis ska solpaneler installeras på taken. Avloppssystemet i husen ska vara unikt och bland annat ska det biologiska avfallet rötas till biogas. Syftet är att attrahera hyresgäster som värnar om klimatet. Med andra ord ett bygge med nytänkande och med innehåll av delvis ny teknik.

För att leda arbetet från start anlitar du ett företag som sysslar med projektledning i Göteborg. Konsultfirman börjar med att ta fram alla de underlag som behövs för byggnadstillstånd med mera. De ansvarar också för upphandling och avtal med olika underentreprenörer. När färdigställandet är igång samordnar de olika arbeten och byggledaren ser till att såväl tidsplan som kostnadsbudget kan hållas.

17 May 2023