logo-image

Kostnader som tillkommer när man bygger ett hus

För många är det en dröm att få bygga ett eget hus. Ett hus anpassat efter just ens egna önskningar och behov. Men innan drömmen kan bli verklighet är det en hel del saker man bör tänka på.

Oftast så tänker man bara på själva materialkostnaden och arbetskostnaden för att bygga själva huset men det finns mycket mer som man bör tänka på. Kanske har man hittat den perfekta tomten tror man, men går det att få dit kommunalt vatten och avlopp? Gör det inte det måste man själv bygga till detta vilket kan vara komplicerat och även kosta en hel del. Även att bli ansluten till det kommunala nätet för vatten och el kostar, fast inte lika mycket. Alltså är det viktigt att veta att också tomten påverkar de kostnader som kan tillkomma vid ett husbygge. Kanske finns det heller ingen väg dragen till tomten där man ska bygga sitt hus. Då måste man själv planera och bekosta detta.

Ha koll på tomtgränsen så att avloppet inte hamnar på grannens tomt

Ska man stycka av en tomt behöver man även ha hjälp av lantmäteriet som mot en avgift beslutar var fastighetens gräns går och hur avstyckningen får göras. Detta kan vara extra viktigt att veta om man själv måste gräva avlopp eller brunn så att man är säker på att inte lägga det utanför sin egen tomt. Lantmäteriet ska även ha en lagfartsavgift som är baserad på taxeringsvärdet eller köpeskillingen. Ett pantbrev utfärdas också som är nödvändig att ha om man vill ha lån från banken. Andra avgifter som man också måste planera in är delbesiktningar under byggets gång men även slutbesiktning samt husförsäkring.

Tomten påverkar kostnaden för markarbetet

Innan själva bygget kan sätta igång behöver man även ett bygglov från kommunen och även detta har en avgift. Likaså att rita och staka ut var på tomten huset ska ligga. Detta är en process som man gör bäst i att anlita kommunen för att göra så att inget går fel och man undviker extra kostnader. Innan man kan påbörja det viktiga markarbetet brukar man göra en noggrann markundersökning. Detta är också en utgift, men en viktig sådan då den talar om hur marken ser ut där huset kommer att stå och även ger en uppfattning om hur stort markarbetet kommer att vara. Dessutom kräver en stenig och bergig tomt större och tyngre markarbete som naturligtvis kostar extra. Något att hålla i åtanke.

16 Mar 2020